Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som stabsdelingsfører og stabsbefalingsmand foregår helt tæt på hvor beslutningerne træffes i hjemmeværndistriktets Situations- eller Plancenter.

Vi søger en dygtig og engageret stabsdelingsfører!

Er det uddannelse og ansvarlig ledelse med konkrete mål for øjet, der motiverer og driver dig? Så er det muligvis dig, vi leder efter.
Læs mere her!

14-11-2015

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns kommandostation er i rivende udvikling og står foran en lang række nye og mere omfattende stabsopgaver. På kommandostationen arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer!

Særligt kommandostationens situationscenter og plancenter står med udfordringer, der kræver flere engagerede og dygtige stabsofficerer og stabsbefalingsmænd. Distriktets stabskompagni har flere ledige funktioner i stabsdelingen og søger efter interesserede hjemmeværnsmedlemmer. Dette opslag retter sig dog primært mod funktionen som delingsfører for stabsdelingen og sekundært mod funktionerne som stabsbefalingsmænd i stabsdelingen.

Hvad er en Stabsdeling?
Stabskompagniets stabsdeling består af i alt 24 frivillige hjemmeværnsmænd og –kvinder.
En løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige, der støtter distriktets udvidede stab i deres opgaver med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt ikke mindst, føring af underlagte enheder i fredstidsindsættelse, krise og krig.

En del af stabsdelingens medlemmer vil have opgaver i situationscentret, hvor vagthavende officer på vegne af distriktets chef fører de indsatte enheder. Situationscentret skal kunne være operativt 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus bestrider nøglefunktionerne.

Andre vil støtte distriktets chef på den fremskudte kommandostation, helt fremme i operationsområde og endelig vil nogle skulle støtte staben i planlægningscentret, med analyse, overblik og udfærdigelse af befalinger, for de kommende større operationer.

Vi søger
Stabskompagniet søger en stabsdelingsfører til at fører stabsdelingen til dagligt og ved indsættelser. I det daglige fylder rekruttering, uddannelse, motivationsledelse og almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed.

Men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, er stabsdelingsføreren sammen med signalofficeren; maskincheferne som sikrer at alle stabens tandhjul (procedurer, standardfremgangsmåder, praktiske indretninger, IT o.s.v.) fungerer velsmurt og sikrer et rutineret samarbejdet.

Funktionsgraden er løjtnant, og stabsdelingsføreren referer dagligt til chefen for stabskompagniet, men vil når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, refere til stabschefen.

Vi søger samtidig
Samtidig annonceres her efter stabsbefalingsmænd til samme stabsdeling. Disse støtter på samme måde som stabsdelingsføreren, bare inden for de specifikke fagområder; operation, efterretning, logistik, administration og signaltjeneste. Her er funktionsgraden oversergent eller sergent og alle refererer til stabsdelingsføreren.

Vi søger en:
• Operationsbefalingsmand
• Efterretningsbefalingsmand
• Transport- & logistikbefalingsmand
• Signalbefalingsmand
• Administrationsbefalingsmand

Du tilbydes
Som stabsdelingsfører har du en meget central rolle på distriktets kommandostation og vil normalt have meget travl, hvorfor du skal have det godt med at være den rolige solide stenstøtte i orkanens øje. Du tilbydes derfor en funktion med stor indflydelse på den interne organisering af hvordan vi arbejder på kommandostationen.

Samtidig er det dit ansvar at levere kompetente og rutinerede stabshjælpere til støtte for stabens arbejde, hvorfor der forestår en udfordrende og fortløbende daglig opgave med rekruttering til, fastholdelse og uddannelse af stabsdelingen således at der altid kan leveres en høj kvalitet.

Du bliver også en del af en kommandostation i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad medfører. Og endelig bliver du en af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.

Det forventes
I et stillingsopslag som dette kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at tage aktiv og engageret del i de opgaver der løbende stilles til stabsdelingsføreren til dagligt og ved indsættelse. Dertil kommer selvfølgelig både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse inden for en rimelig tidshorisont.

Du er formodentlig allerede befalingsmand eller officer i hjemmeværnet og har måske allerede erfaring som kommandodelingsfører, kommandobefalingsmand, signalbefalingsmand eller lignende. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret og/eller medbringer nogle styringsmæssige kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.

Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør er en vigtige egenskab. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes. Ligeledes er gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber, og ikke mindst, det at have gode IT færdigheder uundværlige egenskaber.

Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. 
 
Tino B. Hansen​
Fg. chef for Stabskompagniet

Tlf.: 3141 5036

​Lars Christiansen
Chef for den frivillige stab

Tlf.: 4074 4103

 

 

 

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224