Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Patruljeøvelse: Skjulte øjne på målet

Over 50 patruljesoldater fra hele landet deltog på Patruljeøvelse 1 i midten af April. Deres opgave: Observer og meld om modstanderens lokaliteter og troppekoncentrationer.

01-06-2014

​Hjemmeværnsmagasinet nr. 2, JUNI 2014. Hjemmeværnskommandoen.

En torsdag aften i april mødte over 50 patruljesoldater fra Midt- og Vestjylland, Storstrømmen, Nordsjælland, København og Vestegnen ind på Garderkasernen i Høvelte i Nordsjælland. Patruljeøvelse 1 var på vej til at starte op, og der var spænding i luften: Nu skulle der arbejdes seriøst med det, der var trænet hjemme i patruljedelingerne og det, soldaterne havde lært på Hjemmeværnsskolens patruljeuddannelser.

Men først skulle patruljerne forberede sig de næste 24 timer på at blive indsat i ly af mørket for at løse deres opgaver: At observere og melde om modstanderens lokaliteter og troppekoncentrationer under en fiktiv militær konflikt.

 

Grundig forberedelse
Stabsofficerer fra Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering (SSR) gav befalingen for den overordnede operation til de samlede patruljer, og herefter arbejdede patruljerne koncentreret med deres planlægning af hver deres mission. Studie af kort, kontrol af udrustning og våben, indøvelse af taktiske formationer og procedurer er en del af det faste program i patruljernes normale forberedelsesfase, men derudover underviste SSR også i brugen af patruljernes nye SPR radioer.

   ”Det var godt, at vi havde god tid til forberedelse af vores opgave og fik trænet samarbejdet med staben via vores delingstrop,” siger patruljefører El-atbi fra patruljedelingen i København og fortsætter: ”Det er fedt at samarbejde med landets andre patruljer og SSR.””Det var godt, at vi havde god tid til forberedelse af vores opgave og fik trænet samarbejdet med staben via vores delingstrop,” siger patruljefører El-atbi fra patruljedelingen i København og fortsætter: ”Det er fedt at samarbejde med landets andre patruljer og SSR.”

Et af de centrale formål med Patruljeøvelse 1, som Totalforsvarsregion Sjælland var ansvarlig for, var dels at træne patruljens forberedelsesfase, dels at få optimeret samarbejdet mellem patruljefører, delingstrop og stab.

 

Patruljetjeneste som fyrtårn
  ”Jeg er imponeret over det høje niveau, som patruljerne demonstrerer her under forberedelsesfasen”, sagde den nyligt tiltrådte chef for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Eigil Schjønning, før han havde haft lejlighed til at se HJV-soldaterne i felten. Obersten, som selv har gennemført patruljekurset hos Jægerkorpset for 28 år siden, er ikke i tvivl om værdien af at have patruljetjeneste som en del af Hjemmeværnets kapaciteter.
   ”Hjemmeværnets patruljedelinger og SSR er et fyrtårn, som sætter en høj standard, så der er noget at stræbe efter i Hjemmeværnet,” siger Eigil Schjønning.

 

Eyes on Target
Fredag aften blev patruljerne indsat i ly af mørket og meldte alle om ”Eyes on Target” – øjnene på målet, lørdag morgen. Patruljer fra SSR var også indsat på øvelsen og dokumenterede fjendtlige aktiviteter på målene. En særdeles aggressiv modpatruljering fra modstanderens motoriserede overvågning betød, at flere patruljer måtte lægge nye planer.
   ”Vores observationspost følte sig erkendt af modstanderen, og vi besluttede os for at trække os væk fra området, inden modstanderens soldater nåede frem til os,” fortæller Magnus De Toit, næstkommanderende i en patrulje fra Midt- og Vestjylland, og fortsætter:
   ”Vi måtte etablere en ny skjult observationspost og patruljebase i dagslys. Vi har mange nye folk i patruljen, og det var en meget lærerig øvelse for dem også.” ”Vi måtte etablere en ny skjult observationspost og patruljebase i dagslys. Vi har mange nye folk i patruljen, og det var en meget lærerig øvelse for dem også.”
Patruljerne fortsatte deres opgaveløsning i løbet af lørdagen og modtog samtidig nye instrukser for natten.
   ”Vores nye opgave var at finde, sikre og afmærke et opsamlingsområde, hvor helikoptere kunne samle os op, samt tage imod to andre patruljer, der havde samme pickup. Især når vi er tre patruljer, der skal samles i et punkt, kræver det koordination mellem os, og det har vi godt af at få trænet,” siger patruljefører El-atbi fra København. Patruljeføreren var træt, men glad, da det hele var overstået:”Vores nye opgave var at finde, sikre og afmærke et opsamlingsområde, hvor helikoptere kunne samle os op, samt tage imod to andre patruljer, der havde samme pickup. Især når vi er tre patruljer, der skal samles i et punkt, kræver det koordination mellem os, og det har vi godt af at få trænet,” siger patruljefører El-atbi fra København. Patruljeføreren var træt, men glad, da det hele var overstået:
   ”Alt i alt var det en fed øvelse. Jeg ser frem til den næste,” sagde El-atbi.”Alt i alt var det en fed øvelse. Jeg ser frem til den næste,” sagde El-atbi.

Oberst: Patruljeuddannelse er et godt fundament

”Patruljeuddannelsen er noget, du har med i rygsækken resten af din karriere. Du bliver en bedre soldat, du bliver en bedre overlever, og du bliver i virkeligheden også en bedre fører, fordi du behøver ikke at bruge ret meget energi på at klare dig selv, når du har det i rygsækken.”

Så klar er meldingen fra oberst Eigil Schjønning, der er chef for Totalforsvarsregion Sjælland og dermed også ansvarlig for Fagcenter Patrulje. Faktisk ser obersten så meget perspektivi patruljefærdighederne, at han gerne ser uddannelsen anvendt bredere i Hjemmeværnet.

”Hvis Hærhjemmeværnet skal kunne levere et troværdigt militært bidrag til løsningen af Hærens opgaver, er det vigtigt, at vi hele tiden vedligeholder og forbedrer det fysiske og faglige niveau. Jeg tror, at den grundlæggende patruljeuddannelse er et godt fundament for alle frivillige soldater, der skal kunne støtte Hæren,” siger Eigil Schjønning.

 

Hjemmeværnets patruljeuddannelse
Hjemmeværnsskolens patruljeuddannelser omfatter:

 • Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU)

 • Videregående Patruljeuddannelse (VPU)

 • Patruljefører uddannelse (PTRFØ UDD)

Det er blandt andre instruktører fra SSR, Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni, der underviser i patruljetjeneste. SSR har igennem en årrække også støttet Hjemmeværnsskolen med udvikling og gennemførelse af skolens patruljeuddannelser.

Læs mere på: hvs-info.dk og hjv.dk/ssr

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring