Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Fanen afdækkes.

INFHVK VSJ Faneoverrækkelse og pårørendearrangement

En super dag med besøg både fra Hærhjemmeværnsdistrikt midt- og vestsjælland samt Holbæk kommune, således at den nye fane kunne overrækkes på behørig vis.

26-03-2016

Af premierløjtnant Andreas Skovgaard Nielsen, OPU03.


Lørdag den 26. marts var pårørende til hjemmeværnssoldater i Infanterihjemmeværnskompagni Vestsjælland og andre interesserede indbudt til åbent hus for at høre om den nært forestående øvelse, Arctic Eagle i USA, og til at overvære modtagelsen af kompagniets nye fane.

Et pænt antal pårørende havde fundet vej til kompagniets lokalitet på hjemmeværnsgården i Holbæk. Dagen blev afviklet med en række taler, bl.a. med en repræsentant fra Danmarkssamfundet, som overrakte fanen til kompagniet, 1. Viceborgmester John Harpøth talte kort om Arctic Eagle og lykønskede med den nye fane. Chefen for Operations- og uddannelsessektionen, major Bo Nissen, talte om den gode udvikling, som kompagniet igennem længere tid har gennemgået, og kompagnichefen, kaptajn Niels Müller, takkede for fremmødet og for talerne.

Kompagniet klar til at modtage den nye fane

Kompagniet klar til at modtage den nye fane.

 

Når en nye fane tages i brug, tilsiger faneindvielsesritualet, at der slås tre søm i fanestangen. Det første søm for Hendes Majestæt Dronningen, det næste for fædrelandet og det sidste for foreningen, der skal tage fanen i brug. Dette ritual blev ikke negligeret ved denne festlige lejlighed, idet 1. Viceborgmester, John Harpøth, major Bo Nissen og til sidst kaptajn Niels Müller slog de tre søm i fanen.

Resten af dagen bød på information omkring Arctic Eagle, bl.a. tiden op til samt planen for selve afviklingen af øvelsen. Ved siden af dette havde KMP opstillet forskelligt materiel, som de pårørende kunne stifte nærmere bekendtskab med.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224