Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Øvelse Night Hawk 2014
Frivillige fra Hjemmeværnet deltog i stort omfang ved øvelse Night Hawk 2014. Her er en HJV-soldat "forklædt" som civilist kommet i sikre hænder. Foto: Flyvevåbnet 

General: Sublim støtte til specialoperationsstyrkerne

[HJK] Chefen for Danske Division vurderer her indsatsen fra Hjemmeværnets frivillige, som stillede talstærkt op til øvelse Night Hawk i september – den største specialoperationsøvelse i Danmark nogensinde.

11-12-2014

Af Generalmajor Michael A. Lollesgaard, Chef for Danske Division , 11 DEC 14

 
Med gennemførelse af Special Operations Force (SOF) øvelsen ”Night Hawk” har Hjemmeværnet igen vist sin evne og kapacitet til at deltage i såvel den omfattende planlægning op til øvelsen, som det store koordinationsarbejde under gennemførelsen af selve øvelsen og naturligvis den substantielle deltagelse i felten med en bred vifte af forskellige opgaver.

 
Med mere end 1.600 deltagere fra Jægerkorpset, Frømandskorpset, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og større eller mindre bidrag fra en lang række øvrige lande var Night Hawk 2014 ubestridt den største specialoperationsøvelse, der har været gennemført på dansk jord nogensinde. Hjemmeværnet deltog naturligvis også med mange hundrede mænd og kvinder og spillede en afgørende rolle for øvelsens store succes.

 
For første gang har øvelsen ikke udelukkende været rettet mod de udførende led på jorden alene, men har faktisk primært været rettet mod stabenes (Special Operations Task Groups) planlægning og analysegennemførelse af de pålagte indsættelser. Dermed var specialoperationspatruljerne i virkeligheden kun sekundære øvelsestagere, selvom det var dem, der reelt var indsat på jorden. Det har imidlertid ikke hæmmet aktiviteterne eller antallet af mål. Det kan i hvert fald konstateres, at store dele af Danmark i løbet af de sidste to uger af september og tarten af oktober har kunnet støde på Hjemmeværnets afspærringsposter eller har hørt de flaprende rotorblade fra de mere end 25 helikoptere, der har fløjet soldater rundt i landet til indsættelse til lands, til vands eller fra luften med faldskærm.

 
Planlægning og koordination
Allerede i planlægningsfasen har Hjemmeværnet været en central del af den overordnede koordinationsgruppe, der i ni måneder har støbt fundamentet til øvelsen. Under selve øvelsen er dette planlægningselement blevet udvidet, og med udgangspunkt i øvelsesledelsen på Flyvestation Aalborg har elementet trukket i de mange tråde ud til distrikterne, det lokale politi og i visse tilfælde civile i de berørte områder.

 
I felten
Ude på jorden og til søs løses der også en lang række opgaver. Hjemmeværnet stiller med mange rollespillere og ofte også afspærringsfolk til hvert eneste objekt i såvel militære øvelsesområder, som i civile land- og byområder. Tre sminkehold rejser Danmark tyndt for at sminke ”sårede”, så realismen holdes, og de enkelte momenters kompleksitet varieres over flere faktorer. En af de lidt mere udfordrende opgaver var angrebet på Næstved Storcenter. Hjemmeværnets momentstyrke var her blandet grundigt med adskillige civile over alt i centrets gange. Hjemmeværnsstyrkens opgave – at forsvare storcenteret og de tilbageholdte gidsler samt samtidig blande sig med de handlende – gav et godt og meget realistisk billede for de indsatte ”Special Operations Task Units” og præsenterede netop de dilemmaer, der kan opstå i en sådan indsættelse.

 
Især Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR) løste i løbet af øvelsen reelle taktiske opgaver for Frømandskorpsets indsættelse, lige som kompagniet stillede stabsmedlemmer til rådighed for Frømandskorpsets ”Special Operations Task Group”, som de fik megen ros for.
 
 
Denne artikel blev bragt først gang i Hjemmeværnsmagasinet, december 2014 af Hjemmeværnskommandoen (HJK).

 

SOTG

SOMTG

SOTU

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring