Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Mindelunden på Assistens Kirkegård i Svendborg

Befrielsesaftenen 4. maj 2018 på Sydfyn

Viljen til at fastholde traditioner.
Af Palle Christiansen, kompagnireporter

08-05-2018

​I år er det 73. gang, at danskerne fejrer befrielsesaftenen den 4. maj. Hjemmeværnet på Sydfyn holdt blandt andre, en smuk mindehøjtidelighed i Kapellet på Assistens Kirkegård i Svendborg. Endnu en gang en bekræftelse på, at 4. maj og traditioner i det hele taget, betyder noget for Hjemmeværnet.

Foruden enhederne fra USAM SYD og fra HDFYN, deltog flere kendte personer: Oberst Flemming Agerskov, Christian Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra Hvidkilde Slot, og Svendborgs borgmester, Bo Hansen. De 3 personer oplæste navnene på de faldne frihedskæmpere fra Sydfyn. Desværre deltog den tidligere modstandsmand Mogens Sand ikke i år, på grund af svigtende helbred.

Den kirkelige ceremoni blev ledet af feltpræst Henrik Nedergaard, som til daglig er
sognepræst i Fåborg/Diernæs sogne.

Første del af arrangementet sluttede med kransenedlægning ved mindelunden for faldne under 2. verdenskrig, ledsaget af trompetspil. Det var meget højtideligt!
Herefter kørte deltagerne til Sølund.

4. maj er vores ”rygrad”
Ved den efterfølgende parade på Sølund, deltog i alt 70 personer, inklusive pårørended den efterfølgende parade på Sølund, deltog i alt 70 personer, inklusive pårørende og øvrige gæster. Oberst Flemming Agerskov, chef for Landsdelsregion Vest (Jylland/Fyn), uddelte tegn og udmærkelser for sydfynske, og enkelte andre hjemmeværnsfolk. (50 års, 40 års, og 25 års tegn, samt et enkelt Hjemmeværnets Fortjensttegn).

I sin tale, sagde obersten bl.a.: ”Den 4. maj har stor betydning for Hjemmeværnet. Denne dato er vores ”rygrad”.

Klokken 20:34 lyttede vi alle til det originale lydbånd fra BBC, som det blev oplæst den 4. maj 1945.

HVKSFY
De 3 KC’er Per Christiansen, HVKSFY, John Andersen, HVKSVE, og Kim Fagerli-Schmidt fra HVKLLD, var fælles om arrangementet. De praktiske opgaver og indkøb,  blev udført af vores KC Per Christiansen, og Christina Foli og Camilla fra kompagniets orplejningsgruppe.

Vi havde 3 medlemmer, som fik overrakt 25 års tegn: Annette Mieth – Vagn Jacobsen – og Niels Pryds. Tillykke!

Annette Mieth: Det er en ære at få sådan et tegn. Og tænk, så bruger jeg samtidig min fritid på noget, der nytter.  I øvrigt har Annette været BM i 24 af hendes 25 år i Hjemmeværnet!

 

Niels Pryds: Jeg var først 10 år i POKMP, så i PIDEL ved STKMP, i Stenstrup kompagniet, og nu i HVKSFY. (LSV-skytte i BEVDEL.)

 

Vagn Jacobsen med 25-års tegnet.


Denne aften havde Peter Holmeå sin debut i fanekommandoet under ledelse af Ole Hansson.
Men eksercits er ikke fremmed for ham, for han har været i Livgarden.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring