Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Joan Schack fra Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion giver kursisterne et indblik i Hjemmeværnets strategi for kommunikation og rekruttering.

Et informationskursus med fokus på anerkendelse, rekruttering, kommunikation og samarbejde

På Hjemmeværnets Informationskursus får de kommende rekrutteringsspecialister og informationsofficerer mulighed for at lære og reflektere om alle de mange faktorer, der er med til at tiltrække nye frivillige soldater til værnet.

09-11-2022

​Tekst: Peder Frits Nielsen
Foto: Nina Flindt Temte

Forestil dig, at du er på vej til jobsamtale hos en potentielt ny arbejdsgiver – hvordan vil du gerne opleve modtagelsen, samtalen og den efterfølgende ansættelsesproces?
Eller forestil dig, at du nu BEGYNDER på dit nye arbejde – hvordan vil den ideelle onboarding være for dig?

Dette er nogle af de mange spørgsmål, kursisterne på informationskurset skal forholde sig til, når Hjemmeværnsskolen byder de kommende rekrutteringsspecialister og informationsofficerer til uddannelsen.

Informationskurset, som er en videreudvikling af det tidligere Informationsgrundkursus, giver via en vekslen mellem teori og praktiske opgaver kursisterne et godt fundament for at kunne agere og udvikle sig i funktionen som rekrutteringsspecialist.


Alexander fra HVK Aalborg Nordvest fører tuschen under et gruppearbejde.

På kurset arbejder vi bl.a. med at værdsætte hinanden, med vigtigheden af at tale både hinanden og hele Hjemmeværnet op, med samarbejde mellem underafdelinger og værn, med kommunikation, rekruttering, onboarding og med at klæde kursisterne bedst muligt på til selvstændigt at kunne gennemføre orienteringssamtaler med kommende ansøgere via det nye og opdaterede Informationssamtalelederkursus og rigtig meget mere.

Alt det og meget mere – og så på ca. 2½ dag….

Det stiller krav til både kursister og instruktører, og begge ”parter” lever i den grad op til forventningerne. På trods af et pakket program, oplever vi instruktører en flok motiverede, interesserede, lærevillige og meget nysgerrige kursister, der virkelig giver den en skalle for at opnå mest mulig læring.


Informationssamtalelederkursus – her får kursisterne praktiske øvelser i det at gennemføre en god og informativ samtale med en ny ansøger.


Til at stimulere kursisternes læringslyst, stiller Hjemmeværnsskolen med et stærkt underviser-team bestående af både frivillige Hjemmeværnssoldater og fastansatte fra Hjemmeværnskommandoens Kommunikations- og Rekrutteringssektioner.
Det, at instruktørteamet både omfatter frivillige og fastansatte, er med til at synliggøre for kursisterne, at samarbejde og læring er vejen frem. Samtidig får de kommende rekrutteringsspecialister også mulighed for at bygge netværk med kollegerne fra de to sektioner i Hjemmeværnskommandoen – og opleve den vilje og det ønske der er om at gøre VORES hjemmeværn så godt som muligt – uanset om man er frivillig eller får løn for at gå til hjemmeværn.

På kurset sætter vi stor fokus på samarbejde. Samarbejde på kurset – men ikke mindst samarbejde mellem underafdelingerne, men også på tværs af værnsgrene, når kursisterne kommer hjem til hverdagen igen. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at vi vælger at sammensætte de grupper, kursisterne er inddelt i på kurset, så flest mulige værnsgrene er repræsenteret i den enkelte gruppe. Det er med til at udvide den enkelte kursists vidensmæssige horisont og gør det at tænke samarbejde med andre værnsgrene til noget naturligt.


Når man arbejder med at forberede events, kan man jo lige så godt tage de sociale medier i brug.

På informationskurset kommer kursisterne til at arbejde med en overordnet planlægning af et større event – hvor samarbejde mellem enheder og værnsgrene og potentielt også andre samarbejdspartnere, vil være helt naturligt at tænke ind. Men en ting er, hvad Hjemmeværnsskolens og instruktørernes ønsker og ambitioner for kurset er – hvad siger kursisterne selv?

På det seneste Informationskursus, som blev holdt på Uddannelsescenter Christiansminde ved Jægerspris, den 28.-30. oktober, fik vi følgende input fra Dorte Jeslund, der er kommende rekrutteringsspecialist ved Hjemmeværnsflotille 132 i Horsens:”Det er et meget lærerigt kursus – lange dage, men jeg har lært en masse”, fortæller hun og fortsætter: ”Jeg vidste ikke så meget om de andre værn på forhånd – nu ved jeg væsentlig mere, da vi har været blandet på tværs af værnsgrenene. Vi har haft et fantastisk samarbejde på kurset, og jeg er helt sikker på, at vi fremover skal samarbejde på tværs – også efter kurset”.


Dorte Jeslund – MHV132 Horsens.

Dortes kollega, Alexander M. Kierkegaard, der også er kommende rekrutteringsspecialist og kommer fra Hærhjemmeværnskompagni Aalborg Nordvest, er enig: ”Jeg deltager på Informationskursus, da jeg kigger ind i at overtage funktionen som rekrutteringsspecialist” smiler Alexander og tilføjer: ”Kurset er meget interessant – det er veltilrettelagt, og man mærker, at instruktørerne brænder for det, de formidler – det smitter af”. Og hvad siger Alexander så til det med at være afsted på kursus, hvor alle værnsgrene er repræsenteret? ”Det er rigtig fint, at alle værnsgrene er repræsenteret her – vi lærer nye mennesker at kende, og vi lærer om de andre værn. Og det taler til det med at samarbejde på tværs, det vil jo være helt galt bare at gemme sig i sin egen underafdeling, lad os bruge hinanden i stedet”.


Alexander M. Kierkegaard – HVK Aalborg Nordvest.

En ting er at TALE om samarbejde – noget helt andet er at praktisere det….
På informationskurset i oktober oplevede vi, at nogle kursister aftalte at fortsætte og udvikle det samarbejde, de havde på begyndt på kurset til noget mere håndfast, når de kom hjem – så føler man virkelig, at man er lykkedes som instruktør.

Instruktørerne prøver at klæde kursisterne bedst muligt på til deres nye ”hverdag” - vi kan ikke gøre dem til verdensmestre og eksperter på så kort tid – men vi kan forhåbentlig give dem en god ballast og fundament, som de kan bygge videre på. Godt understøttet af samarbejde på tværs og ved at lære af de mere erfarne REKSPEC’er i det lokale netværk.

Så er du kommende rekrutteringsspecialist, eller er du mere erfaren, men vil gerne vedligeholde dine kompetencer, så få dig tilmeldt og tag afsted – du risikerer at lære en hel masse og møde fantastiske kolleger fra hele landet…
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring