Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​En mødeleder, som både kan pifte og råbe
- det er effektivt!

En ny start

I mandags var befalingsmændene samlet efter sommerferien.  Det blev et møde med mange vitaminer og vigtige beslutninger.

06-08-2015

​Af Jens Lynge, IT-befalingsmand

I foråret var status, at fungerende kommandodelingsfører Henning Keis skulle overtage posten som fungerende kompagnichef den 1. august efter Tabita Hansen, som havde måttet kaste håndklædet i ringen på grund af tidsmæssige udfordringer i forholdet mellem arbejde og den tid, der skulle bruges på det frivillige hjemmeværnsarbejde.
På mødet i mandags bekendtgjorde Henning, at han var havnet i præcis den samme dilemmasituation og derfor med beklagelse måtte trække sig fra planen og koncentrere sig om at fuldføre sin uddannelse som delingsfører og blive på det niveau.
Løsningen på puslespillet er blevet, at alle KC-opgaver, som overhovedet kan uddelegeres, nu er fordelt på forskellige i befalingsmandskredsen.
En anden, vigtig beslutning blev også truffet.  Den gik ud på, at der bliver indført en coach-ordning, hvor hovedparten af befalingsmændene fik udpeget en eller flere menige i aktiv-styrken, som de bliver ansvarlig for at holde forbindelse med.
Coach-ordningen er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring