Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Mindeord for kaptajn Peter Bundegaard Kristensen

Fredag d. 18. marts 2022 afgik kaptajn Peter Kristensen ved døden efter kort tids sygdom. Det er med stor sorg, at Hjemmeværnsskolen oplever Peters pludselig bortgang.

21-03-2022

Fredag d. 18. marts 2022 afgik kaptajn Peter Kristensen ved døden efter kort tids sygdom. Det er med stor sorg, at Hjemmeværnsskolen oplever Peters pludselig bortgang.

Peter startede sit tjenesteforløb i 1983 ved Slesvigske Fodregiment, hvor han gjorde tjeneste indtil, han i 2008 startede som uddannelsesofficer ved Hjemmeværnet. Efter gennemgangen af VUT–1 og en efterfølgende udnævnelse til kaptajn af linjen påbegyndte Peter et langt tjenesteforløb ved Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland–Falster som uddannelses- og operationsofficer. Fra 2018 var Peter tjenestegørende ved Hjemmeværnsskolen, hvor han begyndte i Studie- og Udviklingssektionen og senere fik stillingen som stedfortrædende chef ved Uddannelsescenter Sjælland.

Kaptajn Peter Kristensen var en særlig opofrende og uegennyttig officer, og det afspejlede hans tilgang til tjenesten. Peter satte altid den frivillige i centrum, og hans væsen var afgørende for tilliden og agtelsen, som han nød bredt i Hjemmeværnet. Peter har både i sin tid ved Hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland og Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster med sit engagement og sin store arbejdsindsats sat alt ind på at løse sine opgaver og var i mange henseender afgørende for, at flere store øvelser og uddannelsesaktiviteter var til gavn for det frivillige forsvar. Peters væsen som en sindrig og meget social officer skabte et godt samarbejde med de frivillige og især politiet, hvilket var afgørende for Hjemmeværnets glimrende støtte ved indsættelser. Peter var udsendt til Kosovo som fører for det sidste hold frivillige i 2012 og opnåede på Hold 12 et glimrende resultat til gavn for Hjemmeværnets renommé. Kaptajn Peter Kristensen har de sidste tre år gjort tjeneste ved Hjemmeværnsskolen, hvor han også her opnående et glimrende samarbejde med frivillige og ansatte til gavn for Hjemmeværnets uddannelser. Kaptajn Peter Kristensen alt for tidlige bortgang vil blive et stort tab for det det danske forsvar.

Æret være kaptajn Peter Bundegaard Kristensens minde. 

- Major Kenneth Goos

Begravelsen finder sted d. 26. marts 2022 i Klosterkirken, Kirkepladsen 3, 4800 Nykøbing Falster,
Kl. 10. Alle er velkomne.

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring