Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Deltagerne fra Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland (foto: FRS) 

Hvad er Hjemmeværnet?

Spørgsmålet skulle besvares, da Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland afholdt aktivitetsdag for 200 ansatte ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

21-06-2019

​200 ansatte ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) skulle den 20. juni have en lidt anderledes arbejdsdag. Ønsket var, at lære Hjemmeværnet bedre at kende samtidig med, at medarbejderne skulle arbejde sammen på tværs af organisationen.

Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland benyttede samtidig dagen til at gennemføre bevogtningsøvelse på Hjørring Kaserne. Hjemmeværnskompagni Hjørring løste opgaven med adgangskontrol, så de ansatte på kasernen skulle vise id kort, før de kunne komme ind. Øvelsen er helt i tråd med de opgaver, der ligger til Hjemmeværnet i tilfælde af en beredskabsforøgelse, nemlig bevogtning med fokus på at dagligdagen så vidt muligt kan fortsætte uændret.

Opgavemarch i regnvejr

For medarbejderne ved FRS blev dagen meget anderledes end de er vant til. Ud fra de varme og tørre kontorer til en regnfuld dag. Alle tog dog "soldatervejret" med højt humør.

Dagen var tilrettelagt i tæt samarbejde imellem projektleder fra FRS Cecilie og Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland. Der var lagt vægt på, at opgaverne skulle have et soldatermæssigt indhold.

Opgavemarchen indeholdt bla. skydning med FX (farvepatroner), førstehjælp med både billedlotteri og hjerte-lunge redning, samling af våben, kast med blind håndgranat og få et instrument til at lyde så højt som muligt.

Hjemmeværnssoldaterne, der bemandede posterne, brugte samtidig muligheden til at fortælle om hvad Hjemmeværnet er for en organisation. Hvilke opgaver vi løser, hvilke uddannelser, der kræves og hvilke enheder Hjemmeværnet består.

Udover de bemandede poster skulle deltagerne også løse et opgavehæfte. Her gik spørgsmålene på fakta om Hjemmeværnet, men også gåder og regnskabsspørgsmål indgik. Hver gruppe skulle derudover nominere gruppens fighter og gruppens kammerat.

 

Feltrationsfrokost

Som en naturlig del af dagen, så stod frokosten selvfølgelig på rigtig soldatermad - en feltration. Hjemmeværnssoldaterne skulle være behjælpelige med at tilberede den varme ret og fortælle lidt om indholdet i feltrationerne.

Til frokost var borgmester i Hjørring, Arne Boelt, inviteret. Hjørring Kaserne er med ca. 700 ansatte en stor arbejdsplads i kommunen og samtidig er Hjørring kommune en af Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands samarbejdspartnere.

Borgmesteren, direktøren for FRS og chefen for Hjemmeværnsdistriktet tilberedte selvfælgelig også en feltration. Borgmesteren, der selv har en fortid som soldat ved Den Kongelige Livgarde konstaterede, - at med de nye feltrationer, så er det nemt at være soldat.

Fighter og kammerat

Dagen sluttede som den startede, i kantinen på Hjørring Kaserne. Her takkede chefen for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johansen, deltagerne for en god dag, med højt humør og engagerede deltagere. Han overrakte samtidig præmie til bedste gruppe, samt til FRS-dagens bedste kammerat og fighter.

Bedste gruppe i konkurrencen (foto: FRS) 

Opfølgning på FRS-dagen

Som en del af FRS-dagen er det endvidere aftalt, at der i august afholdes et informationsarrangement, hvor de medarbejdere, der genre vil vide mere om Hjemmeværnet, i deres arbejdstid, kan deltage.

Formålet med FRS-dagen var ikke hvervning, men profilering af Hjemmeværnet. De ca. 200 medarbejdere har fået et indblik i hvad Hjemmeværnet er og de umiddelbare kommentare efter arrangementet er positive.

- Den bedste FRS-dag nogensinde og det er Hjemmeværnets fortjeneste, udtalte en bla., hvorefter hun fortsatte - jeg har fået et helt andet indblik i hvad Hjemmeværnet er og hvilke opgaver de løser.

 Billedgalleri

Fakta

​Fra 1. januar overtog Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse økonomiadministrationen fra Hjemmeværnet. Medarbejderne er samlet i et administrativt center.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224