Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Vi har vagten! - Uddannelse af kasernevagter

De fleste tidligere værnepligtige har prøvet det. I Hjemmeværnets bevogtningsdelinger over hele landet har man øvet det. Og øvet det igen. Nu får du chancen for at gøre det skarpt. Kasernevagt!

12-01-2016
Som en følge af det gældende forsvarsforlig, skal Hjemmeværnet i højere grad støtte Hæren i opgaveløsningen. En af opgaverne er skarp bevogtning af Vordingborg Kaserne. En af vores spidskompetencer. Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland udbyder nu en 12 timers efteruddannelse, der giver dig de helt rigtige kompetencer til at løfte opgaven.
Lørdag 23. januar på Flyvestation Skalstrup af holder HD MVS uddannelse for vagtpersonel. Formålet er etablering af en vagtstyrke, der kan indsættes skarpt til bevogtning af kaserner og øvrige militære installationer.
Vi har øvet bevogtning tit, det er vores kernekompetence. Derfor vil meget af lørdagens uddannelse være repetition og finpudsning af kompetencer, som vi allerede har. Men det vil også være en kærkommen genopfriskning af nogle færdigheder, som måske ellers ruster lidt.
Guleroden er en skarp opgave, hvor Hjemmeværnet varetager bevogtningen af Vordingborg Kaserne, der i dag huser Hjemmeværnskommandoen og Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
I STABSKOMPAGNIET prioriterer vi altid støtten til Hæren og vi er en troværdig samarbejdspartner. Vi vil derfor fra kompagniledelsens side gerne opfordre til at alle, der har mulighed for det, deltager i kurset.
I det følgende kan du læse lidt om vagtkursets formål, forudsætninger og læringsmål.
Formålet
Uddannelsen har til formål, at sætte soldaten/gruppen/delingen i stand til at gennemføre bevogtning af militær installation i dagslys og mørke.
 
Forudsætninger
Menigt personel: LPU 4, K7 og Delingens bevogtning 6003.
Gruppefører: VBK, K7 og Delingens bevogtning 6003.
Delingsfører: VOK, K7 og Delingens bevogtning 6003.
 
Læringsmål
Efter afslutning af den vedligeholdende uddannelse, vil soldaten i gruppe/delingsramme med gruppe/delings materiel til rådighed have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer.
 
Viden
 • Generel orientering, herunder:
  • Situationen
  • Personel administrative ting, økonomi og forsikringsforhold.
  • Forventninger til soldaten.
 • Om regler for magtanvendelse, herunder:
  • Kasernevagt.
  • Førerens/soldatens kort.
  • Civil anholdelse.
  • Nødværge/nødret.
 • Andre forhold, herunder påklædning og presse:
  • Påklædning generelt.
  • Henvisninger til relevant kontaktperson.
  • Generel opførsel over for pressen.
 
Færdigheder
 • Skydning:
  • Indskydning.
  • K7.
  • Mørkekampudstyr.
 • Førstehjælp:
  • Hjerte/lunge redning.
  • Forbindinger, 20X25 forbinding?
 • Radio, Signal uddannelse.
  • SINE.
  • Sepura.
  • Harris.
 • Bevogtning, herunder:
  • Adgangs-/kontrolpost.
  • Visitation af person, bil og lastvogn.
  • Hegns/kaserne patrulje tjeneste.
  • Være bevist om egen personlig fremtræden, krops- og talesprog. 
 
 
Kompetencer
 • Soldaten skal kunne indgå i gruppe/delingens bevogtning såvel i dagslys som i mørke, herunder kunne efterleve regler for magtanvendelse.
 • Soldaten skal kunne indgå i adgangs-/kontrolpostens daglige virke.
 
 
Indhold
Uddannelsen indeholder følgende emner:
 • Chef time.
 • Ansvar, regler og beføjelser for bevogtning (kasernevagt).
 • Førers og soldatens kort.
 • Regler for civil anholdelse, nødret, nødværge og magtanvendelse.
 • Påklædnings bestemmelser.
 • Krops- og talesprog.
 • Forhold over for pressen.
 • Skydning, indskydning og K7.
 • Første hjælp, hjerte-/lungeredning.
 • Radio-/signal uddannelse, SINE, Sepura og Harris.
 • Adgangs-/kontrolpost.
 • Visitation af, personer, biler samt lastvogne.
 • Hegns/kaserne patrulje tjeneste.
 
Ramme
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning, under hensynstagende til at en del af pensum skal gennemføres som repetition undervisning, hvor soldatens tidligere indlærte færdigheder bringes i spil.
·         Teoretiske oplæg og undervisningssamtale.
·         Praktiske undervisning og øvelse.
·         Evt. støtte til kursister med særlige behov.
 
Tid
12 undervisningstimer.
 
Prøvebestemmelser / Kontrol / certificering
Der gennemføres kontrol jf. de enkelte lektionsoversigter.
 
 

Fakta

Vordingborg Kaserne er et traditionsrigt sted og man fornemmer hurtigt historien, når man færdes på kaserneområdet. Kasernen har tidligere garnisoneret Falsterske Fodregiment, Danske Livregiment og DANILOG samt 2.Sjællandske Brigade

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring