Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde med andre myndigheder

Topbanner

Samarbejde med andre myndigheder

Samarbejdsaftaler med politi, SKAT, beredskab, forskere m.fl.

Marinehjemmeværnet er som udgangspunkt tilknyttet Søværnet og deres opgaver. Men i al den tid, Søværnet ikke lægger direkte beslag på dets enheder, kan Marinehjemmeværnet assistere andre myndigheder inden for den maritime opgaveløsning.
 
Typer af opgaver
Det kan være opgaver, hvor Marinehjemmeværnets fartøjer og gummibåde deltager i efter-søgninger, evakueringer eller fungerer som platform for politiet i deres opgaver til søs. Her kontrollerer politiet lystsejlere og havjægere for redningsveste, speedbådskørekort, promillesejlads og jagttegn.
 
Ligeledes danner Marinehjemmeværnets fartøjer og besætninger rammen når SKAT border skibe i søen for at udføre toldkontrol.  Også her er der skabt et effektivt samarbejde.
 
Ved disse typer af opgaver er rollerne helt klart beskrevet: Det er politiet eller SKAT der udøver myndighed, og det er Marinehjemmeværnet der sejler.
 
For beredskabet kan fartøjerne bidrage til løsning af opgaver inden for brand, redning og miljø.
Videnskaben har også mulighed for at trække på Marinehjemmeværnets kapaciteter.  Havforskere, geologer og raketbyggere er ind imellem at finde om bord.
 
Ligeledes kan både fartøjer og det frivillige personel i bevogtningsenhederne (Maritime Force Protection enhederne) med deres gummibåde bidrage til opgaver inden for maritim sikring af havnefaciliteter. Bevogtningsenhederne i Marinehjemmeværnet er de eneste konventionelt uddannede militære enheder med dette som formål bortset fra Forsvarets specialstyrker.
 
Uddannelse af samarbejdspartnere
Hjemmeværnsskolens særlige marinesektion, som er placeret på Slipshavn ved Nyborg, udbyder en funktionsuddannelse for politifolk eller andre, som skal kunne begå sig og samarbejde til søs.
 
Samarbejdsaftaler
Når der lokalt er interesse for et mere formaliseret samarbejde, udmøntes det i en samarbejds-aftale mellem Marinehjemmeværnet og de enkelte myndigheder.
 
Marinehjemmeværnet har indgået en del lokale samarbejdsaftaler med både politi, SKAT, beredskab, havforskere, havnemyndigheder, rederier og lufthavne.
 
Hvis man ønsker at vide mere om samarbejdsmulighederne med Marinehjemmeværnet, kan kontakten gå enten via netværket til den lokale flotille eller direkte til et af de to marine-hjemmeværnsdistrikter, som har det endelige ansvar for indgåelse af samvirkeaftaler.
 
Ved marinehjemmeværnsdistrikterne kan man hente information om Marinehjemmeværnets kapaciteter inden for uddannelser, materiel, dækkeområder og beredskabsmuligheder. 
 


Besætningen og en inspektør fra SKAT planlægger sejladsen 


Politiet gør klar til kontrol af lystsejlere

Brandvæsnet tages med til søs

Narkohund klar på dækket
 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst (Fyn, Sjælland, Bornholm)
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest (Jylland)
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring