Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Hunter Force i venteposition

Støtte til Grundlæggende Sergent Uddannelse

Kursisterne ævlede løs og bekymrede sig ikke synderligt om de biler vi havde i området. De gik bare ind mellem nogle træer når der kom en forbi. Lidt synd for dem at de så søgte op på den bakke hvor vi var, og så måtte vi jo beskyde dem.

02-02-2015
Vi har af to omgange ydet støtte til AFTC og deres GSU (Grundlæggende Sergent Uddannelse) .
Første indsættelse var i december, hvor vi var 5 mand fra 1 GRP/SFDEL som med tre andre fra andre eskadriller og Peter fra Stabs eskadrillen, var momenter for GSU's handlebaner i Finderup terrænnet.
Vi blev delt op i to hold, og fik hver vores handlebane vi skulle bemande.
Først fik vi en samtale med en af instruktørerne, som gav os instrukser om hvordan de ønskede at vi skulle agere.
Handlebanen var 2-3 km lang, og bestod af 3 følinger.
Vi engagerede grupperne forfra og fra siderne, og de skulle så agere derefter.
Sværhedsgraden i denne opgave var lav, da der kun var tale om at åbne ild på rette tid, og lade sig nedkæmpe af Sergent eleverne.
Deres sidste bevægelse var altid en hængselbevægelse til højre eller venstre efterfulgt af en håndgranat. Så hjelmen var god at have på, da 250 gram jern godt kan give lidt skrammer.
"Ja selvfølgelig kastede de håndgranaterne ind i vores stilling".
Der var da også enkelte som undskyldte at de kastede for tæt på....... Mit svar til dem var "Bare giv den gas, vi har hjelm på" :-)
Vi fik masser af ros for vores indsats, både fra kursister og instruktører. Det var rart for dem at have nogen at agere overfor, som ikke var nogen af deres egne kammerater.
Da den første dags indsats var overstået, tog vi vores natgrej på hovedet, og gik en god tur i terrænnet. Vi skulle da lige op og kigge på den gamle natobunker.
Undervejs indøvede vi en enkelt føling højre, efterfulgt af slange venstre. Inde i Tovby indøvede vi gruppens fremrykning i bebyggelse.
Vi sov inde i den store garage på Krogsgård. Og selvom vi havde en varm december, så virkede garagen stadigvæk som et kæmpe køleskab om natten.......Brrrrrr!!!!!!
Vi var kun indsat i to ud af tre mulige dage, da kurset var blevet rykket én dag, med kun en uges varsel. Den sidste dag blev ydelsen givet af to andre som stødte til i løbet af eftermiddagen.

 
 
Anden indsættelse var noget mere intressant, nu var det os der skulle angribe kursisternes stillinger.
Vi havde tre forskellige kampstillinger vi skulle angribe
Vores kontaktperson gav os planen for vores indsættelse. "Jeg vil gerne have at i bevæger jer i tre faser. Fase 1: I skal opsiddet i GD'er, kører ind fra sided, krydser SILD (Sidste Ildåbningslinje), hvor I bliver beskudt. I sidder af og bokser tilbage i stillingen ved højen. Fase 2: I angriber frem mod bilen, og derfra laver I en "slange højre" osv.
Når jeg havde fået planen, samlede jeg gutterne omkring et terrænbord og viste dem den store plan.
Vi kæmpede og boksede os frem mod fjendens stillinger, i gruppen eller i hold. Vi lavede slangebevægelser til højre og venstre. Vi bevægede os mod stillingerne i dække af røg og under støtte.
Vi fik en masse træning i vores måde at bevæge os på. Det var sgu' fedt!
Den første aften skulle vi bevæge os rundt om og mellem Kirstens Hus og Madsens Gård. kursisterne havde fået til opgave at rekognoscere på disse to punkter.
Det lykkedes os også at observere dem. Den ene gang stødte jeg på et hold kun 10 meter fra gården. De skyndte sig væk da de så mig, og det kom ikke til ildkamp.
Aftenen efter var vi indsat i Tovby. Her lavede vi bål, patruljerede rundt i byen, patruljerede i bil rundt i områderne omkring byen. Igen var kursisternes opgave at rekonocere på vores stillinger.
Kl. 22 var kursisternes opgave i Tovby slut, og de skulle så tilbage til Gule gård. Vi fik lov til at drille dem lidt undervejs, ved at bevæge os rundt i terrænet mellem byen og gården.
Jeg sprang af bilen sammen med Kenneth, for til fods at finde patruljerne. Når man kører i bil, ser man faktisk ikke ret meget selvom man har masser af lys på.
Vores Hunter Force til fods gav da også pote. Vi hørte en gruppe komme gående og snakkende på vej op imod vores position. Faktisk havde vi lige tabt sporet, og stod nu på en lille bakke med udsigt over krydset ved Kykhøj.
Kursisterne ævlede løs og bekymrede sig ikke synderligt om de biler vi havde i området. De gik bare ind mellem nogle træer når der kom en forbi. Lidt synd for dem at de så søgte op på den bakke hvor vi var, og så måtte vi jo beskyde dem.
Vi havde en længere ildkamp med dem, og de fik brug for al den ammunition de havde på sig, og alt hvad de havde lært af stillingsskifte bagud, i deres kamp for at slippe af med os. Vi råbte og skreg og havde en sand fest, da vi jagtede dem. De var så vant til at videregive GF's befalinger, at de gentog vores måludpegning af deres egen stilling, som jeg råbte til en af vores biler hahaha!!.
Og da jeg råbte til dem at de skulle se at komme over vejen, ja så begyndte de at løbe. De glemte helt at bruge ild og bevægelse Hahahahaha!!! Det var godt nok hyl.
Men resten af deres tur fra krydset og de 500 meter tilbage til Gule gård, gik fantastisk under ild og bevægelse.
Som altid var det en kæmpe fornøjelse at være sammen med gutterne i 1 GRP. Stemningen er altid super god, humoren er lummer og der bliver gået til stålet når der skal arbejdes.
Instruktører og kursister roste vores indsats, og takkede mange gange for den.
Det er vigtigt på sådanne opgaver, at de HJV-folk der stiller kan agere præcist som instruktørerne ønsker, dvs. at man kan bevæge og kæmpe som en infanteri enhed.
Folk var Jens fra staben spurgte os om der var plads til at man kunne køre noget uddannelse af den HJV-enhed der støtter. Det kan man på sin vis godt, men det må ikke overskygge eller forstyrre den indsats / ydelse man er der for at levere. Folk fra samme enhed kan godt få noget ud af at indøve forskellige procedure og taktikker. Hvis de har i tankerne at stille med en enhed, som skal lære delt stillingsskifte fra bunden? Så nej, det er der ikke tid til. 
 
Steen
GF1/ SFDEL/HVE277
 


Fakta

GSU
Grundlæggende Sergent Uddannelse

AFTC
Air Force Training Centre
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring