Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Erik Koll blev hædret med “Commander’s Coin” af distriktschef Kent Mikkelsen

Skyttestævne Borris 2015

HVK SFY spillede en stærk rolle ved skyttestævnet i Borris!
Af kompagnireporter Palle Christiansen

19-09-2015
I år holdtes skyttestævnet fra 14. til 16. august. Der var mødt 109 skytter fra Distrikt Fyn. Og 95 hjælpere stod klar med baner og forsyninger. Distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen bød de mange deltagere velkommen til skyttestævnet. I den forbindelse ønskede chefen at hædre primus motor og skydelærer Erik Koll fra HVK SFY. Det skete ved at overrække ham Distriktschefens “Commanders Coin”. En meget flot anerkendelse for en fantastisk indsats. Oberstløjtnanten tilføjede: - Faktisk burde stævnet kaldes “Erik Koll’s Skyttestævne”.
30 års skyttestævne-jubilæum
Distriktschefen havde gravet et par spadestik ned i skyttestævnets historie: Det hele startede for nøjagtigt 30 år siden. Dengang som et lille stævne på skydebanen ved Nordenbro på Langeland. Stifter og idémand: Skydelærer Erik Koll fra Stabskompagni Sydfyn. Først for kompagniet alene, men hurtigt blev nabokompagnierne inviteret med. 
Kreative skydebaner
Allerede dengang, udfoldede Erik Koll sin kreativitet i forbindelse med udformningen af skydebanerne. Det har været medvirkende til, at skyttestævnet er blevet langtidsholdbart. Alle banerne er bygget op fra bunden. Med udgangspunkt i Erik’s sikre blik for det overordnede mål: At øve og udbygge de skydemæssige færdigheder, samt at rutinere skytten i våbenbetjening på sit personlige våben. Den selvsamme formålsparagraf gør sig gældende ved Hjemmeværns Distrikt FYN’s skyttestævne her i 2015.  
Traditioner holdes i hævd
Erik Koll fortæller: Nordenbro-stævnet kørte fra 1985 til 2001. Så lå vi “brak” i et år, og genoptog så skyttestævnet i Borris fra 2003. I betydelig større ramme, kørtes stævnet i hele Distrikt FYN’s regi efter distriktssammenlægningen. Og hermed kom der invitation ud til alle Fyns enheder. Efter stadig samme koncept: Skydehold på 5-8 skytter. De 5 bedste skytters points tæller. Der køres konkurrence for enkeltmand, plus for hold, hvor der dystes om den årlige vandrepokal. 
En livsstil at deltage
At deltage i Distrikt FYN’s årlige skyttestævne i Borris, har vist sig at være stærkt vanedannende. For enten prøver du det kun een gang, og så aldrig mere. Eller også deltager du hvert år, lige så længe i dit liv, som du er i stand til at skyde. Der findes ingen mellemting mellem de to yderpunkter. En skydeleder sagde til et hold skytter, som netop havde afsluttet sin skydning: Jeg håber, at I kommer igen til næste år. Skytterne svarede: - Det gør vi, for vi er lige som boomeranger. Vi vender tilbage hvert år! 
Hektisk aktivitet på KSN
Det kræver en effektiv organisation at få et så stort skyttestævne op at køre. KC Per Christiansen fra HVK SFY stod som tovholder for alt det praktiske, og det var et meget krævende job. Derfor havde han samlet en masse hjælpere omkring sig. Skyttestævnets “hjerte” var ubetinget KSN, som holdt til i et telt ude på heden. Her sad Torben Justesen, sammen med sine hjælpere, Johnny Andersen, og Henning Asbjørn Andersen, og Helle Schou-Hansen, alle fra HVK SFY. De indsamlede info om skydningernes forløb, og de styrede det faglige net. Desuden vidste de hele tiden, hvor skydeholdene befandt sig, og hvornår de nåede frem til banerne. De fodrede også Erik Koll med facts om tidsforbruget på banerne. På forsyningssiden havde vi Jimmy, samt Christina og Camilla Foli.

 8 mand fra HVK SFY deltog som skytter
Vi havde et 8-mands hold med til skyttestævnet. Holdfører Morten Kaa Olsen og 3 mand fra INF DEL havde slået sig sammen med Christian Bjørkvig og hans 3 mand fra BEV DEL. Morten: Vi havde lagt “taktik” i bussen på vej herop. Den gik ud på, at udføre skydningen så godt som muligt, og gøre det med et godt humør! Martin D. Andersen var holdets yngste skytte, med kun 4 måneders anciennitet i hjemmeværnet. Netop hjemvendt fra Bootcamp undervisningen. Han fik en placering i den bedste halvdel af stævnet, så han skal nok gøre sig gældende som skytte i fremtiden. Et naturtalent i skydning! 
Besøg på bane 7
På bane 7 mødte skytterne 3 fra HVK SFY: Skydeleder UDDSTOF Hans Henrik Nissen Knudsen, samt hans hjælpere KDOBM Annette Lykke Rehr Mieth og FSBM René Ellemann Johansen. Skytternes opgave var “Støtteild”.     
Besøg på bane 4
Det er en hæsblæsende nærkampshandlebane, som skytterne blev budt her. De skulle løbe i zig zag efter en minestrimmel, og samtidig skyde på opdukkende banditskiver. Skydeleder på banen var OPU04 fra Distriktet, Martin Holstebro. Som hjælpere havde han Ole Wittrup og Per Jakobsen, også fra HVK SFY. Det var på bane 4, at Christian Bjørkvig udtalte: Kan vi ikke lige få slået det græs der. Man kan ikke se skiven! Martin Holstebro: Du kan se skiven, når du kommer frem på banen! 
12 tyske venner på besøg
Traditionen tro, deltager der tyske reservister fra Schleswig-Holstein i Borrisstævnet. Siden Nordenbro-stævnets start i 1995, har Feldwebel der Reserve, Barth deltaget. Han og de andre 11 tyske deltagere er nogle sande venner af Hjemmeværnet.  Barth er formand for Reservisten Kameradschaft Schaffstedt. Traditionsplejen går videre fra nu afdøde Gerd Fölsters formandstid. Barth er iøvrigt Gerd Fölsters svigersøn.  Og venskabet med HVK SFY og distriktet er blevet plejet gennem 30 år. Tyskerne skød med M95 ved stævnet. Barth: Det er et godt gevær, når det først er blevet indskudt. Ole Kobberup fra Distriktets EO-sektion var med som guide og oversætter for tyskerne under hele stævnet. 
“Ritmester”-titlen hænger ved
Det var altså bare en joke! Den var rettet mod skydeleder på bane 16, Ebbe Frederiksen, HVK Sydvestfyn. Han er meget afholdt, også af hjælperne i forkommandoet, som tager til Borris flere dage før skytterne kommer, for at opbygge de 17 baner. Ebbe fortæller gerne selv historien om, hvorfor han har fået tilnavnet “Ritmester”: - Sidste år, da vi var ude at forberede bane 2, fandt jeg en kort, hvid træpind i sandet. Jeg tog den for sjov under armen på officersmaner. Fra dette tidspunkt fik jeg tilnavnet “Ritmester”. Her i 2015 placerede vennerne et træskilt, som vejviser til bane 16. På skiltet stod: “Ritmester Allé”, og tæt ved banens ventelinje, var der endnu et skilt: “Heste Parkering”. Ebbe Frederiksen smilte venligt ad drillerierne. Jo, humoren trives blandt lyngtoppene i Borris. 
Baner blev sat op om natten
Uden hjælperne, intet Borris-stævne. Vi skylder forkommandoet at fortælle, at de i år måtte tage en ekstra hård tørn ved etableringen af banerne. De hverdage, som de havde sat af for at opbygge banerne, der var terrænet afspærret/optaget af Forsvarets skydninger. Derfor måtte forkommandoet arbejde om natten for at sætte banerne op. De er seje. 
Resultaterne
Inden deltagerne tog hjem søndag fra Borris, var resultaterne klar. Erik Koll og KC Per Christiansen, overrakte præmier således: 
Holdresultater:
Pokalvinderne blev hold 9 fra HVK SVE med 12.216 points.
Nr. 2: hold 6 fra HVK Odense Havn med 11.773 points.
Nr. 3: hold 11 fra INF KMP FYN med 10.842 points. 
Individuelle placeringer:
GV-skytter: 
Nr. 1 Henrik Nielsen fra INF HVK FYN med 2511 points.
Nr. 2 Finn Christian Langkjær, HVK SVE med 2394 points.
Nr. 3 Michael Gislason, HVK SVE med 2382 points. 
LSV-skytter:
Nr. 1 Jens Hedelund, INF HVK FYN med 2508 points.
Nr. 2 Nicolaj B. Sander, HVK SVE med 2348 points.
Nr. 3 Martin N. Nielsen, HVK SVE med 2192 points.
 Tak til alle deltagerne for indsatsen og det gode humør, ved Hjemmeværns Distrikt Fyns skyttestævne 2015.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring