Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Er du vores nye NK?

Næstkommanderende søges til Politihjemmeværnskompagni Roskilde 

28-09-2015
Brænder du for: Føring - Ledelse - Uddannelse - Operation - Administration?
Kan du identificere dig selv med værdierne: Troværdighed - Åbenhed - Tillid - Selvstændighed - Ansvarlighed?
-Så bør du helt sikkert søge stillingen som frivillig officer og næstkommanderende i Politihjemmeværnskompagni Roskilde. 
Om os                                                                                      
 
Politihjemmeværnskompagni Roskilde (POHVK ROS) er et af de mest aktive politikompagnier på Sjælland.
Siden starten af 2014 har vi oplevet en særdeles positiv tilgang nye medlemmer. En overvejende del af disse nye medlemmer er unge mennesker, som alle stiller høje krav til sig selv, og til kompagniets tilbud om relevant uddannelse, øvelser og aktiviteter.
 
Vores kompagni:                                                                      
 • er en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, og vi er hjemmehørende på Roskilde Hjemmeværnsgård.
 • består af: én meget aktiv politideling, én politideling "på vej" og en meget aktiv bevogtningsdeling.
 • er parat til at løser opgaver for Politi, samfundet og Forsvaret - 24 timer i døgnet/ 365 dage om året.
 • løser alle pålagte opgaver med baggrund i vores militære uddannelse, struktur og organisation.
 
Om stillingen                                                                             
 
Som næstkommanderende i Politihjemmeværnskompagni Roskilde, vil du få en omfattende opgaveportefølje, men du vil også blive tildelt et eller flere sagsområder, hvor du som ”eksperten” vil have ansvaret for at følge udviklingen tæt. Stillingen og funktionen giver dig derfor mulighed for en spændende og varieret fritid præget af en høj faglighed og professionalisme.
 
Dine arbejdsopgaver vil primært ligge indenfor områderne som beskrevet i funktionsbeskrivelsen for:
 
 
-        Men også andre spændende opgaver kan blive aktuelle ….. det afhænger af dig og din baggrund!
 
Vi ønsker at fastholde vores positive udvikling, ikke mindst med hensyn til tilgangen og fastholdelse af nye medlemmer. Vores nye næstkommanderende, skal derfor være indstillet på et - i perioder - højt aktivitetsniveau.
 
Du vil i din nye funktion få mulighed for at udnytte og udvikle dit høje faglige niveau samt præge og udvikle kompagniets frivillige menige og befalingsmænd.
Der vil derudover være gode muligheder for at udvikle og vedligeholde dine faglige kompetencer ved deltagelse i kurser/uddannelse.
 
Om dig                                                                                     
 • Du er erfaren befalingsmand M/K, med en omfattende og bred erfaring fra funktioner og opgaver i dit nuværende kompagni.
 • Din baggrund er ikke afgørende. Vigtigere er det, at du har tilegnet dig en bred og varieret erfaring fra dine tidligere opgaver, og at du er villig til at deltage i supplerende uddannelse, som gør dig i stand til at bestride stillingen og funktioner som næstkommanderende ved et Politikompagni med en skarp militær profil.
 • Du er en habil bruger af www.hjv.dk og de forskellige programmer i Office-pakken, og det vil være en fordel, hvis du behersker Hjemmeværnets uddannelsesdatabase og strukturdatabasen.  
 • Du har et højt fagligt niveau, og interesse for Hjemmeværnets uddannelser på alle niveauer.
 • Du kan lide at undervise og er i stand til at tilpasse denne samt begå dig på tværs af niveau og rang i forhold til de frivillige og fastansatte, du vil komme til at stå overfor.
 • Du evner herunder at have et ligefremt forhold til vores frivillige, uden at gå på kompromis med hverken det nødvendige faglige niveau eller sikkerhedsmæssige regler og forskrifter.
 • Du er en stærk kommunikator, såvel mundtlig som skriftligt.
 • Du er god til at etablere og vedligeholde et godt netværk både internt ved kompagniet, og ved sideordnede og foresatte myndigheder.
 • Du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger og ressourcer.
 
"Ansættelsesvilkår"  
 • Stillingen besættes jf. gældende funktionsbeskrivelse og efter distriktschefens godkendelse. Efter en kort prøveperiode, kan du evt. indstilles til rådighedsvederlag. 
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne.
 
Kontakt og ansøgning
 • Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn og kompagnichef Johnny Nielsen på tlf.: 30 74 70 62, eller via mail: kc@pohvk-ros.dk
 • Ansøgningsfristen er 15. oktober 2015. Men samtaler afholdes løbende.
 • Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 • Politihjemmeværnskompagni Roskilde er en mangfoldig og frivillig militær organisation, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede befalingsmænd og officerer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring