Topbanner

Nyhed

Øvelse Grøn PO

Fordi man er medlem af et politikompagni, er der ingen der siger man ikke må øve det grønne. Det giver faktisk god mening at øve det grønne, derfor afholder vi øvelsen Grøn PO.

12-04-2016
​Øvelsen afholdes fredag den 29 April kl. 1800 til søndag d. 1 Maj kl. 1200.
Vi starter på hjemmeværnsgården i Næstved hvor vi forskyder fra til Store Heddinge, hvor vi har lånt et større område.

Formål

Øvelsen har til formål at indøve march, beredskabsområde, standardformationer og og afsøgning, således at deltageren i grupperamme kan agere under alle forhold. Endvidere skal øvelsen sætte gruppen i stand til at anvende de grundlæggende kampeksercitser såvel i dagslys som i mørke.


Vilkår

Til rådighed har enheden personlig udleveret udrustning og delinges organitoriske materiel.


Læringsmål

Efter afslutning af øvelsen vil gruppen med tildelte materiel have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden

 • Have viden om principperne for de forskellige typer march.
 • Have viden om BSO tjeneste.
 • Have viden om rensning af et objekt.
 • Have viden om grundlæggende kampeksercister.
 • Have viden om de regler, principper og konventioner, der er indeholdt i krigens love.
 • Have grundlæggende viden om de generelle regler ifm krigsførelse.
 • Have viden om de forskellige aktører og begreber ifm. krigens love.


Færdigheder

 • Kunne gennemføre en forskydning til et BSO
 • Kunne afsøge og indrette et BSO, hvorfra delingen forbereder sig til næste opgave.
 • Kunne nedbryde et BSO og gennemføre en fremrykning, med forholdsordre at fastholde eller omgå, ved møde med modstanderen.
 • Kunne afsøge et objekt.
 • Kunne indgå i gruppens og delingens standarder og kampeksercister
 • Kunne benytte FX våbe
 • Kunne forklare de grundlæggende principper inden for krigens love.
 • Kunne finde og vurdere de gældende definitioner og principper i forbindelse med krigens love.


Kompetencer

 • I rammen af delingen, kunne gennemføre en forskydning.
 • I rammen af delingen, kunne gennemføre en fremrykning.
 • I rammen af delingen, kunne indrette og opgolde sig i BSO.
 • I rammen af gruppen, kunne gennemføre en afsøgning af et objekt eller udpeget terræn område.
 • I rammen af gruppen, kunne benytte grundlæggende kampeksercister.
 • I rammen af gruppen, kunne udføre gruppens T, to-er kolonne, enkeltkolonne og spredt orden
 • I rammen af gruppen, kunne udføre hængsel, indbrud og gennembrud.
 • I rammen af gruppen, kunne udføre genordning
 • I rammen af gruppen, kunne udføre stillingsindtagelse og ildåbning
 • I rammen af gruppen, kunne udføre stillingsskifte
 • Kan tage stilling til og handle i overensstemmelse med gælkdende regler for krigens love.
 • Kan tage ansvar for egen planlægning og udførelse i overensstemmelse med krigens love.


Indhold

 • Taktik for gruppen
 • Klar til kamp
 • Formationer og kommandotegn
 • Forhold overfor fjendens kampmidler
 • Stillingsindtagelse og ildåbning
 • Stillingsskifte
 • Genordning
 • Kampeksercits indenfor gruppen
 • Oprettelse, ophold og nedbrud af BSO
 • Forskydning og march
 • Haag-deklarationen og Geneve-konventionerne
 • Krigsfanger, civile fanger og krigsfangetjeneste


Oplægget til øvelsen er følgende:

Danmark har i længere tid været optaget af at der fra lande fra øst har været udvist en øget fokus og aktivitet i Østersø regionen.

På Bornholm har man ved flere lejligheder fundet udstyr som som er klacificeret som udstyr som typisk indtrængende har efterladt.


Ved to lejligheder har civile borger på Bornholm meldt til politiet om fremmede som har udvist tydelig mistænkelig adfærd. Det dog ikke lykkes at pågribe personerne.


Flyvevåbnet har også måtte øge antallet af suverænitets flyvninger og afvisninger af fly fra Øst i løbet af 1. kvartal 2016. Ved flere lejligheder har det ikke kun været jagerfly men også større fly, der foruden bomber kan medbrige personel og materiel der har været tæt på den danske suverænitets grænse. Dette har bevirket at Flyvevåbnet er gået op i beredskab og har foretaget hyppigere overflyvninger af den østlige del af Danmark. Speciel med fokus på den sjællandske kystlinje, samt Møn og Falster.


Der er ligeledes – både fra luften, men også fra søsiden blevet set mindre skibe som ved kontakt ikke har kunnet redegøre for deres ærinde og de har efterfølgende hastigt forladt dansk farvand igen. Søværnet har øget fokus på radar overvågningen af før nævnte kyststrækning og marinehjemmeværnet er blevet aktiveret til øget patrujering omkring de sjællandske kyster.

Efterretninger fra FET melder om, at det er yderest tænkeligt at nogle af de lokaliserede skibe har været i dansk farvand for at sætte personer i land. Det kan heller ikke udelukkes at nogle af alle de overflyvninger der har været, har haft til formål at nedkaste personer og udstyr.


FET vurderer ud fra pålidelige efterretninger at det kun vil dfreje sig om op til 2 personer ad gangen der vil arbejde sammen.


Derfor er hjemmeværnet aktiveret og udvalge grupper skal forskyde fra HJVGRD til udvalge områder mhp. at gå i BSO og her træne og uddanne i kampeksist og på ordre at kunne afsøge og lokaliserer nedkastet personel.


Dette skal foregår i yderest hemmelighed for IKKE at skabe utryghed og unødvendig bekymring i befolkningen.

-----------------

Så håber så mange som muligt vil deltage i denne for POHVK Næstved første rigtige øvelse i lang tid.

Fakta

Nu har du mulighed for at komme en tur i skoven og øve vores grønne færdigheder. Ting vi også skal kunne selv om vi er medlem af et politikompagni. Så støt op omkring aktiviteten, hvem ved hvornår du får brug for den viden du opnår under øvelsen.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224