Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Mine oplevelser på gruppefører kursus.

Af GF Mark Langhave, HVKRNN

Hjemmeværnet kan være en tidsrøver og nedprioritering af familie. Især hvis familien ikke er aktive i Hjemmeværnet.
Det kan også være et frirum, legeplads, læring, udvikling, kammeratskab og sjovt.

20-04-2018
Kurset:
På gruppefører kurset fik jeg oplevet alt ovenstående.
Det, at skulle blive gruppefører, kræver en vilje og en stor forståelse fra familie, venner m.m.
Kurset i sig selv er på 140,5 timer på 3 moduler plus fjernundervisning på ca. 3-6 timer.
Det er mange dage fri fra arbejde (9 dage i alt), 3 weekender væk fra familie og børn.
Alt det for at blive gruppefører Bevogtning i Hjemmeværnet.
 
Formål:
Uddannelsen har til formål at skabe de fornødne forudsætninger for, at eleven kan fungere som gruppefører i Hjemmeværnet. Uddannelsen skal herunder generere den nødvendige viden og færdigheder og derigennem skabe tilstrækkelig kompetencer, således eleven kan:
- Lede sin gruppe både dagligt, samt under indsættelse
- Skabe forudsætningerne for at udvikle sin gruppe
- Befale for og føre en gruppe i standarder, kampeksercitser samt begrænsede indsættelsesmetoder
- Støtte Politiet under almindelig hjælp
- For Gruppefører bevogtning: Befale for og føre en bevogtningsgruppe i kamp fra stilling.
Men jeg mener, det er det hele værd. Hvorfor nu det?
 
1. modul:
Første modul var kun teoretisk og fokuserede på, hvordan man er fører for en gruppe, både som soldat og socialt, da det handler om det hele menneske. Det kunne direkte bruges i egen dagligdag, både hjemme og på arbejde. Det bør man også snakke med sin arbejdsgiver om, når man skal søge fri. Hvad han får gratis ved at give os fri, evt. betale den ene dag på første modul.
Derudover skulle man lære nye mennesker at kende og indgå i nye relationer.
Vi skulle også i gang med 5-punktsbefalingen (5-pkt bef.), som i grove træk også kan bruges civilt med lidt tilrettelser. I stedet for at snakke om, hvordan vi skal gøre/lave en opgave på arbejde, kunne man ligeså godt befale.
Det vil virke hurtigere og bedre nogle gange - og andre ikke.
 
2. modul:
Her skulle man give 5-pkt bef. ud fra Delingsførers 5-pkt bef. På dette modul træner man i de færdigender i 6000 serien, man skulle have Q for at starte på uddannelsen:
UDD Q: 6001 ENH Standarder og kampeksercitser
UDD Q: 6002 ENH March, beredskabsområde og afsøgning
UDD Q: 6003 ENH Delingens bevogtning
UDD Q: 6004 ENH Kamp fra stilling  
UDD Q: 2070 Sikkerhedsbefalingsmandskursus, skal gennemføres som selvstændigt kursus før start eller som en del af GFK.
I starten trænede vi ved at undervise hinanden i de forskellige standarder, for at få genopfrisket disse i små grupper og med feedback fra instruktørerne. Herefter ud og bruge det lærte, oprette og befale for BSO, træne færdigheder i fremrykning, tilbagetrækning, passager m.m.
Næste opgave gik på at oprette og køre en bevogtning af militært objekt, igen 5-pkt bef. og bruge de lærte færdigheder. Vi sluttede med træning i almindelig hjælp til Politiet.
Her var vi inddelt i 3 grupper, som man lærte at kende så godt, at den enkeltes stærke og svage sider kunne bruges. Det gav også en personlig tilpasning i forhold til andre, som var lærerig.
I undervisning og træningslektioner blandende man holdene, så man fik samarbejdet alle fra de 3 grupper.
Det var lærerigt, da niveauet var forskelligt fra kompagni til kompagni og igen fra person til person. Vi kom fra marine, flyver, politi-, infanteri-, patrulje- og bevogtningskompagnier. Man så, hvordan andre gjorde tingene, og her blev skabt venskaber, som sandsynligvis vil holde flere år.
Det var en god uge, men man skulle også være indstillet på de opgaver og den fysik, kurset kræver af en. Det var der en del, som gik ned på, og det er ærgerligt, at man ikke forberedt kursisterne på dette. Vi fik også et par skader under kurset, som gjorde, at et par måtte stoppe før tid.
 
3. modul:
Tredje modul var træning i kamp fra stilling og denne gang med skarpt. Det skulle trænes både i lys og mørke. Vi skulle igen træne 5-pkt bef., igen deles ind i 3 grupper, og denne gang fandt man sammen med dem, man havde fundet venskaber til, og hvor kemien var god. Kurset var to hele dage i terræn, hvor vi skulle rekognoscere for sin stilling, give en befaling, iværksætte opgave og føre sin gruppe. Igen skulle vi bruge og træne enkeltmandsfærdigheder, og for nogle skulle der graves dybt - andre havde dem lige ved hånden. Nogle brugte færdighederne ofte, andre havde ikke brugt dem siden Grundskolen eller i Forsvaret for mange år siden, men stille og roligt blev det meste pudset af. Vi sluttede med klargøring og skydning fra kl.0800 til ankomst i lejren igen kl.0100. Fed afslutning på et godt kursus.
 
Konklusion:
Jeg har fået så meget med hjem, at mit og min families afsavn fra hinanden kan opvejes.
Jeg har mødt en række nye mennesker, venskaber er skabt.
Jeg har gennemgået en personlig udvikling og opnået nye færdigheder, som både kan bruges til det, de var tænkt til, men også i det civile arbejdsliv og helt privat. Det kræver bare at ens bagland også kan se og forstå dette, inden man drager afsted.
Jeg er heldig, at mit bagland har bakket op om dette, selvom jeg nu skal prioritere egen familien lidt igen i forhold til den anden familie: Hjemmeværnet.
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224