Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Officerer fra REFØ på øvelse med NATO’s Allied Rapid Reaction Corps

Danske Division har også øjne for de kvalificerede ressourcer, der er i den regionale føringsstruktur. Tre
reserveofficerer deltog i november på øvelsen ARCADE FUSION i England.

20-12-2017

Af oberstløjtnant af reserven Claes Skat-Rørdam, Landsdelsregion Øst

Tre officerer fra den regionale føringsstruktur (REFØ) under hhv. Landsdelsregion Vest og Øst deltog i november 2017 som en del af Danske Division i øvelsen ARCADE FUSION 2017. Øvelsen er en af de tilbagevendende øvelser, som har til formål at træne NATO’s hurtige udrykningsstyrke Allied Rapid Reaction Corps.

Under øvelsen havde Danske Division delt hovedkvarteret i to dele: Et MAIN, som var placeret i Denmark, og et fremskudt (FWD), som var placeret i England for at være tæt på korpsets hovedkvarter.

De tre oberstløjtnanter af reserven, hhv. Lars Peter Jensen, Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Claes Skat-Rørdam, var alle udlånt fra REFØ og gjorde tjeneste som forbindelsesofficerer ved divisionens FWD hovedkvarter. Den opgave består i at sikre forbindelsen mellem Danske Division og såvel korpset som sideordnede divisioner.

Der deltog i alt fem divisioner i øvelsen, som var en stabsøvelse. En såkaldt Command Post Exercise. Det vil sige, at soldaterne på jorden ikke er der. Hvis alle enhedernes soldater havde været til stede, havde den omfattet mere end 100.000 soldater.

”Det er enormt spændende at være på øvelse med divisionen. Normalt gør vi tjeneste på bataljonsniveau eller et enkelt niveau over. Men det her er tre niveauer over. Så vi har fået anvendt flere af de kompetencer, vi har som officerer af reserven, når vi er på øvelse med divisionen,” siger oberstløjtnant Lars Peter Jensen.

Øvelsen varede alt i alt to uger inkl. transport frem og tilbage til England, og ingen af deltagerne er i tvivl om, at de vil gøre det igen, hvis divisionen kalder. ”Det er dejligt at se, at divisionen trækker bredt på Forsvarets ressourcer, når de skal stille hold til sådan en opgave,” siger Frederik Ahlefeldt-Laurvig.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring