Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: Major Søren Rich

Nordiske hjemmeværnschefer på skolebænken i Dombås, Norge

En gruppe danske hjemmeværnschefer har fornyeligt været på den norske hjemmeværnsskole i Dombås, Norge, for at efteruddanne sig med sine nordiske kollegaer på ”Fælles nordisk efteruddannelse af chefer”.

22-11-2022

​Tekst: Kaptajn Lasse Kjemtrup

I perioden d. 13.-18. november deltog 11 frivillige chefer samt 3 fastansatte ved Hjemmeværnsskolen i ”Fælles nordisk efteruddannelse af chefer”, som i år blev afholdt på den norske hjemmeværnsskole i Dombås. Som noget nyt deltog der også en fastansat fra den danske politiskole.

Formålet var at give cheferne en tidssvarende efteruddannelse og opdatering i et fælles nordisk miljø.

Programmet indeholdt både taktiske- og ledelsesmæssige emner. Vi blev inddelt i syndikater, som hvert bestod af 2 deltagere fra hvert land samt en syndikatleder. Her skulle der gøres operative overvejelser på en bevogtningsopgave. Planerne blev sammenlignet i syndikaterne, og herefter blev der afviklet et situationsspil på planerne, hvor der også blev spillet ledelsesmæssige momenter ind. I mit syndikat deltog også den danske politimand, hvilket var meget givtigt i diskussionen af skillelinjerne mellem Hjemmeværnet og politiet under en operation i ”Tilstand: Krise”.

Ledelsesundervisningen indeholdt undervisning i direkte og indirekte lederskab, debreifing og ledelse i kritiske situationer eksemplificeret ved terrorangrebene i Oslo/Utøya d. 22. juli 2011 og krigen i Afghanistan, hvor en kompagnichef fra Hjemmeværnet ledte indsættelsen i Oslo, og en feltpræst førte os gennem de frygtelige og voldsomme hændelser samt, hvilke ledelsesmæssige dilemmaer og friktioner der kan være.

Midt på ugen var der nordisk trekamp, hvor landene konkurrerede udendørs i forskellige teambuilding-aktiviteter. En tæt kamp, hvor det danske hold løb med sejren.  
Sidst på ugen var der et indlæg ved den norske hjemmeværnschef, generalmajor Elisabeth G. Michelsen, som talte om modstandskraft, forsvarsevne og forsvarsvilje.

Afslutningsvis vil jeg sige, at det var en god oplevelse, som jeg uforbeholdent kan anbefale andre chefer i Hjemmeværnet. Her bør det nævnes, at det i Norge er obligatorisk for kompagnichefer at deltage hvert femte år. Personligt fik jeg meget viden om de øvrige nordiske landes hjemmeværn, kompagniernes opbygning, kapaciteter og doktriner - herunder samvirke med myndighederne. Jeg har også fået en række bekendtskaber og kontakter med svenske og norske kompagnichefer, som jeg er overbevist om, kan udbygges med henblik på erfaringsudveksling f.eks. via besøg eller deltagelse i fælles øvelsesaktiviteter.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring