Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Marinehjemmeværnets opbygning

Topbanner

Marinehjemmeværnets opbygning

Marinehjemmeværnets opbygning

Flotiller
Marinehjemmeværnet har omkring 5.000 frivillige medlemmer.
De er organiserede i 37 enheder, som kaldes flotiller.
 
31 flotiller er sejlende enheder, som deler 30 fartøjer, der ligger fordelt i havne over hele landet. (røde prikker på kortet)
 
4 Maritime Force Protection flotiller er Marinehjemmeværnets enheder til bevogtning af flådefartøjer i havne og på red.
 
2 musikflotiller er Marinehjemmeværnets orkestre og tambourkorps.
 
Marinehjemmeværnet 
Udvikling, planlægning, administration og hele den daglige drift af Marinehjemmeværnet foregår i myndigheden Marinehjemmeværnet og dens fire sektioner: Redersektionen, Operations- og planlægningssektionen, Ressourcesektionen og Flotillesektionen. Læs mere her
 
Marinehjemmeværnssektion Slipshavn
Hjemmeværnet har sin egen maritime skole på Marinestation Slipshavn, som ligger ved Nyborg. Den har ansvaret for at gennemføre alle de maritime uddannelser, som er nødvendige for at Marinehjemmeværnet kan løse sine opgaver.
 
Hjemmeværnskommandoen
Hjemmeværskommandoen har til huse i Søkvæsthuset i København, og udgør den centrale ledelse for hele hjemmeværnet. Hjemmeværnet hører under Forsvarsministeriet.
 
Rådsorganisationen
Sideløbende med den operative organisation og kommandovej har Hjemmeværnet en rådsorganisation med underafdelingsråd, distriktsråd- og landsråd. Rådsorganisationen har til hovedopgave at sikre medindflydelse for frivillige. Rådsarbejdet udbygger desuden samarbejdet mellem de enkelte hjemmeværnsgrene og mellem frivillige og ansat personel.
 
                
         

​Flotillen på Bornholm er tilknyttet Det Bornholmske Hjemmeværn
​Værsfælles Underafdeling Ærø
​Læs om overvejelser at gøre sig ved medlemskab af Marinehjemmeværnet
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring