Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

En af de indsættelsesformer som patruljerne fra SSR blev trænet i under Night Hawk: fastroping fra Chinook-helikopter.

​ En af de indsættelsesformer som patruljerne fra SSR blev trænet i under øvelse Night Hawk 2021 var fastroping fra Chinook-helikopter. Foto: SSR​

SOKOM: Et gensidigt udbytte - SSR støtte til Night Hawk 2021

[SOKOM] Artikel om SSR deltagelse og udbytte af øvelse Night Hawk 2021, samt støtten til især Frømandskorpset. Omtaler også støtten fra Flyverhjemmeværnet.

15-11-2021

​​​​​​​​​​​​Af Specialoperationskommandoen (SOKOM), 27-10-2021

Et gensidigt udbytte 

Endex på øvelse Night Hawk 2021 var ikke mange timer gammel, før chefen for Specialoperationskommandoen, SOKOM, generalmajor Peter Boysen her på siden var ude med stor ros og tak til de mange frivillige soldater fra Hjemmeværnet, der deltog under øvelsen. Frømandskorpsets chef var også hurtigt i vælten med en særlig tak møntet på SSR, Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni, der stillede med stabspersonel og to patruljer, som løste rekognosceringsopgaver og gennemførte mindre kampopgaver under øvelse Night Hawk 2021.

"Det burde ikke være nogen overraskelse, men hver gang jeg arbejder sammen med SSR imponerer de mig meget med deres engagement, gode humør og professionalisme - det er flot af en frivillig enhed og vi er Hjemmeværnet meget taknemmelige," skrev kommandørkaptajn Jens Bach på Frømandskorpsets Facebook-side.

Et samarbejde som også chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly fik lejlighed til at opleve under sit besøg på Flådestation Frederikshavn.

Men selv om der således ikke hersker et gran af tvivl om, at SOKOM og de danske specialoperationsstyrker sætter meget stor pris på SSR's engagement i øvelse Night Hawk, går der også gode tanker den anden vej.

"Vi får et kæmpe udbytte ved at deltage i øvelse Night Hawk. Normalt når vi blot en enkelt opgave, når vi kører vores interne øvelser, men under øvelse Night Hawk når vi tre og nogle gange fire opgaver i løbet af øvelsen. Set-up'et er jo kæmpe stort, og Night Hawk er bare øvelsen, hvor man har mulighed for at få afprøvet alting af i forhold til de øvrige kapaciteter, der er med. Så øvelse Night Hawk er for os en slags eksamen, hvor vi bliver målt og vejet på vores faglighed, og det vi har trænet på op til øvelsen," siger chefen for SSR major Morten Rask, der havde cirka 40 SSR-soldater indsat under øvelsen.

Under øvelse Night Hawk indgik SSR i den af Frømandskorpset opstillede Special Operations Maritime Task Group, SOMTG, hvor SSR var repræsenteret i staben samt med to Special Operations Task Units, SOTU, hvor operatørerne bl.a. arbejdede sammen med britiske, polske og ukrainske specialoperationsstyrker.

"Når vi arbejder sammen med andre nationer, lærer vi hele tiden nye måder at gøre tingene på. Det er super lærerigt. Vi er specialister inden for Special Reconnaissance, SR, men vi skal også kunne løse mindre kampopgaver, og under Night Hawk bliver vi set over skulderen hele tiden, hvorfor Night Hawk en rigtig, rigtig vigtig øvelse for SSR. I det her segment skal der skabes respekt og tillid i forhold til enhedens faglighed, og det hele er desuden så koncentreret og intensivt, at vi næsten får to års øvelseserfaring med hjem fra 14 dages Night Hawk øvelse," siger Morten Rask.

Han er den eneste fastansatte i den godt 130 mand store SSR-styrke, som dækker hele Danmark. De øvrige er frivillige soldater fra Hjemmeværnet, der har gennemgået en knaldhård optagelsesprøve, som strækker sig over fire måneder og typisk kun slipper en håndfuld af de 50-60 ansøgere gennem nåleøjet.

"Mange af vores frivillige bruger over 1.000 timer om året i SSR, og det er også her de lægger al deres fritid, når først de er inde. Der er ikke tid til fodbold eller andre fritidssysler," siger Morten Rask.

Til gengæld får SSR-soldaten nogle helt unikke oplevelser og en række særlige kurser, som kun er de færreste forundt. Blandt andet er hovedparten af SSR-soldaterne uddannede kampsvømmere ved Frømandskorpset, hvilket bl.a. betyder, at de kan indsættes operativt fra vandsiden i rammen af SOKOM.

“De mange specialistkurser i ind- og udland samt muligheden for at blive udsendt i international tjeneste er helt sikkert med til at motiverer mig. Men allermest det at være med hvor tingene sker, og hvor der stilles tydelige krav om at levere varen på et særdeles højt niveau hver eneste gang, tydeliggør over for mig selv og ikke mindst min familie, hvorfor jeg trives med at bruge så stor en del af mit liv i denne enhed”, siger SSR-soldaten ”K.G.”.

Han har lagt en karriere som fastansat i Forsvaret bag sig og har været en del af SSR siden 1999. Under øvelse Night Hawk var han en del af den operative planlægningsgruppe i en af de to Special Operations Maritime Task Groups, SOMTG, som lå på Flådestation Frederikshavn.

“Under Night Hawk har vi muligheden for at arbejde med planlægning og udførelse af specialoperationer i et intenst multinationalt miljø. Vi arbejder i 14 dage tæt sammen med vores danske og udenlandske kollegaer, og har derved en enestående mulighed for at få en status på, hvor vi står som enhed – både operationelt i alle stabs- og støttefunktioner samt taktisk ude i marken hos patruljerne. Derved kan vi fastlægge vores fokusområder inden for uddannelse og træning de næste to år frem mod næste øvelse Night Hawk - forhåbentlig i 2023”, siger "K.G."

Han vurderer, at han selv bruger ca. 1000 timer om året i SSR.

"Når de udenlandske styrker hører, at vi gør det her ulønnet i vores fritid, taber de ofte kæben. Men for os er det ikke en hobby – SSR bliver en del af dig. I bund og grund er vores engagement båret af en høj grad af patriotisme," siger "K.G.", og tilføjer:

”Vi gør det her fordi, vi gerne vil bidrage til at beskytte det samfund, vi er en del af. Men også fordi at det at være en del af SSR er en livsstil."


Om SSR og øvelse Night Hawk: 

SSR er Hjemmeværnets nationale specialenhed indenfor rekognoscering og patruljetjeneste, og skal kunne støtte løsningen af Hjemmeværnets og Forsvarets nationale og internationale opgaver, med både patruljer og stabspersonel. Enheden har trænet at støtte danske og udenlandske specialoperationsstyrker på øvelse Night Hawk siden 2008. Øvelsen giver mulighed for at træne brugen af særlige kapaciteter fra ind- og udland, eksempelvis Hjemmeværnets rekognosceringsfly ”Defender” og træning af fastroping fra eksempelvis britiske Chinook-helikoptere.

Soldater fra SSR har tidligere støttet Forsvarets specialoperationsstyrker i forbindelse med opgaver i Afghanistan og Mali.


Denne artikel er offentliggjort første gang på SOKOM facebook side 27. Oktober 2021: 
https://www.facebook.com/Specialoperationskommandoen/posts/3063474510558160​ 


Billeder fra SOKOM facebook-side: 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly og chefen for SSR, major Morten Rask, th. under briefing fra Frømandskorpset i den maritime specialoperations task group, SOMTG, i Frederikshavn. Foto: FKP


Soldater fra SSR under indøvelse af begrænset Direct Action, DA, i mørke. Foto: SSR.Ud over Hjemmeværnets nationale specialenhed SSR kunne Frømandskorpset også trække på støtte til rekognoscering fra Hjemmeværnets Flyvende enheder. Foto: Flyverhjemmeværnet.


Ud over Hjemmeværnets nationale specialenhed SSR kunne Frømandskorpset også trække på støtte til rekognoscering fra Hjemmeværnets Flyvende enheder. Foto: Flyverhjemmeværnet.SSR indgik i de multinationale Special Operations Maritime Task Group, SOMTG, ledet af Frømandskorpset, og støttede blandt andet en operation på en borerig ved Grenå Havn, hvor danske og udenlandske specialoperationsstyrker blev indsat. Foto: PIC/Night Hawk 2021, SOKOM. 

​Læs også 
SOKOM artikel: Plus på target.

​​https://www.hjv.dk/oe/HVKSSR/nyheder/Sider/SOKOM-Night-Hawk-2021-plus-paa-target.aspx 

.Hjemmeværnskommandoen: SSR-soldater skal certificeres efter NATO-standard  

​​​


Denne artikel er offentliggjort første gang på SOKOM facebook side 27. Oktober 2021: 
https://www.facebook.com/Specialoperationskommandoen/posts/3063474510558160​ FaktaHvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring