Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Travl uddannelsesaften med træning i eskortekørsel

I sidste uge var der livlig aktivitet i Jonstruplejren, hvor der var planlagt træning i Eskorte-kørsel for Stabshjemmeværnskompagniet, STHVKKVE..

25-09-2022

Ny uddannelsesgruppe mødtes
Udover de fremmødte HJV-soldater fra Bevogtning, logistik og kommandodelingen, var det også første gang den nyoprettede uddannelsesgruppe med netop optagne HJV-kolleger kunne stille til appel. Uddannelsesgruppen tæller aktuelt fem, men der er flere på vej. Gruppen mødes hver anden onsdag aften, og her lærer de hinanden at kende og får hjælp til at komme godt i gang med forberedelserne til HGU og til HJV-tjenesten i det hele taget.


Tilbage til træningen i eskortekørsel…..
Indledningsvis holdt kompagniets næstkommanderende et oplæg om nogle af de forhold, som man skal være opmærksom på, når man skal yde beskyttelse samt sikre en rettidig og gnidningsløs transport af materiel eller personel frem til march-målet.

Eskorterute, RECCE, signaltjeneste samt føring af eskorten blev gennemgået, og der blev talt om forhold over for hindring, beskydning og holdt.


Efter en lille kortøvelse, hvor pen og papir skulle i brug, var det til at gøre Klar til kamp, hvorefter de klargjorte køretøjer kunne begive sig ud på ruten gennem Jonstruplejren.

Undervejs var der sørget for forhindringer af forskellige karakter, hvor både forhold over for holdt, hindring og beskydning blev trænet med stor entusiasme.


En rigtig god og lærerig aften i Jonstruplejren.

STHVKKVE har planlagt månedlige uddannelsesaftener med forskellige emner, hvor alle fra kompagniet er velkomne til at kigge forbi. Næste uddannelsesaften står på forskydning på programmet.
.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring