Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Har du viljen, så har vi udfordringerne

SSR Personnel indsættes med fastrobe. Foto: SSR

SSR: Har du viljen, så har vi udfordringerne!

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er specialuddannet i indhentning af informationer under vanskelige taktiske forhold og støtter løsningen af forsvarets nationale og internationale opgaver.

Som Hjemmeværnets nationale specialenhed skal SSR bl.a. kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker med patruljer og stabspersonel - også internationalt. Det stiller store krav til den enkelte soldat.

SSR Patruljerne består af frivilligt personel, der er særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til opgaverne. 

Optagelsesforløbet til SSR består af: en Fortest-weekend, tre forlængede weekender med patruljeuddannelse og en afsluttende Patruljeuge.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet til SSR, får du til gengæld udfordringer og oplevelser, du kun finder få andre steder i forsvaret. 

Frivilligt personel i Hjemmeværnet samt Forsvarets faste personel og reservepersonel kan søge optagelse i SSR.

SSR anbefaler at man først gør tjeneste i hjemmeværnets lokale patruljer og infanterienheder, inden man søger optagelse i SSR. Søg optagelse i Hjemmeværnet via www.vistillerop.dk eller kontakt din lokale hjemmeværnsenhed.

Få mere information om optagelse i SSR:

Kontakt SSR - telefon 70 22 65 04 - info@ssr.dk - www.ssr.dk  


Besøgsadresse (kun efter aftale):​

Flyvestation Skalstrup - Bygning 18
Køgevej 167
4621 Gadstrup

 SSR - Historie

 SSR - Staben

 SSR tilhørsmærke

 SSR - Organisation

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring