Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kontakt til Stabskompagni Midt & Vestjylland

​​VELKOMMEN TIL STABSKOMPAGNI
MIDT & VESTJYLLAND
 
Stabskompagniets primære militære opgave er førings- og støttefunktioner til distriktet og distriktets enheder under løsning af de militære opgaver.
Herudover skal kompagniet yde støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund, hvor vi som en naturlig del indgår i katastrofeberedskabet, herunder også sne- og stormberedskab
 
 Stabskompagniet er organiseret således:
·         Kommandodeling, der administrerer kompagniet, sørger for mad, opholds- og hvileområder, samt forsyner alle i kompagniet med udrustning og materiel.
·         Stabsdeling, der støtter distriktsstaben i arbejdet med føring af dispositionsenhederne og planlægning af nye opgaver.
·         Logistikdeling, der støtter distriktsstaben som transportenhed, der flytter personel, forsyninger og materiel til og mellem dispositionsenhederne.
·         Desuden er distriktets frivillige stab, uddannelses-, informations- og IT-elementer administreret af stabs-kompagniet.
·         Stabskompagniets opgaver spænder meget vidt med hensyn til militærfaglig kunnen, erfaring og krav til fysisk udfoldelse. Sammensætningen af medlemmer er meget bredt fordelt aldersmæssigt og dækker vidt forskellige forudsætninger og kompetencer.
·         Det indebærer, at der altid kan findes en plads til nye medlemmer af stabskompagniet.
 
INFO:
 
Kompagnichef:
Birgitte Noe Kjærhede
Tlf.: 7242 0560
 
REKSPEC:
Michael Kallmayer
Tlf.:  4082 5628​
 
IT SPEC:
Erik B. Sørensen
Tlf.: 4028 8657
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring