Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, holdt hovedtalen ved 5. maj arrangementet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

5. maj arrangement i Østjylland med besøg af Den Kommitterede.

Traditionen tro holdt Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland 5. maj arrangement med uddeling af Fortjensttegn og årstegn.
Hovedtaler ved aftenens arrangement var Den Kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen.

06-05-2017

Musikkorps Århus tog imod gæsterne, hvorefter distriktschef major Finn Jensen bød velkommen og straks gik over til det mere ceremonielle, nemlig at uddele årstegn til 25, 40 og 50 års jubilarer.

Efterfølgende blev 8 personer hædret med Hjemmeværnets Fortjensttegn og det var flotte ord de fik med på vejen.

Major Finn Jensen kom i sin tale ind på, at naturligvis ydede tegnsmodtagerne en stor indsats for Hjemmeværnet – og dermed samfundet, men uden et godt bagland ville det ikke kunne fungere. Derfor var det også de pårørendes fortjeneste, når nu det er muligt at uddele års- og Fortjensttegn.​ 


Billedtekst: Modtagere af Fortjensttegn ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland var: Larry P. Hansen, Lars Holmer, René Qvist, Johnny Virenfeldt, Theis Petersen, Michael Schou, Søren Urup og Bjarne Riis. På billedet er de flankeret på hhv. venstre og højre fløj af Politidirektør Helle Kyndesen og Den Kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen og med distriktschef major Finn Jensen i midten af billedet.​

Den Kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen gratulerede ligeledes tegnsmodtagerne og kom i sin tale ind på den egoisme der præger verden, hvor det i stedet burde være fælleskabet.

Det kommende forsvarsforlig blev nævnt, uden der dog blev sat tal på, men Hjemmeværnet står fortsat overfor store investeringer i materiel. Hjemmeværnet fik også ros for deres mange frivillige timer, og for deres engagement med at fastholde traditionerne ved 4. maj arrangementer landet over. Bjarne Laustsen løftede også sløret for en artikel i det kommende HJV Magasin, men den må vi vente lidt på.

Musikkorps Århus underholdt med flere numre i løbet af aftenen mens det kulinariske var lagt i hænderne på forplejningsgruppen fra Hjemmeværnskompagni Hvidsten, hvilket de klarede fortrinligt.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224