Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Marinehjemmeværnets havmiljøopgaver

Topbanner

Marinehjemmeværnets havmiljøopgaver


Marinehjemmeværnets havmiljøopgaver

Marinehjemmeværnets fartøjer og besætninger udgør i dag en vigtig del af miljøberedskabet i de danske farvande.
 
Ved olieforurening er det vigtigt, at hjælpen kan nå hurtigt frem. Det er styrken ved de 30 marinehjemmeværnsfartøjer, som ligger fordelt i havne over hele Danmark. Deres besætninger er uddannede til opgaven, og kan rykke hurtigt ud, når Søværnets Operative Kommando slår alarm.
 
Marinehjemmeværnet deltog aktivt i oprydningen ved de to store forureningsulykker i Danmark ved Grønsund og ved Bornholm. De skete begge ved skibskollisioner. Risikoen for kollisioner er særlig stor i Øresund, Storebælt, syd om Falster og i Hammergat ved Bornholm, hvor der er en voldsom skibstrafik.
 
Havforurening kan også være olie på havet efter ulovlig rensning af brændstoftanke, eller det kan være forureningsulykker i forbindelse med tankning af brændstof på skibe i havn eller til søs.
 
Flydespærringer
Alle Marinehjemmeværnets fartøjer kan trække flydespærringer til inddæmning af olieforurening. På den måde forhindres forureningen i at sprede sig eller drive ind på land, hvor den er meget besværlig og dyr at samle op, og gør stor skade på naturen.
 
Marinehjemmeværnets nyeste fartøjer er byggede, så de hurtigt og selvstændigt kan gå ud med flydespærringer og begynde inddæmningen af forureningen. På den måde kan Marinehjemmeværnet yde en hurtig og lokal førstehjælp ved forurening, indtil Søværnets miljøskibe når frem fra Korsør eller Frederikshavn og kan begynde den egentlige opsamling af olien.  
 
Observation og prøver af olieforurening
Når Marinehjemmeværnets fartøjer er på havet, har de altid et vågent øje omkring olieforurening.  Hvis de observerer olie på vandet rapporteres det til Søværnets Operative Kommando.
 
Søværnets Operative Kommando kan også kalde et marinehjemmeværnsfartøj ud til forurening, som de har fået melding om fra lystsejlere, flyvere osv. Ude ved olieforureningen kan besætningen tage prøver af olien og evt. registrere skibe i nærheden.
 
Prøverne kan bruges til at bestemme, hvilken type forurening, det drejer sig om. Prøverne udgør desuden juridisk bevis til at fælde eventuelle miljøsyndere. Her bruger man prøverne til sammenligning med indholdet af mistænkte skibes brændstoftanke.
 
 

Et 900-klasse fartøj udlægger en flydespærring, mens et 800-klasse fartøj ligger klar til at trække den anden ende af spærringen, så oliepølen kan inddæmmes

 

 Samarbejde med Søværnets miljøskib, GUNNAR SEIDENFADEN under øvelse

                  

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring