Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Forsvarets og Hjemmeværnets træning af den maliske nationalgardes anti-terrorenhed FORSAT​

Forsvarsministeriet: Danmark øgede i 2019 bidrag til verdens brændpunkter

[FMN] Danmark øgede i 2019 sit bidrag til verdens brændpunkter. Blandt andet gennem at Forsvaret og Hjemmeværnet (SSR) træner den malisiske Nationalgardes anti-terrorenhed FORSAT. (Sahel).

19-05-2020

​​​​​​​​​​
Af Forsvarsministeriet, 19. maj 2020 

Uddrag:

Forsvarsminister Trine Bramsen: 

”Det er vigtigt, at vores militære indsatser understøttes af civil-militære indsatser rettet mod de samfund, hvor der er konflikter. Militære indsatser er sjældent løsningen alene. Med midlerne i Freds- og Stabiliseringsfonden kan vi reagere på mange forskellige kriser. Indsatserne i verdens brændpunkter er med til at sikre, at vi fortsat kan leve trygt herhjemme.” 


Danmark øgede i 2019 sit bidrag til verdens brændpunkter
 
Over en halv milliard kroner bidrog til at fremme Danmarks
sikkerhed og forebygge konflikt, migration og ekstremisme.

Over 500 mio. kr. fordelt på indsatser i 15 lande. Hvert år bidrager Danmark til stabilitet i skrøbelige og konfliktramte brændpunkter rundt om i verden og bidrager dermed til at fremme sikkerhed gennem bl.a. forebyggelse af ekstremisme og migration. I 2019 øgede Danmark sit bidrag med 20 mio. kr. til stabilisering og søsatte to nye indsatser i Syrien-Irak og Guineabugten.

Skrøbelighed og konflikt leder til migrationsstrømme mod Europa, gennemgribende overgreb mod lokalbefolkninger, manøvrerum for ekstremisme og underminering af langsigtet udviklingssamarbejde.

Ét af de danske redskaber til at imødegå disse udfordringer er Freds- og Stabiliseringsfonden – en interministeriel fond oprettet i 2010 for at fremme danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Årsrapporten gennemgår Danmarks centrale stabiliseringsindsatser i 2019: 

Danmarks Samtænkte Freds- og Stabiliseringsindsatser 2019​ (PDF)


Uddrag fra Årsrapporten (side 16):

Forsvaret og Hjemmeværnet træner den malisiske Nationalgarde

I 2015 indledte Danmark, i samarbejde med Frankrig, en indsats, der støtter den maliske nationalgarde. Indsatsen har over årene udviklet sig, og i 2019 har dansk støtte også omfattet træning og uddannelse af den maliske nationalgardes anti-terrorenhed, der både kan indsættes i hovedstaden Bamako og i de steder i Mali, hvor situationen kræver det.

Konkret har Forsvaret og Hjemmeværnet, under to træningssessioner af 3-4 ugers varighed, trænet soldater fra den maliske nationalgarde i bl.a. håndtering af tilbageholdte i overensstemmelse med menneskerettighederne, førstehjælp, kamp uden våben, kamp i bebyggelse og skydetræning. Træningssessionerne tilpasses den maliske enheds operationsmønster, så den passer til den skiftende sikkerhedssituation i Mali. I forbindelse med afslutning af hver træningssession er der gennemført en øvelse, hvor personellet er blevet testet i de færdigheder, der har været trænet under forløbet. Begge afsluttende øvelser har fundet sted på den danske ambassade i Bamako, hvor opgaverne bl.a. har været at befri personer, der har været tilbageholdt som gidsler i forbindelse med et terrorangreb.​ 


Læs hele Forsvarsministeriets pressemeddelelse her: 
https://fmn.dk/nyheder/Pages/Danmark-oegede-i-2019-sit-bidrag-til-verdens-braendpunkter.aspx​ ​


-------------

Læs mere om Hjemmeværnets bidrag til træning af nationalgardens anti-terrorenhed FORSAT i Mali (Sahel regionen): ​

20-12-2019

SOKOM: Frømandskorpset og SSR uddanner specialenhed i Mali

[Specialoperationskommandoen] Frømandskorpset uddanner sammen med Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoceringskompagni (SSR) en malisk specialenhed (FORSAT).
04-12-2019

Hjemmeværnet og Forsvaret bygger på i træningen af maliske eliteenheder

[HJK] Hjemmeværnets specialenhed SSR og Frømandskorpset har for anden gang i år været i Mali for at træne den maliske antiterrorenhed FORSAT. Ud over at følge op på den hidtidige træning er der blevet bygget på i de maliske soldaters færdigheder.
06-11-2019

HJK: SSR og Frømandskorpset skal igen træne soldater i Mali.

[HJK] Hjemmeværnets nationale specialenhed SSR og Frømandskorpset skal for anden gang til Mali og træne den maliske nationalgardes antiterrorenhed FORSAT. "Et vigtigt bidrag til den langsigtede stabilisering af landet" siger forsvarsminister Trine Bramsen​
01-10-2019

Hjemmevaernets specialenhed træner antiterrorenhed i Mali

[HJK] Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) havde forberedt sig intensivt forud for den internationale opgave, hvor de trænede soldater fra den maliske Nationalgardes Forkert stavet ordantiterrorenhed, Force Antiterrorist (FORSAT).
10-07-2019

Hjemmeværnets specialenhed, SSR, træner antiterrorenhed i Mali

[HJK] Hjemmeværnets nationale specialenhed, SSR, er netop hjemvendt fra tre ugers intensiv træning af en antiterrorenhed fra Malis Nationalgarde. En succesfuld opgave, hvor Frømandskorpset har været en vigtig samarbejdspartner for SSRs instruktører.

 


Fakta om SSR og Mali

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er specialiseret i støtte til Forsvarets specialoperationsstyrker. Som Hjemmeværnets nationale specialenhed indenfor informationsindhentning og patruljetjeneste støtter SSR løsningen af Hjemmeværnets og Forsvarets nationale og Internationale opgaver, herunde yder støtte til Forsvarets specialoperationsstyrker.

SSR består af frivillige soldater fra hele landet, der er særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til at kunne løse specialopgaver. Det stiller store krav til den enkelte soldat. SSR Optagelseskursus starter 17. januar 2020. Ansøgningsfrist er 6. januar 2020. Læs mere om optagelsesforløbet til SSR på www.ssr.dk 

Træningen af den malesiske nationalegardes antiterrorenhed FORSAT er en støtte til den langsigtede genopbyging og stabilisering i Mali, og et bidrag til Forsvarets indsats i Sahel-regionen. ​


Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224