Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Historisk organisatorisk oversigt

Topbanner

Historisk organisatorisk oversigt

​Planche væg HISU Glostrup. Foto Yngve

Totalforsvarsregion Sjællands Historiske Udvalg i Glostrup har netop afsluttet et omfattende arbejde, så vi nu kan præsentere en komplet oversigt der viser den organisatoriske udvilling  fra Hjemmeværnets oprettelse i 1949 og til dato. 

 
Nu kan du følge dit Hjemmeværnskompagni
fra ”vugge til grav”
 
Totalforsvarsregion Sjællands Historiske Udvalg i Glostrup har netop afsluttet et omfattende arbejde, så vi nu kan præsentere en komplet oversigt udvisende 5 regionsstrukturer, 36 Hærhjemmeværnsdistrikter og 736 Hjemmeværnskompagnier, der har eksisteret fra Hjemmeværnets oprettelse i 1949 og til dato – samt deres organisatoriske tilhørsforhold.
Som om billederne viser, er der udarbejdet oversigtstavler for hver regionsperiode med de dertil hørende distrikter, og på tavlerne er nævnt, hvilke kompagnier der indgik i hvert distrikt.
Lottedistrikter og -kompagnier er også taget med, men med visse forbehold for rigtigheden.
 
Det begynder med Hjemmeværnsregion VI (1949 – 1999) med i alt 15 tavler – en for regionen og en for hvert af de 14 distrikter – hvor der er oplistet i alt 331 hjemmeværnskompagnier, som har eksisteret i regionens første 50 år.
Herefter følger:
  • Hjemmeværnsregion VI i den nye struktur (1999 – 2001) med 6 tavler og 149 kompagnier,
  • Lokalforsvarsregion København (2001 – 2005) med 6 tavler og 129 kompagnier,
  • Totalforsvarsregion København (2006 – 2010) med 4 tavler og 48 kompagnier samt
  • Totalforsvarsregion Sjælland (2011 -     ) med 6 tavler og 79 kompagnier.
 
Bornholms Hjemmeværn er medregnet fra 2006, og Hærhjemmeværnsdistrikterne Midt- og Vestsjælland samt Sydsjælland og Lolland-Falster er medregnet fra 2011.
 
Den valgte opdeling i regionsperioder har den store fordel, at det er muligt at kunne følge ethvert kompagnis eksistens fra dets oprettelse, gennem de nogen gange adskillige sammenlægninger og frem til den placering, de i dag har i systemet. Datoerne for samtlige distrikters og kompagniers oprettelser, sammenlægninger og evt. nedlæggelser forefindes i arkivet.
 
Derfor har der kunnet laves såkaldte stamtræer for alle nuværende kompagnier, hvor det – som overskriften antyder – er muligt at følge kompagnierne ”fra vugge til grav” (dette gælder dog ikke for de kompagnier, der kom til i 2011, hvor de nødvendige data endnu ikke foreligger, men de kommer).
 
Hvor mange omvæltninger, nogle af kompagnierne har været igennem, kan bl.a. ses af, at flere af dem har rødder ned i mere end 10 oprindelige kompagnier.
 


Marinehjemmeværnet har i øvrigt påbegyndt at lave tilsvarende oversigter.
 
Er du interesseret i detaljer og har spørgsmål om regioner, distrikter og kompagnier, er du meget velkommen til at besøge os i Fabriksparken 26, 2600 Glostrup og se nærmere på tavlerne og vores omfattende arkiv (ring og aftal tid for besøget og medbring evt. en USB-nøgle).
Vi har åbent hver onsdag kl. 10-14, ferier undtaget, eller efter aftale.
 
Du kan også kontakte os på mail: lrgne-historiker2-1@hjv.dk og på telefon 40 74 71 17.
 
På HISU’s vegne
Hans Trolle
arkivar
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring