Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kurser

Danmark 2018:
 
Nordisk Chefkursus
11 – 16 NOV (Danmark)
Tilsvarende dansk kursus: Efteruddannelse for Underafdelingschefer (5 års turnus)
OptagelsesbetingelserChefkursus

Norge 2018:

NB: HVSSK’s faciliteter er inddraget i perioden 20 AUG – 10 DEC 2018 ifm. en større NATO øvelse, som gennemføres i Norge – dette betyder, at alle planlagte kurser som ligger i denne periode, bliver gennemført på en anden location, og KAN betyde, at de fastsatte kursusdatoer ændres.  
        
Troppsjefskurs Jeger/Skarpskytter (12 dage)
05 - 14 MAR
Taktisk indhold: Overvåkning, Opklaring: Akse, Punkt og Område.
Tilsvarende dansk kursus: Patruljedelingførerkursus
Optagelsesbetingelser: Videregående patruljeuddannelse og Gruppeførerkursus eller tilsvarende.

Troppssersjantskurs Jeger/Skarpskytter (12 dage)
05 - 14 MAR
Taktisk indhold: Vintertjeneste - enkeltmand, ski, pulk etc. OP og base under vinterforhold og Opklaringspatrulje. 
Tilsvarende dansk kursus: Taktisk Næstkommanderende, Deling, inkl. vintertjeneste.  
Optagelsesbetingelser: Videregående patruljeuddannelse og Gruppeførerkursus eller tilsvarende. Vintertjeneste for enkeltmand vægtes på kurset.

Troppsjefskurs Gevær (12 dage)
09 – 20 APR  
Taktisk indhold: Objektsikring (Bevogtning), Ildoverfall og Bakhold.
Tilsvarende dansk kursus: Delingsførerkursus.
Optagelsesbetingelser: Gruppeførerkursus eller tilsvarende.

Troppsserjantkurs Gevær (12 dage)
09 – 20 APR  
Taktisk indhold: Objektsikring (Bevogtning), Ildoverfall og Bakhold.
Tilsvarende dansk kursus: Taktisk Næstkommanderende, Deling.
Optagelsesbetingelser: Gruppeførerkursus eller tilsvarende.

Troppsjefskurs Innsats/Utrykning/Støtte (12 dage)
06 - 17 AUG  
Taktisk indhold: Sikringsoppdrag, Bakhold, Ildoverfall og Overfall.
Tilsvarende dansk kursus: TAK 1 og 2 på Delingsfører niveau.
Optagelsesbetingelser: Delingførerkursus eller tilsvarende.

Troppssersjantkurs Innsats/Utrykning/Støtte (12 dage)
06 - 17 AUG  
Taktisk indhold: Bakhold, Ildoverfall og Overfall.
Tilsvarende dansk kursus: Taktisk Næstkommanderende, Deling. 
Optagelsesbetingelser: Gruppeførerkursus og TAK 1 eller tilsvarende.

Vejlederkursus  
26 NOV – 07 DEC
Tilsvarende dansk kursus: Vejlederkursus
Optagelsesbetingelser: Dansk Vejlederkursus eller tilsvarende

Områdesjefskurs  
 10 - 20 DEC  
Tilsvarende dansk kursus: Chefkursus (Stabsunderafdeling) 
Optagelsesbetingelser: Næstkommanderendekursus, Underafdeling Sverige 2018:


Bataljonchefkurs I
05 – 14 MAR 
Tilsvarende dansk kursus: Ingen
Optagelsesbetingelser: Chefkursus 

Optagelsesbetingelser: Kurs För informatör/webredaktör - bataljon
04 – 06 APR 
Tilsvarende dansk kursus: Redaktørkursus
Optagelsesbetingelser: Sikkerhedspolitisk Grundkursus 

Kompanichefkurs II
09 – 18 APR
Tilsvarende dansk kursus: Chefkursus
Optagelsesbetingelser: Næstkommanderendekursus, Underafdeling
Plutonchefskurs II
09 – 18 APR
Tilsvarende dansk kursus: Delingsførerkursus
Optagelsesbetingelser: Delingsførerkursus 

Instruktörskurs I
23
 – 27 JAN, 29 MAJ - 02 JUN
Tilsvarende dansk kursus: Instruktør på gruppe niveau 
Optagelsesbetingelser: Instruktørkursus og Gruppeførerkursus

Kompanichefkurs I
14 – 23 MAJ, 24 SEP - 03 OKT
Tilsvarende dansk kursus: Næstkommanderendekursus, Underafdeling 
Optagelsesbetingelser: Delingsførerkursus

Plutonchefskurs I
14 - 23 MAJ, 24 SEP - 03 OKT
Tilsvarende dansk kursus: Delingsførerkursus
Optagelsesbetingelser: Gruppeførerkursus

Instruktörkurs II
03 – 12 SEP 
Tilsvarende dansk kursus: Instruktør på delings niveau 
Optagelsesbetingelser: Instruktørkursus og Delingsførerkursus

Kompanichefkurs III
15 – 19 OKT
Tilsvarende dansk kursus: Chefkursus 
Optagelsesbetingelser: Chefkursus

Plutonchefskurs III
15 - 24 OKT
Tilsvarende dansk kursus: Delingsførerkursus, Infantari
Optagelsesbetingelser: Delingsførerkursus

Bataljonchefkurs II
05 – 14 NOV 
Tilsvarende dansk kursus: Ingen 
Optagelsesbetingelser: ChefkursusHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224