Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Fra venstre Claus Alstrup Nielsen, Vibeke Petersen og Hans Georg Pørksen

4. maj arrangement 2015

Hjemmeværnsskadrille 277 Karups medlemmer fejret til 4. maj arrangement i Fredericia

05-05-2015
Samtidigt med at man alle steder rundt omkring i det danske land fejrede 70 året for befrielsen, afholdt Flyverhjemmeværnsdistriktet traditionen tro 4. maj arrangement, hvor der blev uddelt anciennitetstegn samt Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Efter velkomst, lidt godt til ganen, sange samt distrikschefens tale, gik man over det selve overrækkelserne.

Også i år havde Hjemmeværnseskadrille 277 Karup medlemmer med, som skulle fejres.

Vibeke Petersen var en af de 3, og Vibeke var med, fordi hun i år har været med Hjemmeværnet i 50 år. Vibeke står i dag i vores reserve, men deltager ind imellem i eskadrillens aktiviteter, hvis tiden er til det. Vi er i eskadrillen glade for, at selvom man står i reserven, kan man også afse tid til deltagelse i forskellige aktiviteter.
 

Hans Georg Pørksen var også en af de 3, og Hans var med, fordi han i år har været med i Hjemmeværnet i 50 år. Hans er stadig et aktivt medlem, som deltager aktivt i rigtig mange af eskadrillens aktiviteter samt er en god støtte for vores kommandobetalingsmand, når der skal laves nogle ad hoc opgaver. Vi er glade for i eskadrillen, at selvom man er ved at være en ældre herre, kan man sagtens være fit for fight.


Claus Alstrup Nielsen var en af eskadrillens indstillede til Hjemmeværnets Fortjensttegn og med disse ord: 

Claus Alstrup Nielsen blev optaget i hjemmeværnet i 1995, mens han var i lære som automekanikker på det daværende Flyvestation Karup.

Claus blev medlem af Eskadrille 56 i Flyvestationskorpset, og han var altid at finde når der blev afholdt ak-tiviteter i hans gruppe og deling, samt når eskadrillen afholdt aktiviteter af enhver slags.

Claus var også altid at finde når Flyvestationskorpset afviklede Gruppekonkurrence og Skyttetræf.

Claus har altid været på forkant af IT-udviklingen i samfundet, og han var garanteret den første i Hjemme-værnet der præsterede at ”livetransmittere” en underafdelingsøvelse på nettet. Året var 2002, da øvelse DELTA 02 blev udsat for denne præstation. Efterfølgende blev øvelsen udgivet på DVD.

På et tidspunkt blev han medredaktør på eskadrillebladet ”56´ eren!”, og da Flyvestationskorpset blev til Tjenestestedskorpset og senere til det nuværende Flyverhjemmeværn blev han forfremmet til redaktør på bladet i Flyverhjemmeværnseskadrille 270, som var det Eskadrille 56 blev omdøbt til. Bladet udkom på dette tidspunkt også i en elektronisk udgave.

Da hjv.dk opstod, havde Claus i flere år, udgivet og videreudviklet eskadrillens egen hjemmeside. Det var derfor soleklart, at netop Claus stod i spidsen for Hjemmeværnets første fuldt udbyggede underafdelingsside.
Da HVE 270 og 271 blev sammenlagt til HVE 277, trådte Claus væk fra det IT-mæssige men alligevel hjalp han med såvel udgivelse af eskadrillebladet som med hjælp til forskellige omkring hjemmesiden.

Sidenhen blev Claus indplaceret i Forsyningen, hvor han lynhurtigt gled ind i arbejdet med Forsyningens del af hjemmesiden.

Claus har ud over sin normale placering i Hjemmeværnet altid udført de nævnte opgaver med stor ildhu og været innovativ – alt sammen ”ved siden af havende tjeneste” – hvorfor han indstilles til at modtage Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Claus fik velfortjent overrakt Hjemmeværnets Fortjensttegn af distriktschefen Jan G. Andersen.


 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring