Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Delta Patruljen

Lagførerkurs Jeger Patruljeføreruddannelse i Norge

Jeg deltog på Lagførerkurs Jeger i slutningen af juni måned/starten af juli. Et 10 dages patruljeførerkursus, der blev afholdt på den norske Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) i Dombås og omegn.

Af SG Stefan Høegh-Neumann
PF, INFHVK FYN

01-09-2015
Den første mandag blev brugt på transport fra Danmark til HVSKS, først med fly fra Kastrup til Oslo og derefter en 3.5 times togtur fra Oslo til Dombås.
 
Den efterfølgende dag, var den første kursusdag og formiddagen blev brugt på introduktion til kurset og de forskellige enheder det norske Heimevern har. Efter frokosten blev vi inddelt i vores 6-mands patruljer og fik udleveret personlig udrustning, våben og patrulje-materiel, samt nemmest klargøring af rygsæk og fordeling af materiel.
 
Onsdag og torsdag var der fokus på basale patruljefærdigheder, som opbygning og sløring af patruljebase samt opklaringsformer.
Da de norske Jegerlag er på 6 mand, er det sjældent, at de deler sig op, i forbindelse med overnatning og løsning af overvågningsopgaver. Ved opklaringsopgaver, kan det ske, at patruljen deler sig op i 2 3-mands hold, ført af hhv. PF og NK.
 
Torsdag eftermiddag/aften og fredag blev brugt på forskellige typer OP’er. Hver patrulje (PTR) fik 1-2 OP’er de skulle bygge, og min PTR endte med at skulle udbedre en allerede nedgravet OP – Der var ikke tid til at starte fra bunden af.
Dagen efter gik vi så på skift mellem de forskellige PTR og så deres OP’er og deres løsning samt hvilke tanker de havde gjort sig.
 
Fredag eftermiddag var til egen disposition, så dér blev der slappet af, vedligeholdt udrustning og hygget.
Lørdagen stod på undervisning om formiddagen, af den teoretiske slags omhandlende forberedelsesfasen og hjemmeopgave mht. en opgaveløsning, der skulle svares på mandag morgen.
Søndagen blev brugt på at recce for området vi skulle skrive opgaveløsning om og senere var vi ude og kigge på Moskusokser.
 
Mandag blev det tid til første del af kontrolfasen. Der var ordreudgivelse om morgenen, hvorefter vi startede forberedelsesfasen. Jeg havde funktionen NK i patruljen, og stod for alt det logistiske samt tankevirksomhed omkring modstanderen.
Opgaven lød på, at vi skulle trænge ind i hus og oprette en overvågningspost og overvåge et ammunitionsdepot, da efterretninger lød på, at modstanderen Knyttet Hånd var interesseret i denne.
Vi var 3 patruljer i området omkring ammunitionsdepotet, mens 2 patruljer var placeret i køretøjer ved Dombås station.
Opgaven blev løst efter succeskriterierne og vi var tilbage på HVSKS omkring midnat, hvorefter vi skulle i gang med at skrive patruljerapport, så den kunne blive afleveret kl. 0800 tirsdag morgen, hvor der skulle afholdes brief for 2 andre patruljer samt vejledere.
 
Efter briefen tirsdag morgen, var der tid til lidt refleksion af mandagens opgave og opgaveløsning, inden det var tid til næste del af kontroløvelsen, den feltmæssige del. Vi fik til opgave, at overvåge en Sydvest-Nordøst gående vej op til en by. Vi startede med forberedelsesfasen og lavede kort-recce og fandt frem til, at vi blev nødt til at indsættes nogle km mod vest, for så at trænge syd om en by, som 2 andre patruljer skulle operere omkring, og krydse en vej for at komme op i det område vi skulle være i.
 
Vi startede vores infiltration kl. 1920 i 990 meter over havet (moh) og 5 timer efter havde vi tilbagelagt 5.7 km og bevæget os fra 970 moh til 1100 moh, for til sidst at ende i 1040 moh. Herfra gik PF og Signalmand ud for at finde et egnet sted til OP, og da ingen af de steder vi havde kort-reccet kunne bruges, blev vi nødt til at finde et alternativt sted.
Her fik vi lavet en OP og startede på opgaveløsningen – overvågning af vejen. Omkring kl. 1800, da jeg skulle på vagt igen, fik vi ny opgave, og jeg blev sat på som PF, efter at have været NK fra vi begyndte at etablere OP. Opgaven lød på, at vi skulle nedbryde OP’en og trække lidt vestpå, for at lave opklaring af vejen, inden for et 2 km område.
Hurtigt fik vi nedbrudt og slettet sporene efter os og kom afsted. Efter ca. 2.5 km fandt vi et egnet og let genkendeligt sted at droppe og skjule den store rygsæk, så vi kun havde vores daypacks med. Herfra delte jeg patruljen op i 2 og vi startede på opklaring, hvert hold med hvert deres område af vejen.
Mit hold rykkede afsted, og da vi nåede det tredje punkt på ruten, fik vi øjne på modstanderens lejr – bestående af 1 telt.
Da vi var færdige med opklaringen, linkede vi op med det andet hold og derfra rykkede vi tilbage til rygsækkene. Her kom vores vejleder ud kl. 0400 og agerede Innsatsstyrke-troppssjef, der skulle briefes om vores intel, så Innsatsstyrken kunne rykke ind.
 
Efter brief skiftede vi igen PF og jeg blev signalmand. Vi rykkede derefter videre til et ODO, hvor vi fik sovet lidt, inden vi begyndte vores 1 km exfil til Pickup.
Tilbage på HVSKS blev der udarbejdet Patruljerapport med de billeder vi fik taget
 
Torsdag eftermiddag afleverede vi patruljemateriel og klargjorde vores personlige udrustning og våben, der blev afleveret fredag.
 
Fredag var der kursusevaluering og udlevering af kursusbeviser, inden vi blev kørt til Dombås station og togtur til Oslo og senere fly hjem til Danmark.
 
Alt i alt, et virkeligt godt og lærerigt kursus, med masser af gode, nye bekendtskaber og brugbare færdigheder, jeg kan bruge hjemme i patruljen.

 Billedgalleri

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring