Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HISU vision 2019

Topbanner

HISU vision 2019

HISU LRGNE - GLOSTRUP

VISIONER - HANDLEPLANER OG ANDET I 2019


VISIONEN:

- At fortsætte indsamlingen, sorteringen, registreringen og arkiveringen af historiske arkivalier mm.

- At HISU følgerop på "Projekt Køge" ved HHD, så projektet ikke kører af sporet. (alle).

- At færdiggøre KSN for HJVD og HJVK (Fornø) kun en KSN HJVD eller HJVK?,  Hvis plads samt ABC cellen.(Fornø - og Søren X)

- At fortsætte vitrinerne med pokaler mærker mv. samt udrustningsudstillingerne, (Bjarne, Jan      og Jack).

- At udarbejde en  70 års jubilæums plakat for HJV.   Vagn N kommer med udkast ca. 1 FEB 2019.

- At udarbejde en plan for opbevaring af effekter nøgler m.v. i de 2 stålskabe, der er opstillet i værkstedet.

- At færdiggøre terrænbordene med Hærhjemmeværnets 4 hovedopgaver.

- At finde 2-3 dygtige sprængningsfolk det kan færdiggøre modellen af broen så den viser hvorledes ringledningssystemet forbinder ladningerne. Eventuelt udarbejde eksempel på en ødelæggelses- og iværksættelsesordre hvis vi kan skaffe blanketterne.

Maritim afdeling fortsætter registrering af indkomne dokumenter og genstande.

FHV afdeling fortsætter registrering af indkomne dokumenter og genstande

Handleplan:

- Studie tur til 4-7 SEP Frøslev 2019. LRGNE har lovet at betale 3 busser og brobizz samt morgenmad. Tema i Slesvigske krige 1848 og 1864? i fodspor. Arbejdsgruppe nedsættes. Kåre er oplagt hvis han kan og vil? Ellers Fornø og Vindekilde. Kai Sørens fond anmodes om tilskud.

- At deltage i Våbenmessen i Rødovre i NOV. (GRP er udpeget).

- At færdiggøre værkstedet. (Henrik).

- at færdigegøre styrkelister over hele HJV, fordelt på DST og UAFD. (Vindekilde).

- At efterse alle vore bærbare PC til opgradering ved RGN og udnytte resten som ekstra hukommelse. Eftersynet GÆLDER alle vore IT-maskiner. (Gunnar).

- At færdiggøre depot for Flyverhjemmeværnet og Marinehjemmeværnet på 1. sal.

- At færdiggøre skanning af materiale fra Søgård depot i 1. kvartal (MHV).

- At den underbemandede arkivsektion forsøger at hverve yderligere to personer. Alle.

- At fortsætte med at sætte etiketter på arkivæskerne i ARKIV 1. (Trolle)

- At Indsamle oplysninger om arkivalier der ved de forskellige arkiver forefindes som digitale medier og skal synliggøres på vores hjemmeside. (Gunnar for indsamling og Vagn N for hjemmesiden).

 

ANDET:

- At indstille til fond om indkøb af overspillemaskine, som erstatning for den der er 10 år gammel. (Raahauge) 

Vagn D kommer med en type samt pris, senest 10 JAN. Hvorefter vi indstiller den til et fond. Vi kunne godt bruge en multikortlæser til de forskellige typer kort der bruges til digital-kameraer, type mangler og pris,

På grund af peng mangel ved regionen indstilles også om et beløb til Brobizz og entre til Langelandsfortet den 13. APRIL, hvor vi har en masse materiel, lånt ud til udstilling. Det hele falder til jorden hvis Langelandsmuseet, ikke selv afhenter materiellet. (Vi betaler selv forplejning.) (Raahauge).

PÅ hjemmesiden at fremvise hvad det enkelte arkiv i området, har digitaliseret. Feks hvilke første hjælpe billede serie panserkending o.s.v. Regionen har udført. (Gunnar). Vagn N lægger oplysningerne på vores hjemmeside.

​- At hører et foredrag af Rita om hendes arbejde med flygtninge. En ONS efter aftale.

- At fortsætte opbygningen af fjernlagret. Alle

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring