Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

HISU statusbrev 2015

Historisk udvalg
Totalforsvarsregion Sjælland

Hermed status over hvad udvalget har arbejdet med i 2015, hvad der er gang i af aktiviteter og lidt om fremtiden.

Hvad har udvalget lavet:
- Deltaget i udstilling ved Københavns Rådhus på Kulturnatten.
- Har fremstillet 4 terrænborde visende de kampformer, HJV underviste i i 70’erne.
  Bordene var med på ovenfor nævnte udstilling og blev desværre noget 
  beskadigede, så der skal nogle omfattende reparationer til i det nye år. 
  - Udstillingen blev fotograferet, og billederne blev vist i Nymindegab ved seminaret i OKT måned.
- Fortsat sortering af mange nye indkomne arkivalier.
- Deltaget i møder med ROF, KOF og HIS ved HDSLF i Stensved og i Glostrup med
  HDKVE.
- Har været på en formidlings tur til HISU Bornholm, hvor vi udvekslede erfaringer
  om det historiske arbejde.
 - Så bl.a. en ny historisk film om Bornholm 1938-1946, som gav ideer til lignende projekter andre steder i landet.
 - Hørte et indlæg af opklaringsbataljonens leder, som lige var hjemkommet fra Afghanistan. Det var interessant og tankevækkende.
  - Besøgte Kure Mølle ved Svaneke og hørte om opbygningen af møllen samt ikke mindst om, hvordan de kontakter pressen og fonde. Fik en bog om møllen.
 - Besøgte Vang stenbrud, hvor formanden fortalte om tilblivelse og nedlæggelse, om problemer med diverse foreninger og om terrænets benyttelse, efter produktionen var ophørt. Et fremragende indlæg.
- Opstillede forkommando til årets seminar i Nymindegab.

 - Var deltagere i en væsentlig del at seminariet med tunge indlæg.

Hvad er der gang i:
- Fortsat indsamling, scanning, fotografering og arkivering af indkomne materialer.
- Et udvidet samarbejde med de historiske udvalg ved HDMVS og HDSLF.
- Forventer at registrere i HJV.DK, når der bliver meldt klar.
- Opretter hjemmeside uden for log on om historiske emner fra HJV bladene, hvor
  alle årgange er ved at være færdigscannede.
- Fortsætter med at reparere de 4 terrænborde, så de bedre tåler transport.
- Registrering af titlerne på de film, der ligger på vores hylder. Skal evt. benyttes som
  indlæg på et Danmarkskort over HJV, der allerede findes. Det er Museet i Frøslev,
  der koordinerer.

- På seminariet i OKT gik det op for deltagerne, at opgaven med at beskrive HJV i
  årene 1957, 1987 og 2007 er en landsdækkende eksamensopgave, hvor kun et godt
  resultat kan berettige Hjemmeværnets fortsatte historiske arbejde.
 - 1957 er næsten færdig undersøgt, men afventer de undersøgelser der er sat  i gang landet over.
 - 1987, som styres af HISU i Glostrup, arbejdes der videre med, med en forventet status i juni måned 2016.
 - 1987 vil i øvrigt medføre et større stykke arbejde for vores distrikter, idet der indtil nu næsten ikke er fremkommet noget. Formanden kommer med en plan herfor inden årets udgang.
 - 2007 vil formanden tage kontakt til HJK om hjælp.
- Formidlingsplanen arbejdes der fortsat med – den styres fra Glostrup.
- Der har i årets løb været ikke mindre end 40 besøgende i Glostrup.
- HISU TRSJ har pr. d.d. 20 faste medarbejdere.

Fremtiden:
- Færdiggørelse af de 4 kampformer på terrænbordene, hvortil der vil blive  fremstillet en speciel transportvogn.
- Påbegynder opbygning af 3 nye projekter fra konkrete planer: Sprængning af havn,  sprængning af bro samt en mini lavvarslings central med tilhørende luftmeldepost.  Skal forbindes med vores kampform OVERVÅGNING.
- Opsætning af den samlede regions-, distrikts- og kompagni- oversigt på væggene  ude i gangarealet skal færdiggøres.
- Vores udstilling med de to kommandostationer fra koldkrigstiden forsøges fortsat udbygget med mere datidigt materiel. Der arbejdes også på at supplere med lyd af radiotrafik og -samtaler for at skabe den rette stemning.
- Registrering i HJV.DK.
- Indsætter historiske emner i HJV.DK
- Fortsætter med at ajourføre den historiske håndbog med rettelser direkte på HJV.DK.
- Forventer en studietur om emnet formidling til Nordjylland i efteråret 2016.
- Det må forudses, at der bliver pladsmangel i Glostrup, især hvis udvalgene ved   distrikterne nedlægges, og deres materialer tilgår regionsudvalget.
  Desuden er det tanken, at alt materiale fra hele landet om årene 1957, 1987 og 2007 skal opbevares ved HISU TRSJ.

På udvalgets vegne

Hans L. Raahauge
formand

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring