Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Året der gik og året der kommer.

2015 var det hidtil mest spændende år i STABSKOMPAGNIETS nyere historie. Der var travlt, men det får os ikke til at sætte farten ned i året der kommer. Læs mere her.

11-01-2016
Året var ikke mange dage gammelt, før der var bud efter STABSKOMPAGNIET. Stormen EGON ramte landet og vandet i Roskilde Fjord steg 140cm over det normale. Vores bevogtningsdeling blev indsat til støtte for det kommunale beredskab og kæmpede i mange timer for at sikre et område i Jyllinge Nordmark.
Det er hårdt arbejde, det er vådt, det er koldt og mange af vores soldater kommer lige fra deres almindelige arbejde, når de møder ind til opgaven. Alligevel møder man aldrig sure miner blandt folkene. Heller ikke selv om de skal op og på arbejde igen næste dag.
I Hjemmeværnet bruger vi også mange timer på støtte til Politiet. I januar skulle Politiets Aktionsstyrke gennemføre et forløb på Flyvestation Skalstrup og personel fra STABSKOMPAGNIET indgik som momentstyrke. Detaljerne omkring forløbet må vi ikke skrive om, men vi kan dog afsløre, at det er RET spændende - og ikke helt uinspirerende - at se, hvordan en eliteenhed arbejder.
I februar stod programmet på Forsvarets Vedligeholdende Førstehjælpsuddannelse. Førstehjælp er en af kernekompetencerne hos en Hjemmeværnssoldat og en enkeltmandsfærdighed vi prioriterer meget, meget højt. I 2015 valgte Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland at kombinere førstehjælpskurset med Forsvarets mærkeprøve i Kampsvømning. Det blev til tre gode og hårde søndage i Maglegårdsbadet i Roskilde.
Det var også i februar, at vi for alvor tog hul på marchtræningen. Personel fra STABSKOMPAGNIET havde tilmeldt sig Nijmegen-marchen, 4x40km march i Holland. Og den slags skal forberedes grundigt. Derfor lagde vi forsigtigt ud med deltagelse i Brøndby Marineforenings Fastelavnsmarch på 20km. I STABSKOMPAGNIET er der en god marchtradition og vi deltager fast i flere marcher rundt om i landet.
STABSKOMPAGNIET’s primære opgave er opstilling af den frivillige stab og kapaciteten til at sikre dens drift under alle forhold. Derfor har vi også en Bevogtningsdeling. Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjællands nøglepersonelmøder var det STABSKOMPAGNIET der stod for adgangskontrol samt indre og ydre sikkerhed. En opgave, der blev løst med entusiasme og professionalisme.
I STABSKOMPAGNIET deltager vi også i aktiviteter, der ellers ligger uden for vores daglige virke. Vi havde folk med ved Grænsemarchen og Slagelse March, begge 2x40km. Vi havde ligeledes et lille skyttehold med til Virksomhedshjemmeværnets Internationale Skydekonkurrence. Vi havde en lille udvalgt skare med til Nijmegen Marchen i Holland og der blev taget Terrænsportsmærker i Sønderjylland.
I oktober deltog vi talstærkt med vores Bevogtningsdeling i HD MVS distriktsøvelse. En god oplevelse for alle deltagere.
På det ceremonielle område er vi også med. Det er STABSKOMPAGNIET, der fører distriktets fane. En opgave vi tager meget alvorligt. Vi har flere omskolede fanebærere i kompagniet og vi gør en god figur, der hvor vi kommer. Vi deltog i de repræsentative pligter ved ferniseringen af Mathilde Fengers malerier på Stændertorvet i Roskilde, vi deltog på de militære flagdage og sidst men ikke mindst, opstillede vi et fanekommando til SG Jann Schmidts bryllup i juni.
Til sidst skal nævnes samarbejdet med vores venskabskompagni, HVK Kastellet. 2015 blev året, hvor vi første gang kunne opstille fuld kanonbesætning og markere os ved Kastellets 351 års fødselsdag. Dem, der endnu ikke har prøvet at affyre en bronzekanon fra svenskekrigene kan glæde sig. Der bliver brug for os igen i 2016.
2016 bliver ikke mindre spændende!
I det kommende år, vil der også blive bud efter den enkelte soldat fra STABSKOMPAGNIET.
Vi opstiller fortsat KSN til Hjemmeværnets indsats under Roskilde Festivalen. Det er en spændende logistisk opgave og vores støtte til Politihjemmeværnet er uvurderlig og højt værdsat.
Vi opretholder vores høje niveau med marchtræning. I år vil vi - som noget nyt og hvis interessen er tilstede - prøve kræfter med Hærvejsmarchen i Viborg og Airborne March i Arnhem, Holland.
Vi skal til Jylland i flere omgang og deltage i Feltskydninger. Der bliver blandt andet mulighed for at erhverve Feltskyttemærket.
Vi giver ligeledes mulighed for at erhverve Terrænsportsmærket. Også i Jylland.
Vi skal stille et solidt hold til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. Vores kompagniaftener vil bære præg af dette og arbejde frem mod, at alle soldater i STABSKOMPAGNIET besidder de rette kompetencer og færdigheder.
Kompagniets ledelse arbejder i øjeblikket på en konkurrence i enkeltmandsfærdigheder inden for patruljetjeneste. Det bliver en 24 timers aktivitet og der bliver fart på. Mere herom senere.
 
Med ønsket om et godt Hjemmeværnsår i STABSKOMPAGNIET.
KN Kenneth Nyland & LT Rasmus Franck

Fakta

STABSKOMPAGNIET fik i april 2014 ny ledelse. Det har betydet nogle omvæltninger, ikke mindst i virksomhedskulturen. Det er STABSKOMPAGNIETS mission at være den enkelte soldats mest udfordrende og udviklende fritidsaktivitet. På alle niveauer.

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring