Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Commanders Coin uddelt under dagens flagparade

Fungerende skolechef, kommandørkaptajn Christen Broberg Jensen, overrakte her til morgen sin Commanders Coin til Anita Brusen og Jørgen Schandorff for i særlig grad at have levet op til ansvaret som lærer ved Hjemmeværnsskolen.

25-03-2015

Hjemmeværnsskolens pædagogiske vision siger blandt andet noget om ”Egen fri vilje til at søge udfordringer og udvikling” og, om ”Lærerens og kursistens fælles ansvar”! Og det er jo helt rigtigt – og det tror vi på! Og så ved vi også, at der er tilfælde, hvor der alligevel lægges et større ansvar over på læreren – fordi elever og kursister måske ikke helt har forstået det her med ”Den egen fri vilje”!

Det, at være lærer på Hjemmeværnsskolen, er en ansvarsfyldt opgave – som ca. 300 af jeres frivillige hjemmeværnskammerater har ”bidt til bolle” på! Nogle af dem er her kun få gange – og der er forskel på, hvordan og hvor godt de enkelte lærere præsterer.

Generelt er der en høj standard blandt lærerne – men der er enkelte, der stikker meget positivt ud. I den her uge er vi så heldige, at vi har to af de rigtigt gode og ansvarlige lærere med! De ved, hvor svært det kan være at starte som ny lærer på Hjemmeværnsskolen – og bruger en masse energi på at forberede de nye lærere på instruktørkurserne til den opgave. Den uddannelse og coaching, der er brug for i den forbindelse, er en vigtig - og en svær og ressourcekrævende - opgave, der kræver en speciel indsats, fordi de også samtidig har ansvaret for, at deres klasse når de mål, der er fastsat for uddannelsen - selv med en ny lærer.

De to, som jeg før omtalte, bruger rigtigt meget tid på at løse denne opgave både før, under og efter et kursus – og det vil jeg gerne anerkende. 

Jeg overrækker derfor Anita Brusen og Jørgen Schandorff min Coin!

(Christen B. Jensens' tale til dagens flagparade)

 290.JPG


291.JPG

294.JPG


 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring