Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Seneste nyt vedr Corona og Flyverhjemmeværn


Forårsmesse Grenaa og andre større aktiviteter aflyst. Retningslinjer for almen hygiejne udsendt.

12-03-2020

Af rekrutteringsspecialist Kirsten Jul

Eskadrille 275 har modtaget følgende retningslinjer til frivillige fra Distriktslægen:

"For så vidt angår de aktiviteter man som FHV frivillig måtte deltage i, inden- som udendørs, kan jeg henlede opmærksomheden på de simple forholdsregler mod smittespredning:

 

• God håndhygiejne dvs. hyppig håndvask med vand og sæbe samt efterfølgende alkoholbaseret hånddesinfektion, når hænderne er rene og tørre.

• Undgå kontakt med personer, der har tegn på forkølelse og/eller luftvejsinfektion.

• Host eller nys i engangs lommetørklæde, evt. i albuebøjning.

Man kan evt. til feltbrug have en lille flaske med desinfektionsvæske på sig, og iøvrigt klæde sig fornuftigt på for ikke at svække immunapparatet ved afkøling."

 ---------------

Seneste nyt, i forhold til eskadrille 275 Djursland:

De fleste ved nu fra tv og radio, hvordan Danmark er stillet med lukning af større arrangmenter.

Også Eskadrille 275 må vælge at aflyse alle ikke strengt nødvendige aktiviteter. Derfor aflyses fx eskadrille uddannelse 17 marts, inspektion 04 april samt større team-møder, bm-seminarer mv. Forårsmesse Grenaa er aflyst fra messe ledelsens side.

Dog opretholdes de eskadrille aktiviteter, der skønnes nødvendige for at opretholde et beredskab i forhold til indsættelse. Derfor gennemføres fx skydninger, dog begrænset til max 10 deltagere pr. gang.

Eskadrillechefen orienterer løbende de frivillige via både facebook og medlemsmail.

Sidst med ikke mindst forlyder det i Flyverhjemmeværnets seneste nyhedsbrev, at ca. 40 frivillige hjemmeværnsfolk pr dag hjælper med bemanding af COVID 19 hotline. En arbejdsopgave, der udføres med stor præcision og dygtighed, hvilket Hjemmeværnet allerede har modtaget tak for.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring