Topbanner

Nyhed

​MHV 803 ARIES ved den gamle kajplads på Masnedø

Store flyttedag for MHV 803 ARIES

Som følge af brobyggeriet i Masnedsund, er flotillens patruljefartøj MHV 803 ARIES flyttet til en midlertidig kajplads i Sydhavnen.

21-04-2017
Kajpladsen på Masnedø, hvor flotillens patruljefartøj har hjemme, danner rammen om en byggeplads, hvor Bane Danmark arbejder med, at bygge ny bro fra Masnedø til Vordingborg. Det har ikke været en optimal løsning for nogle af parterne, og derfor måtte der findes en løsning.
 
I samarbejde med Vordingborg kommune er der fundet frem til en løsning, hvor der anlægges en ny kajplads til flotillens fartøj på Vestkajen på Masnedø i løbet af 2017. Det er en løsning som flotillen er rigtig tilfredse med, men indtil da er det nødvendigt, at flytte flotillens patruljefartøj til en midlertidig kajplads for at fastholde det lokale havmiljø- og redningsberedskab omkring Vordingborg.
 
Marinehjemmeværnet er en del af det maritime beredskab i Danmark. Patruljefartøjet er udrustet til at assistere Søværnet ved farvandsovervågning, rednings- og havmiljøopgaver samt assistance til Politi og SKAT. Vordingborg kommune har landets længste kyststrækning, og ligger tæt på et stærkt trafikeret farvandsafsnit, så det er kun naturligt, at Marinehjemmeværnet også er tilstede her.
 
Siden 1980, da flotillen hed Hjemmeværnsflotille (HVF) 282 Vordingborg og patruljefartøjet var en trækutter ved navn MHV 67 Gemeni, har flotillen haft sit fartøj liggende fast i Masnedsund.
I 1994 modtager flotillen et nyt patruljefartøj, MHV 84 Baagø. Det nye patruljefartøj er en minestryger af MS klassen og den kan ikke ligge i havnen, hvor det sidste fartøj lå. Det er der heldigvis råd for. Under konstruktionen af den nye Masnedsundbro i 1937 blev der midlertidigt anlagt et færgeleje på Masnedø, ud for hvor Masnedø Marinecenter lå. Færgelejet skulle ikke anvendes mere, og der blev lavet en aftale om, at få træbroen, der udgjorde færgelejet, forlænget så det passede til det nye patruljefartøj. På den måde fandt flotillens patruljefartøj et nyt hjem ved Masnedø.
 
I dag hedder flotillen Hjemmeværnsflotille (HVF) 256 Storstrømmen. Patruljefartøjet hedder MHV 803 ARIES, en Hjemmeværnskutter af 800 klassen, og Aries har hørt hjemme ud for det gamle færgeleje lige indtil nu. Næsten 23 år er det blevet til ved det gamle færgeleje.
 
Fredag den 21 april 2017 flyttede flotillen derfor patruljefartøjet MHV 803 ARIES over på en midlertidig kajplads på Sydhavnen efter aftale med Vordingborg kommune.
 
MHV 803 AIRES ved den nye, midlertidige, kajplads på Sydhavnen.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224