Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Indtast en titel

Stabshjemmeværnskompagni Sydøstjylland har ved operativ indsættelse til opgave at støtte hærhjemmeværndistrikt Sydøstjylland med en række førings- og logistiske opgaver, samt at bevogte distriktets kommandostation og områdedepot.
 
Mål
Stabshjemmeværnskompagniets (STHVK) mål er at opstille en veluddannet styrke, som kan:
-     støtte totalforsvaret ved at løse de pålagte militære opgaver,
-     yde almindelig hjælp til samfundet og
-     yde særlig hjælp til politiet.
 
 
Organisation
Stabshjemmeværnskompagniet rummer følgende enheder, hvor medlemmernes kompetencer dækker bredt:
-     Kommandodelingen, der administrerer kompagniet, sørger for mad, opholds- og hvileområder, samt forsyner alle i kompagniet med udrustning og materiel.
-     Stabsdelingen, der støtter distriktsstaben i arbejdet med føring af dispositionsenhederne og planlægning af nye opgaver.
-     Logistikdelingen, der støtter distriktsstaben som transportenhed, der flytter personel, forsyninger og materiel til og mellem dispositionsenhederne.
-     Bevogtningsdelingen, der varetager bevogtning, inkl. adgangskontrol, af distriktets kommandostation og områdedepot.
-     Desuden er distriktets frivillige stab, uddannelses-, informations- og IT-elementer administreret af stabs-kompagniet.
 
 
Bliv frivillig
-     Som frivillig får du gennem militær træning øget dine kompetencer og mulighed for at styrke dine leder-egenskaber. Det vurderes særdeles positivt i det civile jobmarked.
-     Du kan søge generel viden om Hjemmeværnet ved at klikke ind i menuen ”Frivillig i Hjemmeværnet”.
-     Vil du vide mere om Stabshjemmeværnskompagniet:
-     Kontakt en af nedenstående personer til en uformel snak.
-     Send en mail til sthvksej-kmp-led@hjv.dk Så kontakter vi dig.
 
 
Stabshjemmeværnskompagniet tilbyder:
-     Opgaverne er meget forskellige og løses med meget varierende udrustning. Fra uniform med baret til fuld kampudrustning med våben. Det giver militærfaglig kunnen, erfaring, nyttige kompetencer og respekt.
-     Uddannelsen er udviklende, uddannende, udfordrende og underholdende med engagement, fælles ansvar og kammeratskab som særkende.
-     Sammensætningen af medlemmer er meget bredt fordelt alders- og kompetencemæssigt – og indebærer, at der altid kan findes plads til nye frivillige medlemmer, uanset hvad de brænder for.
 
 
Kontaktpersoner i Stabshjemmeværnskompagni:
-       Kompagnichef, Jens Brogaard, tlf. 40 73 60 58 eller
-       Kommandobefalingsmand, Jette Koch, tlf. 22 74 88 42 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224