Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​John Valdemar Nielsen og Anne Mette Brokholm fra eskadrille 277 Karup  

I HVE 277 skyder vi ikke kun forlæns, men også baglæns og sidelæns

Sikkerheden i skydningen var foreneligt med et veltilrettelagt skydeprogram af vores nyuddannede skydeleder Frans.

29-04-2015

Lørdag d. 25 april 2015 var begge køn i aldersgruppen 18 til 70 år i HVE 277 mødt frem på skydebanen, hvor der forinden var udleveret våben og bundstykker fra våbenkammeret.   

Så kom den velkendte kommando.; " Efterse gevær , klar til kontrol."  

En grundig kontrol af samtlige våben og magasiner, med  en  kortfattet og forståelig instruktion om sikkerhedsbestemmelser vedr. skydning med løst og skarpt, ved hjælp af minestrimler i forskellige farver.  
    
Derefter information om dagens skydninger, opladning,  frem til  ventelinjen, klarlinjen og skydelinjen, og  skydningen kunne begynde på ordren. "Der må skydes når skytten er klar." De tre skiver lagde sig pænt ned efter hver træfning.                                                                                                                                                                      
Næste skydning var med sikring efter afgivelse af fem skud, bytte med makkeren og bane, igen afsikre og afgive 5 skud, bytte bane, indtil der var skudt tom.  Hvor åndedrættet her, skulle  afpasses efter hvert baneskift med sikring og afsikring og afgivelse af de 5 skud. Denne skydning giver skytten en stor fortrolighed med sit våben og vigtigheden af sikring.

Skydning nr. tre, var gående sidelæns med små beskedne skridt og i roligt tempo, for skiverne skulle gerne her også rammes,  igen skulle åndedræt, sigtet og aftræk tilpasses, så en træfning blev resultatet.

Sidste skydning var som føromtalte, hvor der også her skulle skydes gående tilbage sidelæns til udgangspunktet, en nok lidt svær skydestilling for de fleste, men ret interessant, grundet det uvante, at gå baglæns og skyde samtidig, med fokus på små baglæns skridt, åndedræt, sigte og aftræk i rigtig rækkefølge, for at opnå et godt resultat.                                                                                                                                                         
En fantastisk lærerig skydning, der lærte skytterne at afpasse tingene i rigtigt rækkefølge i et tempo efter den enkelte skyttes færdighed, hvor alder ingen betydning har.  Der kun ved en god instruktion fra skydeinstruktør Frans, som viste os hvorledes de enkelte skydninger skulle gennemføres, inden vi selv skulle gennemføre.   

De af os som tidligere havde skudt med pistol, fik også et tilbud og en opdatering/genopfriskning af de unge bevogtningsassistenter i HVE, derefter skydning ledet af Frans. Pragtfuldt igen at prøve at skyde med pistol var vi alle enige om med særdeles gode resultater, der højner interessen for skydning.                                 

Selv den meget lille ventetid blev brugt fornuftigt ved en gennemgang af basis, hvordan den mest hensigtsmæssigt kunne  bæres, noget vi gamle var glade for at de unge ville bruge deres tid på, grundet nogle af os havde skiftet kroppen ud med lidt mere fyldige former nogle steder. 
                                         
Her var en dag, ligesom i gamle dage hvor alle i Hjemmeværnet  hjalp hinanden til at opnå nogle gode resultater med skydning, opspænding af basis, og pistolskydning uden skelen til grader. ´

Men også hvor sikkerheden og det sociale var i højsædet, til en rigtig krammer, så alle vi der var med var enige om at komme igen, sammen med jer der ikke var med. 

For skydning er nu en spændende del af  Hjemmeværnet, hvor ens opnåede resultat kan ses med det samme.

STHJ/HIST Valde HVE 277
                                                                                                                                                                

Fakta

Skydning i Karup 25. april 2015 - ledet af Frans Hagelberg, skydeleder fra Eskadrille 277 Karup

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring