Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HISU statusbrev 2016

Topbanner

HISU statusbrev 2016

Historisk udvalg
Totalforsvarsregion Sjælland

Hermed status over hvad udvalget har arbejdet med i 2016, hvad der er gang i af aktiviteter og lidt om fremtiden.

Hvad har udvalget lavet:


- Deltaget i udstilling ved Københavns Rådhus på Kulturnatten. 
- Har fremstillet Herlufsholm broen samt Fakseladeplads havn til ødelæggelse i henhold til gældende planer fra den kolde krigs tid. 

Påbegyndt arbejdet på en lavvarslingscenral samt et hus til forsvar.

Modtaget utrolige mange effekter fra "kunderne"

Afholdt 3 møder for underafdelingerne, med ca. 30 mand pr. gang.  


- Fortsat sortering af mange nye indkomne arkivalier.
Der var da også en tur til Søgård for at hjælpe dem. I virkeligheden blev turen til Søgård-lejren mere en erfaringsudveksling end hjælp til arbejdet. Vagn Damgaard benyttede lejligheden til at konstatere, at man havde 42 kasser med arkivalier om MHV, som der ikke var behandlet. Efterfølgende fik de mørkeblå lov til at hjemlåne materialet til behandling i Glostrup. Endvidere fik vores MHV et navneskilt med hjem. Det havde tidligere siddet på en båd fra Skovshoved. Så alt i alt et udbytterigt besøg – især for de mørkeblå. 
- Har været på en formidlings tur til Frøslev, hvor vi udvekslede erfaringer om det historiske arbejde. 
- Deltaget  i Gladsaxe fortets udstillingi.
- Har lukket tilgangen af medarbejdere til det historiske arbejde, grundet pladsmangel.
- Har oprettet egen hjemmeside.
- Har i gangen opsat tavler der viser organisationen fra 1949 til idag.
- Udvalget har brugt 6987 time på det historiske arbejde.
- Gennemført, med stor succes, seminar for hele regionen i Køge, med 50 deltagere. Hjemmeværnskommandoens seminar afholdes -------- i Nymindegab???
 
 

Hvad er der gang i:
- Fortsat indsamling, scanning, fotografering og arkivering af indkomne materialer.
- Fortsat samarbejde med regionens udvalg
- Forventer at registrere i HJV.DK,
- Fortsætter med at reparere de 4 terrænborde, så de bedre tåler transport.
Ved seminaret i Køge blev man enige om at oprette et arkiv for den enkelte underafdeling. I arkivet skannes ALLE dokumenter, fotos , avis udklip. HJV blade (omtale væk) samt omtale i lokale aviser. 6 mand er sat på denne opgave der er enormt stor.
Vi må erkende at indsamlingen for opgaver i 1957 har været meget mangel fuld. Noget bedre er det gået for året 1987. som vi forventer at blive "færdige "med i 2017. Marinehjemmeværnet er 100% dækket, men vi mangler en del Luftmeldedistrikter, Kvindeligt Flyverkorps, Hærhjemmeværnsdistrikter og Danmarks Lottekorps. Hjemmeværnskommandoen vil fremskaffeoplysninger for 2007, da disse skulle ligge i deres IT system. Opgaverne for 2017 skal formuleres af hjemmeværnskommandoen.
- Der har i årets løb været ikke mindre end ca. 100 besøgende i Glostrup.
- HISU TRSJ har pr. d.d. 26 faste medarbejdere
.

Fremtiden:
- Færdiggørelse af de 4 kampformer på terrænbordene, hvortil der vil blive  fremstillet en speciel transportvogn...
- Vores udstilling med de to kommandostationer fra koldkrigstiden forsøges fortsat udbygget med mere datidigt materiel. Der arbejdes også på at supplere med lyd af radiotrafik og -samtaler for at skabe den rette stemning. Her mangler vi gamle lydbånd med signaltrafik fra øvelser. Hvis nogen ligger inde med spole- eller kassettebånd med signaltrafik vil vi meget gerne låne dem til overspilning. Kontakt venligst formanden.

- Registrering i HJV.DK.
- Indsætter historiske emner i HJV.DK
- Fortsætter med at ajourføre den historiske håndbog med rettelser direkte på HJV.DK.
- Forventer en studietur om emnet formidling til Nordjylland i efteråret 2017.
- pladsmangel i Glostrup er opbrugt og vi har anmodet regionen om mere plads.

Hans L. Raahauge
formand
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring