Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

SITAWARE HQ

IT bliver i nu- og fremtiden, mere og mere brugt i rigtig mange sammenhænge – og nu er IT også ved at blive implementeret yderligere i Hjemmeværnet. Ja – faktisk helt ud i front.

05-06-2018
​Derfor blev der i Jonstrup Lejren, lørdag den 2. juni, afholdt endnu et kursus i IT-føringssystemet – SITAWARE HQ (Headquarters).

Ved dette kursus, gennemførte otte gode soldater brugeruddannelsen i SITAWARE HeadQuarters (HQ). Kursisterne fik her en grundig og grundlæggende indføring i SITAWARE HQ´s mange muligheder.

”SITAWARE er under indførsel i Hjemmeværnet, og er et digitalt føringsværktøj, der skal understøtte føring, stabsarbejde og kommunikation på flere niveauer.”, udtaler Instruktør KN S. Lehnert og fortsætter: ”Derfor er det vigtigt at vore soldater, tager SITAWARE til sig og får brugt de nye tillærte SITAWARE-kompetencer, for at blive dygtige og habile SITAWARE-operatører, i distriktets stab, samt ude i deres respektive enheder på længere sigt”.

SITAWARE HQ indeholder mange muligheder, til at understøtte førerne i netop føring af enhederne – helt ude i front med SITAWARE EDGE tablets og på Stabsniveau med SITAWARE HQ.

SITAWARE HQ giver bl.a. mulighed for at arbejde med:

·         Kort af forskellige typer

·         Journal (log føring)

·         Indtegning af troppetegn og signaturer kort

·         Udarbejdelse af delte kalker

·         Afstandsmålinger, højdemåling og indsigtsmuligheder

SITAWARE indeholder mange flere muligheder, men disse muligheder kan læres ved at deltage på SITAWARE-uddannelsen og herefter at anvende SITAWARE, ved enhedernes træningsaftener, øvelser og ved indsættelser.

Når SITAWARE-operatøren arbejder med systemet, kan vore nabo-enheder også følge med, samt udveksle informationer og derved styrkes det militære samarbejde – på tværs af såvel distrikts- og regionsgrænser.

Endvidere indeholder SITAWARE også muligheden for at hurtigt at kunne kommunikere i forskellige fora og grupper, hvilket øger muligheden for hurtigt at afgive melding, op som ned, og hermed sikre rettidig information til rette relevante modtagere.

”SITAWARE er ikke bare et IT-system i Hjemmeværnet, men bliver brugt i hele Forsvaret og ved flere af vore samarbejdspartnere i NATO”, udtaler Instruktøren. ”Derfor er det vigtigt at der arbejdes disciplineret med SITAWARE, hvorfor der også er en igangværende udvikling og justering af standarder for arbejdsgange”, afslutter KN S. Lehnert.

Staben

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring