Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Historisk udvalg

Historisk samling ved Landsdelsregion Øst, repræsenterer administrativt det historiske arbejde ved alle underliggende hærhjemmeværnsdistrikter og -kompagnier øst for Storebælt.

​​​​​​​​ 
Landsdelsregion Øst
 Historiske Samling
København

Fabriksparken 26
2600 Glostrup

​Åbent hver onsdag mellem kl. 1000 - 1400
Vi kan holde en aften åbning efter aftale.
 
Du bedes kontakte os på mail: lrgne-historiker2-1@hjv.dk

Eller kontakte Jens Vindekilde på 21 43 36 46​
 

 
Hvem er vi i Hjemmeværnets Historiske samling i Glostrup (HISA) under LRGNE?
For tiden er vi 20 frivillige kvinder og mænd fra alle tre hjemmeværnsgrene, overvejende tidligere befalingsmænd og officerer med et langt hjemmeværnsliv bag sig og med stor viden og erfaring.
 
Den historiske samlings opgaver er mange:

1  Formidlingssektionen har til opgave at viderebringe historien og stille den til rådighed for alle, der interesserer sig for Hjemmeværnet.

  • Her bliver vores hjemmesider på HJV.DK, vedligeholdt.
  • Her klargøres de effekter, herunder uniformerede giner, plancher mm., der kan udlånes​ til midlertidige udstillinger ved enhederne.
  • Den passer også HISA’s egne temaudstillinger om ”Den kolde Krig” samt glasmontrerne med den store samling af effekter fra distrikter og kompagnier.

2  Arkiveringssektionen med registreringshold fra alle tre værn.  

  • Her bearbejdes det indsamlede/indleverede materiale: Det sorteres og registreres, hvorefter arkivalierne henlægges i de respektive arkiver.
  • Et EDB hold skanner dokumenter, fotos og avisklip mm., og en fotograf tager billeder af alle indkomne effekter, før de tilgår samlingerne.
  • Endvidere er nogle beskæftiget med special- og ad hoc opgaver. F.eks. tager en sig alene af kvindekorpsenes historie, og en ​anden har specialiseret sig i Hjemmeværnsregionens skjolde, krus, ærmemærker og andre markeringer.​
Arkivet for den tidligere HJVR VI fra 1949 til dato befinder sig i Glostrup, mens arkiverne for Regionerne V, VII og VIII opbevares hos de respektive historiske udvalg og støtteforeninger ved HDMVS, HDBOR og HDSLF.

Marinehjemmeværnets historiske arbejde for hele landet ledes fra Glostrup.

Det historiske arbejde for Flyverhjemmeværnet ledes fra Glostrup.​​

Det tidligere Virksomhedshjemmeværns historiske arbejde for hele landet ledes fra Glostrup.
 
HISA udvider
HISA LRGNE har med få undtagelser åbent hver onsdag året rundt kl. 10 – 14. Mange opgaver er dog så omfattende, at de få tilstede timer ikke rækker, så der bruges også rigtig megen tid på hjemmearbejde.
 
Udvidelsen har givet os mulighed for at oprette flere arbejdspladser. Derfor efterlyser vi personer især med kendskab til Flyverhjemmeværnet og Kvindekorpsene samt til registrering og skanning.
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring