Topbanner

Nyhed

Harry Petersen tildelt Hjemmeværnets fortjensttegn

HVF 256 Storstrømmens fartøjsmester, Harry Petersen, blev tildelt Hjemmeværnets fortjensttegn ved Kommandør Jens Walthers inspektion af flotillen 18 JUN 2015.

21-06-2015

Ved inspektionen 18 JUN 2015 var der som vanligt ikke noget at bemærke, ved fartøjet MHV 803 ARIES' stand. Trods alderen, ARIES er fra 1993, bliver fartøjet holdt i bedste stand.

Det skyldes ikke mindst flotillens fartøjsmester, Harry, der yder en enorm indsats i sin funktion. Fartøjsmesterens (FARM) opgave er netop, at føre tilsyn med fartøjet og iværksætte bruger-vedligehold således, at fartøjet til hver en tid findes i operativ stand. Og det gør flotillens FARM rigtig godt.

Spørger man i flotillen vil ingen være i tvivl om, at vi nok har rederiets bedste til opgaven.

 

 Kommandør Jens Walther (med ryggen til) tildeler Hjemmeværnets fortjensttegn til FARM Harry Petersen.

Ved inspektionen blev Harry overrasket med tildelingen af Hjemmeværnets fortjensttegn, som Kommandør Jens Walther havde den ære, at tildele ved inspektionens afslutning. Hjemmeværnets fortjensttegn tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige Hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv, har gjort sig værdig til, at bære et offentligt vidnesbyrd om dennes indsats.

Man kan spørgs sig selv, hvorfor Harry blev indstillet til fortjensttegnet, umiddelbart har han blot udført sin funktion i flotillen, det er der for så vidt ikke noget ekstraordinært ved? I flotillen vil, os der kender Harry, ikke undre os.

Harry er, efter vores bedste overbevisning, den bedste FARM man kan have, men han er også meget mere. Harry stiller altid op, hvor der er behov for det. Det er blevet til talrige indsatser både SAR (Search And Rescue - søredninger), mange assistancer til fritidssejlere, og mange timer farvandsovervågning for Søværnet.

Samtidig er Harry den person, der først kommer nye medlemmer i møde. Her er der altid støtte og vejledning af finde for de, der har brug for det. Der er altid plads til en kammeratlig samtale, og en til at undervise i sømandskab og kommende motorpassere i deres funktion. De, efterhånden, mange år i Hjemmeværnet har også givet erfaringer, som ikke minds flotillens ledelse gør flittig brug af og Harry stiller sig gerne til rådighed, når der har været spørgsmål eller behov for vejledning fra den side også.

Harry ønskes tillykke med fortjensttegnet

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224