Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Knudsen på skydebanen.​

Superlativerne stod i kø

Der var masser af ros til kompagniets skydelærer/førstehjælpsinstruktør, da han modtog Hjemmeværnets fortjensttegn.

06-02-2021

​​Af: Rekspec 1, LT K.H.Ophus

I dag var kompagniets nøglepersonel samlet på Djursvang, til det årlige seminar. Normalt er det et 2-dagsarrangement, hvor vi oftest benytter Vordingborg kaserne. Men pga. Covid-19 situationen, var det i år skåret ned til en dag, med afvikling i vores egne lokaler i Albertslund. Seminaret er en arbejdsdag, hvor en lang række emner gennemgås, inklusiv personelsamtalerne.  

Et særligt indslag i år var overrækkelse af tegn. Ved en lille højtidelighed i kompagniet lille mødelokale, var der dækket op med både kransekage og bobler.  

Efter at LT. Ophus havde varmet deltagerne op med at modtage et 20 års tegn, var det tid til at arrangementets absolut hovedrolleindehaver, Knudsen, skulle præsenteres. 


Erfaring og engagement  

Kompagnichef, kaptajn Frans Løper indledte med at sige et par ord, med sin vanlige sønderjyske umiddelbarhed: “Jeg synes at du gør et kanongodt stykke arbejde og du påtager dig altid en opgave, når man ringer til dig – du er altid villig til at træde til. Det er SÅ dejligt. Så jeg har næsten ikke fortrudt at I kom over til os - næsten. Derfor syntes NK og jeg, sidste år, at vi ville indstille dig til Hjemmeværnets fortjensttegn.” Herefter forsatte chefen med at oplæse indstillingen:  

“Virksomhedshjemmeværnskompagni Sjælland indstiller hermed menig Knudsen til Hjemmeværnets fortjensttegn. Han har som menig i kompagniet påtaget sig opgaven, som både skydelærer og førstehjælpsinstruktør, med meget kort varsel, da vores skydeinstruktør pludselig sagde fra. Han udfører sine opgaver i begge funktioner til alles tilfredshed, samtidig med at han stadig er menig i kompagniets bevogtningsdeling. Dette betyder, at han i høj grad har været med til at udvikle kompagniet i disse, for ham, sekundære funktioner. Hans store engement kan tydeligt aflæses på vores (lave, red.) antal af restanter i 2019”. Spontant tilføjer han: “Du har gjort et godt stykke arbejde” inden han fortsætter oplæsningen: “Knudsen er en højt respekteret hjemmeværnskammerat af alle i kompagniet.” 

Distriktschef, oberstløjtnant Elsang uddybede: “Først og fremmeste er det ikke en selvfølge, at vi har videresendt kompagnichefens indstilling”, og fortsatte så: “for os at se er lige præcist det du har vist her med engagement og tjenstvillighed, men også evnen til at understøtte der hvor behovet opstår - det er jo lige præcis det Hjemmeværnet er. Så uanset om man er menig, om man er kompagnichef eller hvor man nu er i hierarkiet, så lukker man de huller, som opstår og dække det behov op. Og det er for os at se i virkeligheden, for os at se, en stor del af Hjemmeværnets ånd og en stor del af det vi alle lever af i den struktur. Så for os at se, er du et eksempel på hvor uundværlig erfaring og tjenesteiver i virkeligheden er for Hjemmeværnets fleksibilitet og uanset sammensætning, så er engagementet hos særligt frivillige menige HELT afgørende for, at kompagnierne kan fungere. Så drive, fleksibilitet og så engagement og tjenesteiver, det er det vi ser som beundringsværdigt. Og med de ord, vil vi hermed dekorer for den fine indsats.” 
 

Inspirerende instruktør  

Det der ikke blev nævnt i talerne er, at udover sin faglige dygtighed, er Knudsen også en inspirerende instruktør, der formår at gøre undervisningen interessant. Som førstehjælpsinstruktør anvender han en lang række pædagogiske greb og som skydelærer er han en stoisk rolig, selv når der er skarpt i våbnene.  

Læs artikel om førstehjælpsuddannelse i kompagniet fra januar ​2020 

Rønnebær  

Med modtagelsen af Hjemmeværnets fortjensttegn, træder Knudsen ind i en af række af markante hjemmeværnsfolk i kompagniet, startende med kompagniets allerførste chefer, Ejnar Sabranski. Derudover har blandet andre også kompagniets nuværende chef Frans, forsyner Ole og kompagniets grand-old-man John Klavsen, modtaget denne udmærkelse. Det kan lyde som om at det er noget, der uddeles med rund hånd! Men faktisk uddeles der hvert år et ret begrænset antal og for vores kompagnis vedkommende, er der en modtager ca. hvert 4.-5. år.  

For at komme i betragtning til denne medalje, skal man indstilles – dvs. at man skal have leveret væsentlig indsats over en længere periode og så kan det, som der står i bestemmelserne for tegnet:  

"Fortjensttegnet kan til dels personer, so​m har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats."
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring