Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

SSR træner for alvor med de bedste

2010 var et travlt år for SSR med øvelser hos både Jægerkorpset og Frømandskorpset.

12-12-2010
Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2010 (uddrag)

" Jeg har i årets løb besøgt tre store øvelser hvor frømandskorpset og jægerkorpset har anvendt SSR operativt. Senest havde jeg fornøjelse af at følge med en SSR-patruje, da den blev indsat med helikopter for at støtte danske og udenlandske specialoperationsstyrker operativt under øvelse Night Hawk. Det var godt at se proffesionel optræden, orden på opgaven og udrustningen, men stadig med det gode humør og kammeratlige optræden som kendetegner hjemmeværnet.” siger Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler og fortsætter:

”Jeg er blevet bekræftet i at SSR er en kompetent og unik frivillig enhed, der kan levere et troværdigt operativt bidrag til forsvarets specialoperationsstyrker, indenfor bl.a. stabsvirke, special rekognoscering og kampstøtte. Som hjemmeværnets nationale specialstyrke skal SSR bl.a. kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker med enkeltepersoner og enheder, også internationalt. Jeg er stolt over at have en frivillig enhed, der operativt kan være med på det niveau.”

[...]

Jægerkorpset: SSR leverer varen
”SSR skal kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker i rollen som Combat Support (Kampstøtte) - også internationalt - og SSR har år efter år vist på øvelse Night Hawk, at enheden kan levere taktiske informationer af høj kvalitet og er interoperabel med danske og udenlandske specialoperationsstyrker. For mig er dette med til at bekræfte den indgåede samarbejdsaftale omkring SSR kapacitet til at kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker.” udtaler Chefen for Jægerkorpset, Oberstløjtnant Claus Wammen.

[...]

Øvelse med Frømandskorpset
Under øvelse DANEX blev SSR indsat for at løse sin primære opgave; uset indhentning af informationer i et taktisk miljø: SSR observerede igennem længere tid mod gårde hvor en fjendestyrke holdt til, inden de danske og udenlandske specialoperationsstyrker blev indsat offensivt mod fjendestyrken. I denne fase overgik SSR-patruljen til rollen som kampstøtteenhed, der offensivt sikrede specialstyrkerne mod fjendtlig forstærkning på vej mod gårdene, med bl.a. indsættelse af finskytter. En sådan mission fordrer en høj grad af interoperabilitet mellem de involverede enheder. Undervejs var personellet fra SSR fuldt integreret i den sammensatte multinationale specialstyrkes operative stab, hvilket sikrede en fælles forståelse for opgaveløsningen og medvirkede til at øge SOTG-stabens kapacitet.

”DANEX 2010 er en unik øvelsesramme hvor Søværnets Frømandskorps træner sit deployeringskoncept, samt opstilling og føring af en multinational maritim Special Operations Task Group (SOTG) i et internationalt out-of-area scenarie.” udtaler chefen for Søværnets Frømandskorps, kommandørkaptajn Mogens Christens, og fortsætter ”Jeg er meget tilfreds med vores udbytte af øvelsen, og vi har i høj grad fået trænet både Frømandskorpsets stab og patruljer, og samvirket med de til lejligheden underlagte danske og udenlandske specialenheder. Frømandskorpset vil kunne trække på operativ støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige internationale operationer.”

[...]

Læs hele artiklen i Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2010.
http://issuu.com/s.s.r/docs/hjv-magasinet-04-2010/40

----
Baggrund om Øvelse Night Hawk og SSR:

Øvelse Night Hawk er Jægerkorpsets årligt tilbagevendende mulitinationale øvelse for specialoperationsstyrker og enablers. Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har deltaget fast siden 2007, som støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker. SSR er Hjemmeværnets nationale specialeenhed, der blandt andet skal kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) med stabspersonel og patruljer, også internationalt. 

Læs flere artikler om Øvelse Night Hawk:----

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring