Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

SSR-patruljernes sanitetsfolk assisterede Jægerkorpsets læge i behandlingen af evakuerede sårede ombord på en C-130 Hercules. Foto: SSR.

Hjemmeværnsmagasinet: Night Hawk (2009)

[HJK] Endnu engang har Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) og andre hjemmeværnsenheder vist deres styrke i samarbejdet med Jægerkorpset.

01-12-2009

Hjemmeværnsmagasinet, december 2009. Udgives af Hjemmeværnskommandoen (HJK).


I perioden 14.–25. september deltog hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) på Jægerkorpsets årligt tilbagevendende øvelse ”Night Hawk”. Det er en værnsfælles, multinational øvelse for specialoperationsstyrker.

Øvelsens scenarier bygger på realistiske missioner fra specialoperationsstyrkers opgavefelt. Ud fra princippet ”Train as you fight!” Jægerkorpset koordinerede indsættelsen af danske og udenlandske specialoperationsstyrker samt støtte fra blandt andre SSR.

SSR deltog i ”Night Hawk” som specialstyrkeenhed ”Amber” med to patruljer og et stabselement placeret på Flyvestation Aalborg. SSR-patruljerne blev indsat med udenlandske transporthelikoptere og gennemførte speciel rekognoscering mod et stationært objekt i en uge. Formålet med SSR-indsættelsen var at støtte angrebet på et objekt, der var identificeret som en bygning til fremstilling af vejsidebomber.

 - ”Vi har lært meget af at være på øvelse Night Hawk hos Jægerkorpset,” siger chefen for SSR, kaptajn Morten Rask.

 - ”Øvelser som denne giver os mulighed for at træne stabspersonel og patruljer i rollen som kampstøtte for nogle af verdens bedste specialoperationsstyrker. Det foregår i en helt unik ramme med blandt andet fly- og helikopterstøtte og modstandere fra det lokale hjemmeværn, der på overbevisende vis gennemførte det vigtige momentspil i en hel uge. Det direkte samarbejde i felten mellem patruljer fra SSR og Jægerkorpset bekræftede, at det er centralt, at vi kan operere optimalt med de danske specialoperationsstyrker med hensyn til procedurer, signalmateriel, udrustning og våben,” tilføjer SSR-chefen.

Jægerkorpsets chef, oberstløjtnant Michael Hyldgaard, fortæller, at han er rigtig godt tilfreds med samarbejdet og SSRs deltagelse og resultater i ”Night Hawk”. På den baggrund vurderer han, at der er gode muligheder for at udbygge samarbejdet mellem Jægerkorpset og SSR på en række områder.

Beretning fra felten
Patruljesanitetsmand i femte patrulje, oversergent BKL fra Slagelse, fortæller:
 - ”Vi blev indsat fredag aften og iværksatte rekognoscering næste morgen. Målet var en gård, hvor der var en hektisk trafik af lokale krigsherrer og terrorister, som øjensynligt havde en større produktion af vejsidebomber på gården. Fjendemomentet blev dygtigt og dedikeret spillet af de lokale hjemmeværnsenheder, så vi hele tiden skulle være skarpe, og der var nok at melde om i løbet af ugen. Informationerne blev løbende sendt til Jægerkorpset.”

- ”Sidste nat samarbejdede vi med en Jægerpatrulje. Vi satte dem ind i situationen, som vi havde erkendt rundt om objektet, og vi støttede patruljen i den videre operation. Vi blev transporteret ud af området sammen i helikopter. Efter det blev vi fløjet med en C-130 Hercules til en fremskudt base. Her var vi to patruljesanitetsmænd, der assisterede Jægerkorpsets læge, da to sårede figuranter blev bragt hertil med helikopter. Det har været virkelig god træning,” siger BKL.

Generalen på besøg
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard, besøgte SSR under øvelsen og blev orienteret af chefen for Jægerkorpset og af chefen for SSR.
 - ”Jeg ser SSR som et af hjemmeværnets bidrag til løsningen af forsvarets opgaver, herunder internationale opgaver med både enkeltpersoner og hold. SSR kan blandt andet støtte forsvarets specialoperationsstyrker, hvilket kompagniet netop har trænet med Jægerkorpset under ”Night Hawk”. Det ligger i naturlig forlængelse af den samarbejdsaftale, som blev indgået mellem Jægerkorpset, Frømandskorpset og SSR sidste år,” siger hjemmeværnets chef.
 - ”Som hjemmeværnets nationale specialenhed er SSR også et aktiv i forhold til hjemmeværnets rekruttering og fastholdelse i hele landet. Kompagniet er med til at udfordre fordommene om hjemmeværnet og tiltrække nye medlemmer,” tilføjer han.

Ros til hjemmeværnet
Mens SSR indgik som øvelsesdeltager på ”Night Hawk”, ydede andre enheder fra hjemmeværnet et stort bidrag til den praktiske gennemførelse af øvelsen.
 - ”Jægerkorpset er i mange år blevet støttet med en række praktiske opgaver af hjemmeværnet i Nordjylland og andre steder i Danmark. Det er hver gang en fornøjelse at arbejde sammen med de utroligt engagerede medlemmer i hjemmeværnet,” siger chefen for Jægerkorpset og glæder sig til det fortsatte samarbejde med både hjemmeværnsenhederne og SSR.


---
Jægerkorpset er Hærens specialoperationsstyrke. Den 1. september 2014 blev Specialoperationskommandoen (SOKOM) oprette, og Forsvarets Specialoperationsstyrker: Jægerkorpset og Frømandskorpset, underlagt SOKOM.

 
Baggrund om Øvelse Night Hawk og SSR:

 
Øvelse Night Hawk er Jægerkorpsets årligt tilbagevendende mulitinationale øvelse for specialoperationsstyrker og enablers. Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har deltaget fast siden 2007, som støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker. SSR er Hjemmeværnets nationale specialeenhed, der blandt andet skal kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) med stabspersonel og patruljer, også internationalt. 

 
Læs flere artikler om Øvelse Night Hawk: 

 

 

 

 

 

 

 

 
----​

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224