Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Vi søger stabsofficerer til den frivillige stab!

Hærhjemmeværnsdistrikt København søger stabsofficerer til den frivillige stab. Er det operativ overvejelser, analyse, struktur og planlægning der motiverer og driver dig?
Så er det muligvis dig vi søger efter.
Læs mere her!

19-12-2015

​Hærhjemmeværnsdistriktet København har endnu enkelte ledige funktioner som stabsofficer i den 19 mands store frivillige stab og søger efter interesserede, der som medlem af hjemmeværnet vil gøre en forskel. Den frivillige stab er i rivende udvikling og har rigtigt travlt i kraft af Distriktets mange opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets parathed er højt værdsat.

Distriktets kommandostation er omdrejningspunkt for udviklingen og står foran en lang række nye og mere omfattende stabsopgaver ved indsættelser. På kommandostationen arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer.

Hvad er en frivillig stab?
Den frivillige stab består af i alt 19 frivillige stabsofficerer (løjtnanter, premierløjtnanter og kaptajner) og indgår i distriktets udvidede stab. Den frivillige stab støtter distriktet i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktets stabschef.

Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret, hvor ti frivillige stabsofficerer varetager større planlægningsopgaver og dels af situationscentret, hvor otte frivillige stabsofficerer fordelt på to vagthold gør tjeneste når situationscentret er aktiveret.

Situationscentret (SITC) er distriktets hjerte og skal kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid. SITC består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus støtter distriktets vagthavende officer. SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer.

Planlægningscentret (PLANC) har til opgave at udarbejde Distriktets operative planer og arbejder på højtryk fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med omfattende planlægningsopgaver, men opstiller også tredje vagthold til situationscentret ved langvarige indsættelser og afgiver stabsofficerer til udskillelse af Distriktets fremskudte kommandostation (FRKSN).

Vi søger
Med reference til chefen for den frivillige stab søger vi:

  • En operations-/forbindelsesofficer med operativ erfaring på KC-niveau
  • En transport- & logistikofficer med erfaring på NK/UAFD-niveau
  • En operations-/forbindelsesofficer
  • En CBRN-officer
  • Stabsbefalingsmænd med potentiale som stabsofficer (trainee-funktion)

Men fælles for alle stabsfunktionerne er, at grundlæggende skal en stabsofficer kunne indgå i løsningen af stabens opgaver indenfor alle fagområder. Du vil  og skal selvfølgelig have dit speciale, men skal acceptere at holdet til enhver tid sættes efter, chefens behov, opgavens karakter samt den enkelte stabsofficers kompetencer, engagement og parathed samt selvfølgelig dagsformen.

Du tilbydes
Du bliver en del af en stab i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i København medfører. Staben tæller både helt nye, såvel som erfarne stabsofficerer, så der er helt sikkert også plads til dig. Distriktets flagposition er beliggende på Svanemøllens Kaserne , hvor distriktets kommandostation som udgangspunkt er placeret.

Vi er lige nu femten glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsofficerer med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet. Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i stabsprocedurer og træning i stabsarbejde fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse på fremdriften i arbejdet.

Det forventes
I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i en stab med en meget stor parathed, der gør, at vi ”næsten” altid kan samle et funktionsdueligt situationscenter på under en time. Du skal have flair for og føle dig godt tilpas med metodearbejde samt udfærdigelse af større skriftlige opgaver og er generelt god til at kommunikerer skriftligt. Anvendelse at moderne IT er og bliver i stadig stigende grad et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du bevæger dig rutineret rundt i det digitale univers.

Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje og er villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til den frivillige stab og til dig som stabsofficer specifikt. Sideløbende deltager du blandt andet i uddannelse ved Regionen m.fl., ligesom i løbende studieperioder og taktisk træning. 

Du er formodentlig allerede befalingsmand eller officer i hjemmeværnet og har allerede erfaring med føring og operativ planlægning. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret eller forsvarets reserve og medbringer måske nogle akademiske eller analytiske kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse. Stabsofficerer i den frivillige stab skal kunne opnå og fastholde sikkerhedsgodkendelse til Fortroligt og enkelte til Hemmeligt.

Din personlighed er imidlertid altafgørende og du kan lide at dele ud af erfaringer og viden. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes og ellers er et højt og smittende humør, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber uundværlige egenskaber.

Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.

Kaptajn ​Lars Christiansen​
Chef for den frivillige stab
Tlf.: 4074 4103
 

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring