Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: Hélène Mogensen de Monléon

Kommandooverdragelse

Mandag den 30. oktober har Oberst Peer Sander Rouff overtaget kommandoen fra Oberst Lennie Fredskov, der har fået en ny stilling i Forsvaret.

30-09-2019

​​Der var lutter rosende ord til Lennie Fredskov, da han havde sidste dag som chef for Landsdelsregion Øst

- Du har løst opgaven på fremragende vis. Du er nysgerrig og positiv og været utrolig aktiv i kontakten til de frivillige, lød det bl.a. fra chefen for Hjemmeværnet generalmajor Jens Garly.

Ny chef bliver oberst Peer Sander Rouff. Til den efterfølgende reception blev der rig lejlighed for samarbejdspartnerne fra bl.a. Forsvaret og politikredsene til både at takke for samarbejdet, men også hilse på den nye chef.

Se flere foto på vores side på Facebook.

Talerne fra de to oberster finder du ned​enfor:

Oberst Peer Sander Rouffs tale til Kommandooverdragelsen

Jeg har nu overtaget kommandoen over Landsdelsregion Øst. Det er jeg godt tilfreds med.

Jeg har haft en god overdragelse med Lennie Fredskov, som jeg kender rigtig godt fra vores tidligere samarbejde.

Jeg har arbejdet i Letland det seneste år og kommer fra en stilling som stabschef ved Multination Division North, hvor den militære trussel fra Øst spiller en væsentlig rolle i hverdagen. Jeg er derfor meget optaget af, hvordan den trussel påvirker Danmark, og Landsdelsregionens opgaveløsning til støtte for Forsvaret, politiet og beredskabet.

Det er min hensigt at videreføre den retning og de mål, som Lennie Fredskov har stukket ud. Når en ny chef tiltræder, medfører det ofte forandringer; men forandringer er først nødvendige, når det giver mening af forandre.

Siden jeg forlod stillingen som stabschef i Hjemmeværnskommandoen med udgangen af 2014, er budgetanalysen blevet udmøntet, et nyt forsvarsforlig er indgået og er under implementering. Herudover er der sket personskifte på en række nøglefunktioner i Hjemmeværnet, i Hæren og i Politiet. Det glæder mig, at regionen i forbindelse med forliget er pålagt en række nye interessante opgaver, som lige nu er i støbeskeen.

I den kommende tid skal jeg i gang med min vidensopbygning med møder ude og inde og gennemføre besøg ved regionens seks distrikter og ved vores samarbejdspartnere. Den planlægning har min stab været i gang med den sidste måneds tid. Jeg glæder mig.


Oberst Lennie Fredskovs tale til Kommandooverdragelsen

Ved paradepladsen:

Først og fremmest tak fordi I er mødt frem i dag. Det sætter jeg meget stor pris på. En særlig tak til MUK ikke bare for, at I stiller op i dag, men for de mange gode oplevelser I har givet mig.

Tak også til Rosenborg. I gør Hjemmeværnet ære, og jeg er utrolig glad for, at I har fundet tid til at stille op i dag. Jeg ved, at for mange af jer i Musikkorps København og i Rosenborg betyder det en tabt arbejdsdag.

Tak til alle jer frivillige, som er mødt op i dag for at sende mig godt af sted – eller for at være sikker på, at jeg nu også rejser…

Og tak til fastansatte og gæster for, at I er mødt op. Jeg vil holde nu og gemme den lange tale til reception.

--- o---

Ved receptionen

Kære alle, tusind tak for, at I har taget jer tid til at komme i dag. Det sætter jeg virkelig stor pris på.

Det er altid lidt vemodigt, når man skal forlade en stilling, som man har været glad for – også selv om man skal videre til en anden spændende stilling.

Men i dag er en særlig vemodig dag. Jeg har været helt fantastisk glad for at være regionschef, og det skyldes først og fremmest alle de glade og engagerede frivillige, ansatte og reservepersonel, som man møder hver eneste dag.

Det er ganske enkelt imponerende, hvor meget militær styrke, man kan få for så få skattekroner! Og jeg vil gerne takke jer alle sammen for jeres støtte, opbakning, opmuntring og store tålmodighed i forhold til alle mine – synes jeg selv – gode idéer.

Det har været en rejse, hvor vi sammen har bidraget til at løfte det operative niveau. Jeg har glædet mig over at se, hvordan vi har fået fokus på de militære kernekompetencer – ikke bare i underafdelingerne, men også på distrikts- og regionsniveau. Det så jeg senest i forbindelse med nogle af distrikternes feltøvelse.

Hjemmeværnet har fået ny fokus, nye opgaver og kan se frem til at få nyt materiel. Jeg forlader således en region i god form – og på vej til at blive bedre.

På trods af, at vi har haft fokus på det militære operative niveau, har vi ikke glemt, at de militære kompetencer sætter os i stand til at støtte politi og beredskab. Jeg vil gerne takke vores samarbejdspartnere i politiet og beredskabet for det tætte og tillidsfulde samarbejde, som vi har haft hele vejen igennem. Med den nye politilov og nye opgaver i forbindelse med Host Nation Support er der blevet andre aspekter af samarbejdet, som jeg tror vil være med til at styrke samarbejdet yderligere.

Der skal også lyde en tak til kollegerne i Forsvaret. Jeg har lagt vægt på at styrke samarbejdet med forsvaret, og det glæder mig, at vi fra i dag kan deltage med 200 soldater i Brave Lion, 1 brigades feltøvelse. I forbindelse med grænsestyrke og bevogtning i København, har vi udviklet et godt og tæt samarbejde, som har vist sig nyttigt i forbindelse med implementeringen af den strategiske reserve til støtte for politiet. Jeg ser med fortrøstning på vores fælles muligheder for også at løse den opgave.

Tak også til Hjemmeværnskommandoen. Jeg har følt mig godt støttet og hjulpet af jer – ikke mindst, når det brændte allermest på. Det er mit indtryk, at det har været et samarbejde præget af gensidig tillid og vilje til at få problemer og opgaver løst.

En helt særlig tak skal lyde til Flemming, min gode kollega i vest. Jeg har trukket på din store erfaring, og vi talt sammen så tit, at min kone troede, at jeg havde en elskerinde. Det har fungeret supergodt, og sikret, at vi som regel har været vel koordinerede og på forhånd vidst, hvis ikke vi så ens på en problemstilling. Tak for mange gode stunder og lange samtaler, mens vi hver især kørte i vores biler.

Endelig vil jeg gerne takke dig Jens. Jeg plejer at sige, at jeg elsker jobbet, fordi chefen bor 100 km væk og har mega travlt. Du har imidlertid ikke haft mere travlt, end at man har kunnet ringe til dig og få støtte og opbakning, hvis man havde brug for det. Og det har jeg haft nogle gange. Der er meget tale om, at chefer ikke længere må bestemme noget. Jeg har følt stor frihed til at drive regionen. Det at vi har set ens på den overordnede retning, og at du har givet vide rammer, har været med til, at vi har kunnet dreje den supertanker, der hedder hærhjemmeværnet.

Mange af jer ved, at jeg kan tale meget og længe. Jeg vil gøre en undtagelse og stoppe her.

Tak til jer alle for en helt fantastisk tid i Hjemmeværnet. Jeg vil rejse herfra som en glødende fortaler for Hjemmeværnet.

Tak

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring