Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Nytårsparole 2017 i HVKSFY

Nytårsparole 2017

Af Palle Christiansen, HVK SFY kompagniskriver.

Når nytåret rundes, er der altid en god anledning til tilbagekig, samt et kig fremad. Ca. 25 medlemmer af HVK SFY var mødt op på Sølund, for at deltage i nytårsparolen.

30-01-2017

Traditionen tro holdt KC Per Christiansen nytårstalen (herefter benævnt ”KC” i artiklen). Som gæstetaler deltog også Martin Holstebro fra HVD FYN, (herefter benævnt ”MH ”i artiklen).
Denne gang er referatet udformet i alfabetisk orden. Det skal jo ikke være ens hver gang!

Aktiv støtte. KC: Kompagniet viste i dec. 2016, at de var klar, når Fyn havde brug for hjælp.  Da et stormvejr blev varslet, var der i første omgang ikke brug for hjælp. Men vore folk stod klar.  Efter kort tid, var det alvor. Og da deltog vores kompagni med 15 mand i 5 timer.  30% af vores aktive folk var med til at støtte ved vandstandsstigningen. Endda under ledelse af andre enheder.

Borris-stævnet 2016.  KC: Vores kompagni med skydeleder Erik Koll i spidsen, ydede en stor indsats for at få hele stævnet til at glide. Både praktisk og administrativt, forsyningsmæssigt, og på KSN. Vi havde mange hjælpere med, og stillede naturligvis også med skydehold. Det, I gjorde, var unikt.
Martin Holstebro fra DST skal have tak for hans store engagement i stævnet. Det hele ville være meget nemmere, hvis alle gik til opgaven, som han gør!

Chefens hilsen. MH: Jeg medbringer en hilsen til alle jer fra distriktschefen, OL Kent Mikkelsen, som desværre ikke kunne komme her i dag. Chefens hilsen gælder også jeres koner, kærester og øvrige familie. De har måttet undvære jer, når vi har trukket på jer.

D
epotstruktur fremadrettet. MH:  Distriktet vil møde nye udfordringer i 2017 og frem. Der skal implementeres en ny depot- og logistikstruktur. Herunder at servicering fremover skal gå via Forsvarets depoter (f. eks. Fredericia). På HVD FYN skæres personalet fra 9 til 2 ansatte.

Engagement og fællesskab i HVK SFY. KC: Vi er i løbet af de sidste 5 år gået fra 69 medlemmer til 59, i løbet af året. Men samtidig var det året, hvor vores KMP fandt det niveau, hvor vi fungerer bedst! Jeg kan med ro i sjælen fortælle distriktschefen, OL Kent Mikkelsen, at de 59 medlemmer vi har nu, er loyale og stabile. Og de stiller op, når det gælder. F.eks. ved Landsøvelsen 2016, ved skyttestævnet i Borris, ved uddannelsesugen i Nymindegab, uge 39. Her hjalp vores stabsfolk HVK Kerteminde med at blive certificeret. Og så sidst på året, i forbindelse med forhøjet vandstand.
Tak for jeres ildhu, både til ældre og yngre medlemmer af kompagniet!
MH: Når jeg kommer til HVK SFY, så møder jeg en velfungerende UAFD med et stærkt sammenhold. Byg videre på jeres fællesskab og engagement. Oplev glæden ved at løse opgaverne i fællesskab, og løfte i flok.
Opgaverne løses ikke af en enkelt mand, men af en UAFD, der kender hinanden, og uddanner sig sammen, forud for øvelserne. Ved HVK SFY vil jeg fremhæve, at I i allerhøjeste grad fremstår som en troværdig samarbejdspartner. 2016 var et år, hvor I var med til at gøre en forskel. (Nu taler jeg fodboldsprog). Husk, der skal lægges lige så megen prestige i at lægge op til et fodboldmål, som der ligger i at score målet. Dyrk fællesskab og kammeratskab.
Fælles nytårsforsæt 2017: Tal mere sammen, og få lavet en forventningsafstemning for det kommende år. For eks. hvad har den enkelte af ressourcer at bruge på HJV?

Feltøvelsen 2017. KC: I vores certificering indgår en bevogtningsopgave, som skal foregå på Flådestation Korsør. Den opgave skal vi løse i tæt samarbejde med HVK Langeland, som er en af vore partnere i USAM SYD (Uddannelsessamarbejde SYD). En spændende udfordring til vores BEV DEL, med flere.
MH: På distriktsniveau har vi 3 prioriterede aktiviteter, som vi forventer at se jer til.
1) Uddannelsesugen (uge 24) –
2) Taktisk Træner den 1. og 2. september, og
3) Feltøvelsen den 15. til 17. september.

Godt, at vi har hjemmeværnet! MH: Chefen for HHD FYN, OL Kent Mikkelsen har en opfordring: Hver gang du er blandt venner og arbejdskammerater, med flere, til koncerter, idrætsarrangementer, og når der er storme eller oversvømmelser, opstår utryghed for terror, etc., så sig ”GODT, AT VI HAR HJEMMEVÆRNET”. Vi er klar, når Fyn har brug for hjælp.

Hvervning i KMP. MH: Der har ingen tilgang været til KMP SFY i det forløbne år. Men se hellere på, hvilken rolle I har haft i 2016. Eller som I skal have i fremtiden.
Mål hellere på det, I er gode til. Ingen siger, at I skal være Fyns største kompagni. Det er godt nok at blive det bedste! Kompagniets hvervearrangement (i samarbejde med andre enheder) på Havnen i Svendborg. for 3. gang., og det bliver bedre og bedre. Og ved Ørbæk Marked. Jeres arbejde kom hele distriktet til gode. Desværre har det ikke givet ”frugt i kurven” endnu. Lad os nu se her i 2017.

Indsættelser. MH: Overordnet set, er det gået godt i 2016. Vi har haft et travlt år med masser af øvelser og mere end 190 indsættelser til støtte for samfundet. Heraf de 173 til støtte for Fyns Politi. Fyn har samlet anvendt 53.000 timer til uddannelser, øvelser, indsættelser, med videre.

Ja-hatten. Tag den på, når hjemmeværnet kalder!

Kerteminde Kompagniet. KC: Vi udsatte vores egen certificering til 2017.  Men nogle af vore stabsfolk mødte op til uddannelsesugen for at støtte HVK KER, der manglede folk på KSN. Vores folk gjorde en forskel, og hjalp deres kolleger. KMP KER har sendt en tak til os.

Landsøvelsen 2016. KC: Deltagerne fra vores KMP fik ros for deres ildhu og engagement.

Meninger om året, der gik. MH: Hvervetallene kan man sætte mange forskellige slags ord på. Er glasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt? Nogle her i aften vil nok mene det sidste. Hvis man begrænser sig til at se på hvervetal og målkontrakter. Det skal være op til jer.

Nymindegab, uddannelsesugen 2017. Distriktets store arrangement. MH: Du opfordres til at deltage i uge 24. Fra 12.-18. juni. Fleksibelt tilrettelagt, så du har mulighed for at tage 2 dage, eller hele ugen. God mulighed for at få eller opdatere uddannelse.

Operative opgaver. MH: Det er jeres løsning af de operative opgaver, som I bliver målt på. Kan vi ikke løse vores opgaver, er alt andet ligegyldigt. Derfor er uddannelse essentielt for vores virke, for at blive en troværdig samarbejdspartner.
Foran jer her i 2017 venter en certificering, som skal bestås. I skal stille med en KDO DEL og en BEV DEL. Husk at trække på jeres samarbejdspartnere i USAM SYD, Både ved feltøvelsen og ved uddannelse. Alle skal bidrage. Opgaven løses ikke af en enkelt person. Men af en UAFD, der kender hinanden, og uddanner sig sammen forud for øvelserne.
 
Politihjemmeværnskompagni Svendborg’s chef, Steen Olesen, deltog i HVK SFY’s nytårsparole, som en af vores nære samarbejdspartnere.

Renovering af ”højhus”. KC: Ved tidligere nytårstaler har jeg sammenlignet vores kompagni med et ”højhus”. Nu har vi bygget på det i et par år. Egentligt er huset færdigt. Men det kræver nogle forbedringer for at blive fremtidssikret. Nu skal vi finde nogen som vil flytte ind sammen med os, så huset ikke står og forfalder.

Seminar for BM. KC: Den 1. weekend i februar mødes kompagniets BM i Oksbøl. Her skal rammerne sættes for kompagniets virke i det kommende år. Målet er at sætte de bedste vilkår. Vi vil lægge fokus på vores pligtige opgaver: Førstehjælp, skydning og bevogtning. Der skal tales uddannelse, og en trimning af KDO DEL.  F. eks. skal reserven motiveres til at deltage i signaltjeneste og forsyningstjeneste. Der bliver meget at planlægge i Oksbøl. Læs den efterfølgende rapport.

Efter de to, ret omfattende nytårstaler, blev der rundet af med overrækkelse af anciennitetstegn og en pokal i KMP.
20 års tegn: Anne Foder, Henrik Kortermann, Henning Kofod, og Heine H. Jensen.


10 års tegn til Henrik Lange

Ved 4. maj arrangementet uddeles højere anciennitetstegn.
Pokalen, ”Årets Sydfyn’er” blev tildelt Jesper Francker, for årets bedste resultat ved skydemærkeprøven.

Til lykke og godt nytår til alle!

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring