Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

FAQ

​​​​​​​Se om du kan finde svar på dit spørgsmål her:​

​​​​​​​​​​​​​

  
Svarfelt
Hvorfor laver man en ny uddannelse?

En af konklusionerne fra rapporten omkring "Rekruttering og fastholdelse af frivillige" fra 2017 er, at den lovpligtige uddannelse (LPU) er for lang, og der går for lang tid, inden man kan deltage i aktiviteterne i underafdelingen. Derudover er det et ønske, at en større del af uddannelsen kan gennemføres lokalt.   

Kan jeg tage grunduddannelsen i en vilkårlig rækkefølge?

Nej, det kan du ikke. Grunduddannelsen skal gennemføres jf. oversigten. Flexmodulerne er der dog ingen bestemt rækkefølge for.

Hvornår kan jeg påbegynde grunduddannelsen?

Hjemmeværnets Grunduddannelse (9 dage) kan gennemføres efter en gennemført LPU 1 eller Intro, HGU. Hele grunduddannelsesforløbet kan påbegyndes, når du har modtaget dit medarbejdernummer, og udrustningen er udleveret.

Er der stadig en grænse på 3 år for at tage grunduddannelsen ligesom ved LPU?

Ja, du skal derfor gennemføre din HGU (ca. 110 timer) og et af de efterfølgende moduler samt tilhørende øvelse (ca. 150 timer) inden, der er gået 3 år. HGU'en har du 1 år til at gennemføre.

Skal jeg tage hele grunduddannelsen inkl. flexmoduler?

Nej, det er kun grunduddannelsesforløbet, der er obligatorisk for at leve op til Hjemmeværnslovens krav om 100 timers uddannelse. Derefter er det op til dig og din underafdelingschef at finde de flexmoduler, der er nødvendige for, at du kan varetage din funktion. Vær dog opmærksom på, at nogle flexmoduler er forudsætning for videre uddannelse.

Er det korrekt, at man kan konvertere LPU 1 og LPU 2 til HGU?

Ja, det er korrekt. Hvis du har gennemført LPU 1 og LPU 2, lever du op til Hjemmeværnslovens krav om 100 timers uddannelse. Du skal dog stadigvæk gennemføre 250 timers uddannelse indenfor 3 år. Derfor er det vigtigt, at du også gennemfører en af de efterfølgende moduler samt øvelsen.

Hvor finder jeg information om HGU, som jeg kan bruge, når jeg skal forklare mine soldater om den nye uddannelse?

Du kan med fordel bruge denne oversigt og læringsplanerne, som du finder ved at klikke på uddannelserne i venstre side. Introforløbet gennemføres i underafdelingen eller via fjernundervisning. HGU gennemføres ved et af de 4 uddannelsessteder, mens Geværskytteuddannelsen/Dæksgastuddannelse/Maritime Force Protection-uddannelsen gennemføres via distrikt/myndighed. De afsluttende øvelser gennemføres via distrikt, underafdeling eller myndighed.

Hvad skal en ny soldat introduceres for, inden han kan få adgang til HGU?

Han skal gennemføre et introforløb i underafdelingen og/eller via fjernundervisning, inden han kan få adgang til HGU. Introforløbet ligner i grove træk LPU 1. Der er dog tilføjet et kursus i GDPR og et kursus i Militær Sikkerhed, da disse emner for tiden er i stor fokus. Se oversigten.

Hvordan er meriteringen fra LPU til HGU?

Det er vigtigt at fastslå, at ingen skal starte forfra. Har du gennemført LPU 1, kan du springe introforløbet over og gå direkte i gang med HGU. Har du gennemført LPU 1 og LPU 2, kan du springe introforløbet og HGU over og gå direkte i gang med Geværskytteuddannelsen/Dæksgastuddannelse/Maritime Force Protection-uddannelsen. Har du gennemført LPU 1, LPU 2 og LPU 3, kan du springe introforløbet, HGU og Geværskytteuddannelsen/Dæksgastuddannelse/Maritime Force Protection-uddannelsen over og gå direkte i gang med Guardex/SURVEX/Havnebevogtningsøvelsen. Endvidere er det muligt at skifte værn efter HGU uden, at du skal starte forfra.

Hvad indeholder Geværskytteuddannelsen?

Geværskytteuddannelsen er en blanding af felttjeneste og skydeuddannelse. Du vil lære at begå dig i felten som enkeltmand og i en gruppe. Derudover bliver du videreuddannet i GV/M95, så du kan ramme mål på 200 meters afstand.

Hvad indeholder Guardex?

Guardex er en bevogtningsøvelse, som samler alt det lærte. Øvelsen skal gennemføres, før du har opnået 250 timers uddannelse og kan indsættes operativt i en gruppe. Derfra har du også mulighed for at søge uddannelser i Hjemmeværnet, specialisere dig eller søge førerkurser.

Skal 6001, 6002 og 6003 gennemføres efter gennemført HGU?

Nej, der gives Q for 6001 og 6002 ifm. Geværskytteuddannelsen, mens der gives Q for 6003 ifm. Guardex.

Hvad er flexmoduler?

Flexmodulerne er en fællesbetegnelse for de uddannelser, der ikke er absolut nødvendige for at begå sig i en gruppe. Modulerne kan gennemføres, når soldaten har tid eller ønsker at deltage i et kursus, hvor de er en forudsætning samt, hvis chefen vurderer, at modulerne er nødvendige ift. underafdelingens virke.

Hvor lang tid tager de forskellige uddannelser?

Svaret kan du finde ved at klikke på oversigten og/eller uddannelserne i venstre side.

Hvordan tilmelder jeg mig HGU?

HGU kan søges via HJV.DK. Du finder HGU ved at søge på følgende: Hjemmeværnets grunduddannelse, værnsfælles (LPU, M2).

Hvor fleksibel er uddannelserne?

Hjemmeværnsskolen har forsøgt at udarbejde et uddannelsesforløb, der er så fleksibelt som overhovedet muligt. Derfor er meget uddannelse lagt ud til underafdelingerne og/eller gennemføres via fjernundervisning. HGU er den eneste uddannelse, der gennemføres centralt ved et af vores 4 uddannelsessteder. Alle andre uddannelser kan deles og gennemføres lokalt. Det er derfor op dig og din chef at finde en løsning, der passer dig bedst. 

Kan jeg bestille en briefing om HGU og det nye uddannelsesforløb?

Ja, det kan du godt. Skriv en mail til hvs-stu-03@mil.dk med detaljer om tid, sted og dato for det ønskede roadshow eller briefing over Skype.

Skal nye gaster afsted 9 dage i streg under Dæksgastuddannelsen, eller er der andre muligheder?

Der er mulighed for, at Dæksgastuddannelsen kan deles op i mindre dele, men som udgangspunkt gennemføres den på Slipshavn i sammenhængende 9 dage.

Jeg har gennemført LPU 1 og dermed bestået Tjenestekendskab, som jeg nu kan se, er lagt over på HGU’en. Kan jeg få merit?

Ja, du kan godt få merit, men det er ikke sikkert, at lektionerne i tjenestekendskab ligger således, at der er mulighed for at tage hjem. Tal med din kursusleder og find en god løsning – f.eks. ophold på stuen, en løbetur eller repetition af et bestemt emne.

Er speedbådscertifikat ikke længere obligatorisk for gaster?

Speedbådscertifikatet ligger nu under FLEX-modulerne og er derfor en frivillig valgmulighed for alle gaster, såfremt chefen vurderer det som et operativt behov. Hjemmeværnsskolen har taget speedbådscertifikatet ud af Dæksgastuddannelsen, fordi flere flotillechefer har erfaret, at ikke alle gaster har behovet. Dog er speedbådscertifikatet obligatorisk før deltagelse i SURVEX. Speedbådscertifikatet vil kunne gennemføres hjemme i flotillen eller ifm. Dæksgastuddannelsen.

I introforløbet indgår FELS-kurset, ”Anvendelse af Forsvarets køretøjer”. Nogle nye medlemmer har ikke kørekort. Skal de tage kurset alligevel – og er der mulighed for at tage kørekort via Hjemmeværnet?

Hvis man ikke har kørekort, så skal man ikke tage FELS-kurset "Anvendelse af Forsvarets køretøjer". Der er ikke mulighed for at tage kørekort via Hjemmeværnet. 

Hvornår påbegyndes HGU?

​Hjemmeværnsskolen starter med at køre HGU som pilotkursus i uge 45. Derefter kan der komme småjusteringer, inden HGU får sin endelige godkendelse af Hjemmeværnskommandoen. HGU implementeres derfor officielt pr. 1/1 2021, og forvaltningsgrundlaget er først gældende herfra. 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring