Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Vi gentager succesen og tilbyder endnu et akademifag i ledelse

For et års tid siden kunne Hjemmeværnsskolen byde de første kursister velkommen på et akademifag i Teamledelse. Det var en stor succes, og derfor udbyder vi endnu et akademifag. Denne gang bliver det i Coaching og Konflikthåndtering for ledere og chefer.

15-01-2024

​​For fastholde nogle af Hjemmeværnets dygtige ledere og chefer, kan Hjemmeværnsskolen nu tilbyde et akademifag i Coaching og Konflikthåndtering, der er en overbygning til vores ledelseskursus på OF-niveau i Konflikthåndtering.

”Årsagen til, at vi udbyder et akademifag, er for at fastholde nogle af de gode ledere, vi har i Hjemmeværnet, som kan få noget ekstra på CV’et, der også kan bruges det civile arbejdsliv”, fortæller Pia Goul, der er ansat som specialkonsulent på Hjemmeværnsskolen, og til dagligt arbejder med ledelse og pædagogik i Udviklingssektionen.

Coaching og Konflikthåndtering bygger derfor videre på, hvordan du, som leder eller chef, skal håndtere konfliktsituationer. Du får værktøjer i følgende:
•    Coaching
•    Konflikthåndtering
•    Kommunikation
•    Organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
•    Psykologisk mindset og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer

De cases, du skal arbejde med, omhandler Hjemmeværnet og de konkrete situationer, som du har oplevet i vores organisation. Kurset er civilt kompetencegivende og gennemføres i samarbejde med IBA Erhvervsakademi Kolding, men er udelukkende for dig og 15 andre hjemmeværnsoldater. Når du har afsluttet faget, optjener du 10 ECTS-point.

Det praktiske
Der er tale om et ”blended learning”-forløb med en blanding af onlineundervisning, tilstedeværelsesundervisning, onlinevejledning samt en afsluttende onlineeksamen. Du skal derfor kunne deltage i hele perioden:
Del 1 (online på Teams): 19. FEB 2024
Del 2 (fysisk fremmøde i Nymindegab): 01.-03 . MAR 2024
Del 3 (online eksamen): 03.-04. APR 2024

Eksamen: Du får 3 uger til et praktisk produkt og en skriftlig disposition samt et oplæg til den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter, og du vil blive bedømt efter 7-trinsskalaen. Opgaven skal afleveres 22. MAR via Wiseflow.

Krav: For at blive optaget skal du have gennemført Delingsførerkursus eller Maritimt Officerskursus 1 samt Ledelse, OF, Konflikthåndting på Hjemmeværnsskolen og en relevant erhvervsuddannelse (EDU), en relevant grunduddannelses for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse samt mindst 2 år relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt på HJV.DK.

Spørgsmål: Kontakt venligst specialkonsulent Pia Goul på tlf.: 2054 8501 eller e-mail: HVS-UDV-06@mil.dk

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring